Thông báo về Quyền riêng tư

Deutsche Post AG và các công ty con của mình đang hoạt động dưới thương hiệu DHL (sau đây gọi là 'DHL') vui mừng khi bạn đã truy cập vào trang web DHL và quan tâm đến công ty, sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi. Điều quan trọng là chúng tôi phải bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong suốt quá trình xử lý hoạt động kinh doanh. 

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích DHL toàn cầu thu thập những thông tin gì khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và cách sử dụng những thông tin này.

 • Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá thể đã được hoặc có thể nhận dạng ('chủ thể dữ liệu'); một cá thể có thể nhận dạng được là người có thể được nhận dạng trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể bằng cách tham chiếu như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc một hay nhiều yếu tố cụ thể cho việc nhận dạng hình dáng, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của cá thể đó. Dữ liệu cá nhân này bao gồm thông tin như tên thật, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh của bạn. Thông tin không thể liên kết với danh tính thực của bạn - chẳng hạn như các trang web ưa thích hoặc số người dùng của trang web - không được coi là dữ liệu cá nhân.

 • Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho việc xử lý dữ liệu được thực hiện bởi:  Deutsche Post AG 

  Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân viên phụ trách Bảo vệ Dữ liệu. Đội ngũ Bảo vệ Dữ liệu cũng sẵn sàng trợ giúp các yêu cầu thông tin, đưa ra đề xuất hoặc xử lý khiếu nại.

  Nhân viên phụ trách Bảo vệ Dữ liệu cho DHL

  Gabriela Krader, LL.M
  Deutsche Post AG
  Corporate Center - 524
  53250 Bonn

 • Truy cập Trang web của chúng tôi

  DHL cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trang web của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, máy chủ luôn tạm thời lưu lại dữ liệu kết nối của máy tính với trang web của chúng tôi cho các mục đích liên kết, thiết lập và an ninh, danh sách các trang được truy cập trong web của chúng tôi, ngày và thời gian lượt truy cập của bạn, địa chỉ IP của thiết bị, dữ liệu nhận dạng của loại trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng cũng như trang web đã liên kết bạn với trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân khác như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của bạn không được thu thập trừ khi bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu này, ví dụ: trong khi hoàn thành một biểu mẫu liên hệ trực tuyến, như một phần của quá trình đăng ký, khảo sát, cạnh tranh, thực hiện hợp đồng hoặc yêu cầu thông tin.

  Cơ sở pháp lý cho việc xử lý các loại dữ liệu nêu trên là Điều 6 (1) (a) của Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (General Data Protection Regulation hay GDPR) của châu Âu. Do các mục đích nêu trên, đặc biệt là để đảm bảo an ninh và thiết lập kết nối dễ dàng, chúng tôi có lợi ích hợp pháp khi xử lý dữ liệu này.

  Dữ liệu theo dõi web sẽ được lưu trữ trong thời gian 36 tháng rồi sau đó tự động bị xóa. Ngoài ra, chúng tôi đang sử dụng các cookie, công cụ và biện pháp theo dõi mục tiêu. Bạn sẽ tìm thấy thêm chi tiết ở đây trong phần "Sử dụng Theo dõi Web", "Sử dụng Cookie" và "Sử dụng Google Adwords".

  Khi nào bạn đã bật chức năng địa phương hóa trong trình duyệt của mình, tương ứng trong hệ điều hành của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu này để cung cấp cho bạn các dịch vụ địa phương (như  vị trí của chi nhánh gần nhất, trạm đóng gói v.v.). Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu này cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu bạn tắt chức năng này, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa khi đến hạn.

  Việc thực hiện Hợp đồng

  Để thực hiện hợp đồng, chúng tôi cũng cần dữ liệu cá nhân để cung cấp các dịch vụ và tuân theo các nghĩa vụ phát sinh từ các thỏa thuận đã được ký kết. Dữ liệu này được sử dụng chẳng hạn như để thực hiện hợp đồng (vận chuyển), quản lý dữ liệu khách hàng, xử lý thanh toán và trong trường hợp có thể đánh giá độ tin cậy. Một số dữ liệu lô hàng cũng sẽ được cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia quá cảnh hoặc điểm đến để làm thủ tục hải quan và thuế hoặc để kiểm tra an ninh, theo yêu cầu của pháp luật của quốc gia đó. Thông tin được cung cấp thường bao gồm: tên người gửi và địa chỉ, tên người nhận và địa chỉ, mô tả hàng hóa, số kiện hàng, trọng lượng và giá trị của lô hàng.

  Cơ sở pháp lý thường là Điều 6 (1) b) GDPR vì việc xử lý là để thực hiện một hợp đồng mà bạn tham gia.

  Thông tin bổ sung về bảo vệ dữ liệu trong các dịch vụ và sản phẩm cụ thể có sẵn tại Cổng thông tin khách hàng.

  Xử lý cho các Mục đích Quảng cáo

  Nếu bạn là khách hàng hiện tại của Deutsche Post AG, dữ liệu bưu chính của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ) sẽ được xử lý khi liên hệ để cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về các ưu đãi, tin tức, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ngoài sự chấp thuận hiện có, chúng tôi sẽ xử lý riêng địa chỉ email của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm của Deutsche Post AG.

  Cơ sở pháp lý cho việc xử lý nêu trên là Điều 6 (1) f) GDPR. Việc xử lý dữ liệu khách hàng hợp pháp cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

  Bạn có quyền phản đối việc xử lý nêu trên vào bất kỳ lúc nào. Để thực hiện quyền của mình, bạn chỉ cần liên lạc với chúng tôi sử dụng các chi tiết liên lạc được đề cập trong "Ai là người chịu trách nhiệm".

  Nếu bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi có quyền sử dụng địa chỉ e-mail của bạn cho mục đích này. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết cuối bản tin.

  Trong trường hợp bạn nộp đơn phản đối hoặc hủy đăng ký dịch vụ bản tin của chúng tôi thì dữ liệu tương ứng sẽ bị chặn, theo đó bị xóa và không còn được xử lý cho các mục đích như vậy nữa.

 • Chúng tôi sử dụng phần mềm theo dõi để xác định số lượng người dùng truy cập trang web và tần suất truy cập. Chúng tôi không sử dụng phần mềm này để thu thập dữ liệu cá nhân riêng lẻ hoặc địa chỉ IP cá nhân. Dữ liệu chỉ được sử dụng dưới dạng ẩn danh, tóm tắt cho mục đích thống kê và để phát triển trang web.

 • Chúng tôi sử dụng chương trình quảng cáo trực tuyến "Google AdWords" và chức năng theo dõi chuyển đổi của Google AdWords. Phiên bản Google đang theo dõi là một dịch vụ phân tích được cung cấp bởi Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

  Khi bạn nhấp vào quảng cáo được phân phối bởi Google, cookie theo dõi chuyển đổi được đặt trên máy tính của bạn. Các cookie này hết hiệu lực sau 30 ngày, không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, do đó không thể sử dụng để nhận dạng. Nếu bạn truy cập một số trang từ web của chúng tôi và cookie chưa hết hạn, chúng tôi và Google có thể cho biết rằng bạn đã nhấn vào quảng cáo và được chuyển hướng đến trang đó. Mỗi khách hàng của Google AdWords có một cookie khác nhau, do đó không thể theo dõi cookie qua các trang web của các khách hàng AdWords khác. Thông tin được thu thập bằng cookie được sử dụng để kết hợp thống kê chuyển đổi cho khách hàng AdWords đã chọn theo dõi. Khách hàng có thể xem tổng số người dùng đã nhấn vào quảng cáo của họ và được chuyển hướng đến trang chứa thẻ theo dõi chuyển đổi. Tuy nhiên, họ không nhận được thông tin xác định người dùng cá nhân. Nếu bạn không muốn theo dõi chuyển đổi, bạn có thể chọn không tham gia và chặn không cài đặt cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên phần mềm trình duyệt (hủy kích hoạt). Sau đó, bạn sẽ không thể theo dõi chuyển đổi. Thông tin chi tiết và Chính sách bảo mật của Google có sẵn tại:
  https://policies.google.com/privacy

 • "Cookies" là những tập tin nhỏ giúp lưu trữ thông tin liên quan đến thiết bị mà người dùng sử dụng khi truy cập trang web của chúng tôi. Cookie giúp xác định tần suất truy cập các trang internet của chúng tôi cũng như số lượng người dùng Và chúng giúp định dạng những yêu cầu tiện lợi và hiệu quả nhất có thể.

  Trên cơ sở của Mục 6 (1) f) GDPR, chúng tôi đang sử dụng "những cookie phiên" để tối ưu hóa trang web, đảm bảo thuận tiện và không gây ảnh hưởng đến người dùng. Các cookie này được lưu trữ độc quyền trong suốt thời gian bạn truy cập vào các trang internet của chúng tôi. Chúng sẽ tự động bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình.

  Ngoài ra, chúng tôi sử dụng "những cookie liên tục" để giữ lại thông tin khách hàng truy cập thường xuyên vào một trong những trang internet của chúng tôi. Mục đích của việc sử dụng cookie là để cung cấp cho bạn các hướng dẫn sử dụng tối ưu cũng như "nhận dạng" bạn để trình bày (càng nhiều càng tốt) các trang internet đa dạng, với nội dung mới trong suốt quá trình sử dụng lặp đi lặp lại. 

  Nhìn chung, chúng tôi không lập ra một hồ sơ cá nhân cho tất cả các hoạt động truy cập trực tuyến của bạn. Nội dung của một cookie liên tục được giới hạn ở một số nhận dạng. Tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, v.v., không được lưu trên phần lớn trang web của chúng tôi. 

  Tuy nhiên, có năm trường hợp ngoại lệ:

  1. Cookie Theo dõi Đám mây Salesforce Marketing

  Nội dung của cookie theo dõi liên tục này được giới hạn ở một số nhận dạng và thường được sử dụng chính xác giống như tất cả các cookie liên tục khác.

  Tuy nhiên, nếu bạn đã là khách hàng của DHL hoặc bạn đã liên hệ với DHL bằng cách sử dụng các biểu mẫu liên hệ trực tuyến trong khu vực Nội dung Logistics, địa chỉ email của bạn sẽ được thêm vào cookie để tạo hồ sơ cá nhân ghi nhận các hoạt động trực tuyến của bạn. Các biểu mẫu liên hệ tương tự này cũng cho phép bạn đăng ký nhận cập nhật qua email. Điều này cũng cho phép chúng tôi gửi đến bạn các nội dung, ưu đãi hoặc chương trình khuyến mãi được cá nhân hóa mà bạn có thể quan tâm.

  Nếu bạn chọn không đăng ký nhận cập nhật qua email, bạn sẽ không được liên hệ trong tương lai và địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật để hiểu các hoạt động trực tuyến cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi vẫn có thể tiếp tục cung cấp nội dung trang web mới và cải tiến cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về Cookie Theo dõi Đám mây Salesforce Marketing trong danh sách Cookie của DHL bên dưới.

  Ngoài ra, để chọn không bị theo dõi bởi Cloud Marketing Salesforce trên tất cả các trang web  (hoặc để đảo ngược cài đặt nếu trước đây bạn đã chọn không tham gia), bạn có thể tìm hiểu tại 'Cách quản lý cookie' bên dưới. 

  2. Cookie theo dõi Eloqua

  Nội dung của cookie theo dõi liên tục này được giới hạn ở một số nhận dạng và thường được sử dụng chính xác giống như tất cả các cookie liên tục khác. Tuy nhiên, nếu bạn đã liên hệ với DHL bằng cách sử dụng các biểu mẫu liên hệ trực tuyến trong khu vực Nội dung Logistics, địa chỉ email của bạn sẽ được thêm vào cookie để tạo hồ sơ cá nhân ghi nhận các hoạt động trực tuyến của bạn. Các biểu mẫu liên hệ tương tự này cũng cho phép bạn đăng ký nhận cập nhật qua email. Điều này cũng cho phép chúng tôi gửi đến bạn các nội dung, ưu đãi hoặc chương trình khuyến mãi được cá nhân hóa mà bạn có thể quan tâm.

  Nếu bạn chọn không đăng ký nhận cập nhật qua email, bạn sẽ không được liên hệ trong tương lai và địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật để hiểu các hoạt động trực tuyến cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi vẫn có thể tiếp tục cung cấp nội dung trang web mới và cải tiến cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về Cookie Theo dõi Eloqua trong danh sách Cookie của DHL bên dưới.

  Ngoài ra, để chọn không bị theo dõi bởi Eloqua trên tất cả các trang web (hoặc để đảo ngược cài đặt nếu trước đây bạn đã chọn không tham gia), bạn có thể tìm hiểu tại 'Cách quản lý cookie' bên dưới.

  3. Cookie theo dõi MediaMind

  Các cookie theo dõi liên tục này thu thập địa chỉ IP của bạn và sử dụng nó để cung cấp vị trí địa lý giúp DHL theo dõi và quản lý các chiến dịch quảng cáo. Các cookie được mã hóa hoàn toàn và không thu thập bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào khác, vì vậy địa chỉ IP không được liên kết với dữ liệu cá nhân và không được chia sẻ với bên thứ ba. Địa chỉ IP được lưu trữ an toàn và chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật để cung cấp các báo cáo tổng hợp. Các cookie hết hạn sau 30 ngày.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie theo dõi MediaMind trong danh sách Cookie của DHL bên dưới.
  Ngoài ra, để chọn không bị theo dõi bởi MediaMind trên tất cả các trang web, bạn có thể tìm hiểu tại MediaMind Opt-Out link bên dưới:
  Chọn không tham gia MediaMind

  Nếu trước đây bạn đã chọn không tham gia, để đảo ngược cài đặt, bạn hãy nhấn vào link Chọn tham gia MediaMind: Chọn tham gia MediaMind

  4. Cookie theo dõi dotMailer

  Nội dung của cookie theo dõi liên tục này được giới hạn ở một số nhận dạng và thường được sử dụng chính xác giống như tất cả các cookie liên tục khác. Tuy nhiên, nếu bạn đã liên hệ với DHL bằng cách sử dụng các biểu mẫu liên hệ trực tuyến trong khu vực Nội dung Logistics, địa chỉ email của bạn sẽ được thêm vào cookie để tạo hồ sơ cá nhân ghi nhận các hoạt động trực tuyến của bạn. Các biểu mẫu liên hệ tương tự này cũng cho phép bạn đăng ký nhận cập nhật qua email. Điều này cũng cho phép chúng tôi gửi đến bạn các nội dung, ưu đãi hoặc chương trình khuyến mãi được cá nhân hóa mà bạn có thể quan tâm.

  Nếu bạn chọn không đăng ký nhận cập nhật qua email, bạn sẽ không được liên hệ trong tương lai và địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật để hiểu các hoạt động trực tuyến cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi vẫn có thể tiếp tục cung cấp nội dung trang web mới và cải tiến cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie theo dõi dotMailer trong danh sách Cookie của DHL bên dưới.

  5. Cookie theo dõi Oktopost

  Cookie Oktopost cho phép DHL theo dõi hoạt động của người dùng cuối, bắt nguồn từ tương tác xã hội của họ. Nội dung của cookie Oktopost chỉ giới hạn trong việc xác định các liên kết trong các bài đăng trên mạng xã hội mà người dùng cuối đã nhấp vào. Ngoài ra, nếu người dùng cuối điền vào biểu mẫu được theo dõi trên trang web của DHL (ví dụ: biểu mẫu đăng ký), chi tiết liên hệ cơ bản của người dùng cuối, có thể bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân, sẽ được thêm vào cookie Oktopost để tạo hồ sơ tương tác xã hội của người dùng cuối. Thông tin này được sử dụng bởi DHL để phân tích nội bộ và cung cấp cho người dùng cuối nội dung, ưu đãi hoặc chương trình khuyến mãi được cá nhân hóa.

  Bạn có thể học thêm về Oktopost tại đây: https://www.oktopost.com/.

 • Danh mục

  Chúng tôi đã cung cấp chi tiết về tất cả cookie được sử dụng trên trang web này trong bảng bên dưới.

  Tất cả cookie trong bảng này đã được phân loại theo 4 nhóm được đánh số. Xin lưu ý rằng cookie có thể thuộc nhiều danh mục.

  Danh mục như sau:

  ¹ Cần thiết: Các cookie này rất cần thiết để giúp bạn truy cập xung quanh trang web cũng như sử dụng các tính năng của nó. Nếu không có các cookie này, các dịch vụ bạn yêu cầu không thể được cung cấp. Như đã nêu trên, điều này dựa trên Mục 6 (1) f) GDPR.

  ² Hiệu suất: Những cookie này thu thập thông tin về cách khách hàng truy cập sử dụng trang web, ví dụ như những trang khách truy cập thường xuyên nhất. Những cookie này không thu thập thông tin nhận dạng khách truy cập. Tất cả các thông tin mà những cookie này thu thập được tổng hợp và vô danh. Nó chỉ được sử dụng để cải thiện cách một trang web hoạt động.

  ³ Chức năng: Các cookie này cho phép trang web ghi nhớ các lựa chọn của bạn và cung cấp các tính năng nâng cao, cá nhân hơn. Ví dụ: các cookie này có thể được sử dụng để ghi nhớ và lưu trữ mã số theo dõi cuối cùng mà bạn đã nhập khi sử dụng ứng dụng theo dõi. Thông tin mà các cookie này thu thập có thể được ẩn danh và chúng không thể theo dõi hoạt động duyệt web của bạn trên các trang web khác.

  4 Mục tiêu hoặc Quảng cáo Các cookie này được sử dụng để quảng cáo phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Chúng cũng được sử dụng để giới hạn số lần bạn xem quảng cáo cũng như giúp đo lường tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Chúng thường được đặt bởi các mạng quảng cáo với sự cho phép của nhà điều hành trang web.

  Danh sách các Cookie

  Cookie theo dõi đám mây Salesforce Marketing ² | Salesforce

  Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh trừ khi bạn liên hệ với DHL bằng cách sử dụng các biểu mẫu liên hệ trực tuyến trong khu vực nội dung Logistics. Tại điểm này, chúng tôi liên kết thông tin được lưu trữ trong cookie với địa chỉ email của bạn.

  Thông tin được thu thập bao gồm lượt xem trang, thời lượng xem trang và trình duyệt bạn đã sử dụng để xem nội dung. Thông tin này giúp DHL đo lường hiệu suất của các chiến dịch email.

  Nếu cookie duy trì trạng thái vô danh, nó sẽ hết hạn sử dụng sau 30 ngày. Nếu được liên kết với một địa chỉ email, nó sẽ hết hạn sau 2 năm (730 ngày) sau lần cuối các địa chỉ liên hệ được xác định. Nó được DHL bảo mật và lưu hành nội bộ để cải thiện trải nghiệm người dùng.   

  Thông tin thêm về bảo mật tạiSalesforceundefined

  Cookie Tên Chiến dịch² | Tên chiến dịch

  Cookie được tạo ra khi người dùng truy cập vào trang web DHL từ một ảnh quảng cáo hoặc từ một đường dẫn của một chiến dịch hoặc email khuyến mãi.

  Cookie chứa đựng một mã chương trình đặc biệt để xác minh nguồn của chiến dịch.

  Nếu bạn liên hệ DHL thông qua một trong những biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi trong vòng 24 giờ kể từ khi truy cập vào trang web, mã chiến dịch sẽ được đính kèm vào email và được gửi đến Chuyên viên Kinh doanh hoặc Dịch vụ Khách hàng của DHL.

  Thông tin được sử dụng với mục đích đo lường hiệu quả của các chương trình và được xác minh trong trường hợp khách hàng liên hệ với chúng tôi về kết quả của một chiến dịch.

  Cookie không chứa đựng thông tin cá nhân của khách hàng và chỉ chứa đựng mã của chiến dịch.

  Cookie chỉ hết hạn sau 24 giờ.

  Cookie Tìm kiếm Truy vấn | Tìm kiếm Truy vấn  

  Cookie được sử dụng để lưu giữ những cụm từ hoặc từ tìm kiếm mà bạn đã gõ vào các ô Tìm kiếm.

  Ô Tìm kiếm có thể được tìm thấy tại góc phải của mỗi trang web.

  Bằng cách này, chúng tôi ghi nhớ những thuật ngữ tìm kiếm của bạn và điều chỉnh ô tìm kiếm với các gợi ý trước khi bạn sử dụng lại ô tìm kiếm.

  Cookie được sử dụng để cải thiện tính năng trang web và góp phần làm cho trang web DHL dễ dàng sử dụng hơn cho khách hàng.

  Cookie lưu giữ dài hạn các thuật ngữ tìm kiếm cho đến khi bạn chủ động xóa các cache và cookies của trình duyệt.

  Cookie Thông tin Tham Vấn Người gửi |shipRefDetails

  Cookie được sử dụng để lưu giữ tất cả giá trị tham vấn người gửi khi bạn sử dụng ứng dụng tra cứu DHL Express Shipper’s Reference.

  Cookie được tạo ra để cải thiện tính năng trