LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Tôi có thắc mắc về...
Theo dõi Lô hàng
Dịch vụ Khách hàng
Kinh doanh
Truyền thông và Cơ hội Nghề nghiệp
Bạn muốn Theo dõi loại Lô hàng nào?
DHL Express
DHL eCommerce / DHL Parcel
DHL Global Forwarding
DHL Freight
Tôi không rõ

DHL Express

Số theo dõi DHL Express có dạng như sau:

 • Chỉ 10 ký tự số 
  Ví dụ: 1234567890
 • Bắt đầu bằng 000, JJD01, JJD00, JVGL hoặc tương tự
  Ví dụ: JVGL9999999999

 

DHL eCommerce

Số theo dõi DHL eCommerce có dạng như sau:

 • Thường bắt đầu bằng GM, LX, RX hoặc tối đa năm chữ cái
  Ví dụ: GM99999999999
 • ID có thể dài từ 10 đến 39 ký tự
  Ví dụ: 999999999999999999

 

DHL Parcel

Số theo dõi DHL Parcel có dạng như sau:

 • Bắt đầu bằng 3S
  Ví dụ: 3SBCC000123456
 • Hoặc bắt đầu bằngJVGL hoặc JJD
  Ví dụ: JVGL9999999999

 

DHL Global Forwarding

Số theo dõi DHL Global Forwarding có dạng như sau:

 • Chỉ 7 ký tự số
  Ví dụ: 1234567
 • Bắt đầu bằng 1 chữ số, tiếp theo là 2 chữ cái và 4 đến 6 chữ số
  Ví dụ: 1AB12345
 • Bắt đầu bằng 3 đến 4 chữ cái
  Ví dụ: ABC123456
 • Bắt đầu bằng mã 3 ký tự số của hãng vận tải, tiếp theo là dấu gạch ngang (-), sau đó là số masterbill 8 ký tự số
  Ví dụ: 123-12345678

 

DHL Freight

Số theo dõi DHL Freight có dạng như sau:

 • Mã Đơn hàng: Bắt đầu bằng 2 đến 3 chữ cái, tiếp theo là dấu gạch ngang (-), 2 đến 3 chữ cái, dấu gạch ngang (-) và 7 chữ số
  Ví dụ: ABC-DE-1234567
 • Bắt đầu bằng 4 chữ số, tiếp theo là dấu gạch ngang (-) và 5 chữ số
  Ví dụ: 1234-12345
 • Chỉ có chữ số, có độ dài 9, 10 hoặc 14
  Ví dụ: 123456789

 

Tìm Chi tiết Liên hệ DHL Thích hợp cho Lô hàng của Bạn

Có sẵn số theo dõi để tìm liên hệ DHL thích hợp.

 1. Tìm số theo dõi của bạn. Thông thường đơn vị gửi hàng hoặc cửa hàng trực tuyến có thể cung cấp số theo dõi hoặc ID theo dõi. Nếu bạn đã đặt sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến, trong email xác nhận hoặc thông báo theo dõi lô hàng thường có số theo dõi hoặc ID theo dõi. Nếu không có, vui lòng liên hệ đơn vị gửi hàng hoặc cửa hàng trực tuyến.
 2. Chọn đúng đơn vị kinh doanh dành cho lô hàng của bạnvới sự hỗ trợ củatrang ví dụ số theo dõi của chúng tôi
 3. Liên hệvới chuyên gia của chúng tôi để được giải đáp thắc mắc cụ thể về lô hàng của bạn.

Yêu cầu Kinh doanh của tôi liên quan đến...
Bưu phẩm hoặc Tài liệu
Vận chuyển hàng hóa Hơn 30 kg
Giải pháp và Chuyên môn Đặc biệt
Tôi là ...
Khách hàng Doanh nghiệp
Khách hàng Cá nhân
Gửi hàng một lần hay Gửi hàng thường xuyên?

Đại diện từ DHL Express sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Tôi muốn gửi ...
Nội địa
Quốc tế
Gửi hàng một lần hay Gửi hàng thường xuyên?

Đại diện từ DHL Express sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Liên hệ để Tìm hiểu thêm

Đại diện từ DHL eCommerce sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Hoặc gọi cho văn phòng DHL eCommerce của chúng tôi tại Việt Nam theo số:
+1900 6550
Giờ hoạt động: Thứ Hai – Thứ Sáu 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, Thứ Bảy từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều

Tôi đã có thông tin đăng nhập Cổng thông tin Khách hàng Doanh nghiệp với DHL eCommerce
Tôi là ...
Khách hàng Doanh nghiệp
Khách hàng Cá nhân
Gửi hàng một lần hay Gửi hàng thường xuyên?

Đại diện từ DHL Express sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Vận chuyển bằng ...
Vận chuyển Hàng không
Vận tải đường Biển
Vận tải Đường bộ
Vận tải Đường sắt
Chưa chắc chắn
Gửi hàng một lần hay Gửi hàng thường xuyên?

Đại diện Vận chuyển Hàng không từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Gửi hàng một lần

Một Điểm đi & Điểm đến

Gửi hàng thường xuyên

Bao gồm Nhiều Điểm đi & Điểm đến

hoặc gọi cho văn phòng DHL Global Forwarding tại Việt Nam theo số:
Hà Nội: +84 24 3773 7898
Hồ Chí Minh: +84 28 3812 3888

Gửi hàng một lần hay Gửi hàng thường xuyên?

Đại diện Vận tải đường Biển từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Gửi hàng một lần

Một Điểm đi & Điểm đến

Gửi hàng thường xuyên

Bao gồm Nhiều Điểm đi & Điểm đến

hoặc gọi cho văn phòng DHL Global Forwarding tại Việt Nam theo số:
Hà Nội: +84 24 3773 7898
Hồ Chí Minh: +84 28 3812 3888

Gửi hàng một lần hay Gửi hàng thường xuyên?

Đại diện Vận tải Đường bộ từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Gửi hàng một lần

Một Điểm đi & Điểm đến

Gửi hàng thường xuyên

Bao gồm Nhiều Điểm đi & Điểm đến

hoặc gọi cho văn phòng DHL Global Forwarding tại Việt Nam theo số:
Hà Nội: +84 24 3773 7898
Hồ Chí Minh: +84 28 3812 3888

Gửi hàng một lần hay Gửi hàng thường xuyên?

Đại diện Vận tải Đường sắt từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Gửi hàng một lần

Một Điểm đi & Điểm đến

Gửi hàng thường xuyên

Bao gồm Nhiều Điểm đi & Điểm đến

hoặc gọi cho văn phòng DHL Global Forwarding tại Việt Nam theo số:
Hà Nội: +84 24 3773 7898
Hồ Chí Minh: +84 28 3812 3888

Liên hệ để Tìm hiểu thêm

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

hoặc gọi cho văn phòng DHL Global Forwarding tại Việt Nam theo số:
Hà Nội: +84 24 3773 7898
Hồ Chí Minh: +84 28 3812 3888

Bạn có phải là ...
Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) Dưới 250 người
Doanh nghiệp Lớn Hơn 250 người
Chọn Giải pháp của Bạn
Kho bãi và Xử lý Đơn hàng
Vận tải và Phân phối
Logistics Tích hợp
Hải quan, An ninh và Bảo hiểm
Logistics Vì môi trường
Theo dõi & Quản lý rủi ro
Chọn giải pháp Kho bãi và Xử lý Đơn hàng
DHL Transport Related Warehousing Dành cho Bảo quản hàng hóa Trong quá trình vận chuyển
DHL Fulfillment Tạo Đơn hàng, Kho bãi và giao hàng đến Người tiêu dùng

DHL Transport Related Warehousing

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Fulfillment

Đại diện từ DHL eCommerce sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Vận tải và Phân phối
Đa phương thức Liên lục địa
Chọn Giải pháp Đa phương thức Liên lục địa
DHL SeAir Vận tải Đa phương thức đường Hàng không và đường Biển
DHL Door-to-More Giải pháp Phân phối Trực tiếp

DHL SeAir

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Door-to-More

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Logistics Tích hợp
DHL Lead Logistics Partner Giám sát Toàn bộ Chuỗi Cung ứng và Hoạt động bên trong
DHL International Supply Chain (ISC) Dịch vụ Quản lý Gom Hàng tại Điểm đi và Dịch vụ Quản lý Hàng hóa tại Điểm đến
DHL Industrial Projects Logistics Dự án cho Hàng hóa Quá khổ
DHL Trade Fairs & Events Logistics Tích hợp Toàn diện
DHL Wine & Spirits Logistics Vận tải Chuyên dụng cho Ngành Rượu
DHL Perishable Logistics Điều kiện Tối ưu để Vận chuyển và Tuân thủ quy định dành cho Hàng dễ hư hỏng
DHL LifeConEx Vận chuyển hàng hóa có Kiểm soát Nhiệt độ theo mức Tùy chỉnh và Cao cấp

DHL Lead Logistics Partner

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL International Supply Chain (ISC)

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Industrial Projects

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Trade Fairs & Events

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Wine & Spirits Logistics

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Perishable Logistics

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL LifeConEx

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Hải quan, An ninh hoặc Bảo hiểm
DHL Customs Services Môi giới Hải quan
DHL Customs Consulting Tư vấn Đánh giá Rủi ro và Tăng cường Hoạt động Hải quan
DHL Cargo Insurance Bảo hiểm Hàng hóa Toàn diện
DHL Security Services Đánh giá Rủi ro An ninh Từ đầu đến cuối

DHL Customs Consulting

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Security Services

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Logistics Vì môi trường
Báo cáo Khí thải Cacbon
Cải thiện sự ảnh hưởng đối với Môi trường
Giảm lượng khí thải Cacbon
Chọn Giải pháp Báo cáo Khí thải Cacbon
DHL Carbon Calculator Công cụ tính lượng Khí thải trong Vận tải
DHL Carbon Report Báo cáo Sự ảnh hưởng đối với Môi trường của Vận tải và Logistics
DHL Carbon Dashboard Mô hình hóa bằng Đồ họa Toàn Chuỗi Cung ứng của Bạn
DHL Quick Scan Sơ lược về Hiệu quả Cacbon

DHL Carbon Calculator

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Carbon Report

Đại diện từ DHL Global Fowarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Carbon Dashboard

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Quick Scan

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp nhằm Cải thiện sự ảnh hưởng đối với Môi trường
DHL Green Danmar Vận tải đường Biển có Khí thải Cacbon thấp
DHL Logistics Consulting Tối ưu hóa Mạng lưới hoạt động nhằm Giảm lượng Khí thải Nhà kính

DHL Green Danmar

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Logistics Consulting

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Giảm Lượng khí thải Cacbon
Dành cho Lô hàng Bưu phẩm Express
Dành cho Lô hàng Vận chuyển hàng hóa

Dành cho Lô hàng Bưu phẩm Express

Đại diện từ DHL Express sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Dành cho Lô hàng Vận chuyển hàng hóa

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp của Bạn
Kho bãi và Xử lý Đơn hàng
Vận tải và Phân phối
Tư vấn và Dịch vụ Quản lý
Hợp đồng Logistics Tích hợp
Logistics Hàng hóa Tích hợp
Hải quan, An ninh và Bảo hiểm
Logistics Vì môi trường
Theo dõi & Quản lý rủi ro
Chọn giải pháp Kho bãi và Xử lý Đơn hàng
DHL Warehousing Kho bãi Dùng chung hoặc Dành riêng và Phân phối Hàng hóa
DHL Transport Related Warehousing Dành cho Bảo quản hàng hóa Trong quá trình vận chuyển
DHL Real Estate Solutions Thiết kế Tùy chỉnh, Xây dựng và Quản lý Cơ sở Logistics
DHL Fulfillment Tạo Đơn hàng, Kho bãi và giao hàng đến Người tiêu dùng
DHL Packaging Services Dịch vụ Đóng gói, Chuẩn bị và Tùy chỉnh Sản phẩm
DHL Pre-sales Services Tùy chỉnh Trước bán hàng và Trước thị trường cùng Lắp ráp Sản phẩm
DHL In-plant Logistics Dịch vụ về Logistics Trong Nhà máy Sản xuất

DHL Warehousing

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Transport Related Warehousing

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Real Estate Solutions

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Fulfillment

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Packaging Services

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Pre-sales Services

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL In-plant Logistics

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Vận tải và Phân phối
Nội địa
Đa phương thức Liên lục địa
Chọn Giải pháp Nội địa
DHL Managed Transport Quản lý Vận tải Nội địa
DHL Inbound Transport Operations Quản lý và Thực hiện Vận chuyển Nhập hàng
DHL Outbound Transport Operations Quản lý và Thực hiện Phân phối Xuất hàng

DHL Managed Transport

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Đa phương thức Liên lục địa
DHL SeAir Vận tải Đa phương thức đường Hàng không và đường Biển
DHL Door-to-More Giải pháp Phân phối Trực tiếp

DHL SeAir

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Door-to-More

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Dịch vụ Tư vấn và Quản lý
DHL Logistics Consulting Hướng dẫn Chiến lược về Tối ưu hóa Thiết kế và Hiệu suất Chuỗi cung ứng
DHL Procurement Services Tìm kiếm nguồn hàng, Quản lý Sản phẩm và Nhà cung ứng
DHL Recall Services Xử lý Mọi Phương diện khi Thu hồi Sản phẩm
DHL Business Support Center Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng Trước và Sau bán hàng

DHL Logistics Consulting

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Procurement Services

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Recall Services

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Business Support Center

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Hợp đồng Logistics Tích hợp
DHL Lead Logistics Partner Giám sát Toàn bộ Chuỗi Cung ứng và Hoạt động bên trong
DHL Inbound to Manufacturing Kiểm soát Dòng nguyên vật liệu để tối ưu hóa Sản xuất và Hàng lưu kho
DHL Service Logistics Vận chuyển và Quản lý các Bộ phận Không chính hãng và Nguyên vật liệu
DHL Indirect Materials Management (MRO) Quản lý Chuỗi Cung ứng Bảo trì, Sửa chữa và Vận hành
DHL Passenger Gateway Services Dịch vụ về Logistics cho Doanh nghiệp phục vụ Hành khách
DHL HealthConnect Mang các Sản phẩm Chăm sóc sức khỏe Trực tiếp đến cho Khách hàng
DHL Clinical Trials Logistics Quản lý Logistics Thiết yếu cho Thử nghiệm Lâm sàng Thành Công

DHL Lead Logistics Partner

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Inbound to Manufacturing

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Service Logistics

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Indirect Materials Management (MRO)

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Passenger Gateway Services

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL HealthConnect

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Clinical Trials Logistics

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Logistics Hàng hóa Tích hợp
DHL Lead Logistics Partner Giám sát Toàn bộ Chuỗi Cung ứng và Hoạt động bên trong
DHL International Supply Chain (ISC) Dịch vụ Quản lý Gom Hàng tại Điểm đi và Dịch vụ Quản lý Hàng hóa tại Điểm đến
DHL Industrial Projects Logistics Dự án cho Hàng hóa Quá khổ
DHL Trade Fairs & Events Logistics Tích hợp Toàn diện
DHL Wine & Spirits Logistics Vận tải Chuyên dụng cho Ngành Rượu
DHL Perishable Logistics Điều kiện Tối ưu để Vận chuyển và Tuân thủ quy định dành cho Hàng dễ hư hỏng
DHL LifeConEx Vận chuyển hàng hóa có Kiểm soát Nhiệt độ theo mức Tùy chỉnh và Cao cấp

DHL Lead Logistics Partner

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL International Supply Chain (ISC)

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Industrial Projects

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Trade Fairs & Events

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Wine & Spirits Logistics

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Perishable Logistics

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL LifeConEx

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Hải quan, An ninh hoặc Bảo hiểm
DHL Customs Services Môi giới Hải quan
DHL Customs Consulting Tư vấn Đánh giá Rủi ro và Tăng cường Hoạt động Hải quan
DHL Cargo Insurance Bảo hiểm Hàng hóa Toàn diện
DHL Security Services Đánh giá Rủi ro An ninh Từ đầu đến cuối

DHL Customs Consulting

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Security Services

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Logistics Vì môi trường
Báo cáo Khí thải Cacbon
Cải thiện sự ảnh hưởng đối với Môi trường
Giảm lượng khí thải Cacbon
Chọn Giải pháp Báo cáo Khí thải Cacbon
DHL Carbon Calculator Công cụ tính lượng Khí thải trong Vận tải
DHL Carbon Report Báo cáo Sự ảnh hưởng đối với Môi trường của Vận tải và Logistics
DHL Carbon Dashboard Mô hình hóa bằng Đồ họa Toàn Chuỗi Cung ứng của Bạn
DHL Quick Scan Sơ lược về Hiệu quả Cacbon

DHL Carbon Calculator

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Carbon Report

Đại diện từ DHL Global Fowarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Carbon Dashboard

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Quick Scan

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp nhằm Cải thiện sự ảnh hưởng đối với Môi trường
DHL Green Danmar Vận tải đường Biển có Khí thải Cacbon thấp
DHL Managed Transport Vận tải Xanh hơn nhờ Đổi mới Công nghệ và Nhiên liệu Thay thế
DHL Warehousing Công nghệ Kho bãi đổi mới vì môi trường
DHL Logistics Consulting Tối ưu hóa Mạng lưới hoạt động nhằm Giảm lượng Khí thải Nhà kính
DHL Envirosolutions Tăng tính Bền vững Môi trường trong Hoạt động của Bạn

DHL Green Danmar

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Managed Transport

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Warehousing

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Logistics Consulting

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Envirosolutions

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Giảm Lượng khí thải Cacbon
Dành cho Lô hàng Bưu phẩm Express
Dành cho Lô hàng Vận chuyển hàng hóa

Dành cho Lô hàng Bưu phẩm Express

Đại diện từ DHL Express sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Dành cho Lô hàng Vận chuyển hàng hóa

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

TRUYỀN THÔNG

Nếu bạn là nhà báo hay chuyên gia truyền thông, phát ngôn viên của chúng tôi rất sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và đáp ứng nhu cầu thông tin.

NGHỀ NGHIỆP

Cơ hội nghề nghiệp tại Deutsche Post DHL Group vô cùng đa dạng và trên khắp thế giới. Với hơn 550.000 nhân viên trên khắp 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi kết nối con người và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lựa chọn Giải pháp Theo dõi & Quản lý rủi ro
DHL SmartSensor Theo dõi đầy đủ Lô hàng của bạn
DHL Resilience360 Công cụ Đánh giá Rủi ro Chuỗi Cung ứng

DHL Resilience360

Đại diện từ đội ngũ DHL Resilience360 sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Lựa chọn Giải pháp Theo dõi & Quản lý rủi ro
DHL SmartSensor Theo dõi đầy đủ Lô hàng của bạn
DHL Resilience360 Công cụ Đánh giá Rủi ro Chuỗi Cung ứng

DHL SmartSensor

Đại diện từ DHL SmartSensor sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Resilience360

Đại diện từ đội ngũ DHL Resilience360 sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

THEO DÕI LÔ HÀNG 

LIÊN HỆ BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

VẬN CHUYỂN BƯU PHẨM HOẶC TÀI LIỆU NỘI ĐỊA - TỐI ĐA 30 KG?

VẬN CHUYỂN BƯU PHẨM HOẶC TÀI LIỆU QUỐC TẾ - TỐI ĐA 30 KG?

 

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA - HƠN 30 KG?

Nhận báo giá cho  …

hoặc Liên hệ với Chuyên gia của chúng tôi Chuyên gia của chúng tôi từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ

Giải pháp Logistics & Chuyên môn Đặc biệt

Bạn có phải là ...

Doanh nghiệp Nhỏ - Chọn Giải pháp của Bạn:

Tìm hiểu thêm vềTìm hiểu thêmKho bãiTìm hiểu thêm về

Kho bãi & Xử lý Đơn hàngTìm hiểu thêm về

Tìm hiểu thêm vềVận tải & Phân phối

Tìm hiểu thêm vềLogistics Tích hợp

Tìm hiểu thêm vềHải quan, An ninh hoặc Bảo hiểm

Tìm hiểu thêm vềLogistics Vì môi trường

Doanh nghiệp Lớn - Chọn Giải pháp:

Tìm hiểu thêm vềKho bãi & Xử lý Đơn hàng

Tìm hiểu thêm vềVận tải & Phân phối

Tìm hiểu thêm vềTư vấn & Quản lý

Tìm hiểu thêm vềLogistics Hợp đồng Tích hợp

Tìm hiểu thêm vềLogistics Hàng hóa Tích hợp

Hải quan, An ninh hoặc Bảo hiểmTìm hiểu thêm về

Tìm hiểu thêm vềLogistics Vì môi trường

hoặc Liên hệ với Chuyên gia của Chúng tôi Để biết thêm thông tin để biết thêm thông tin

TRUYỀN THÔNG & CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP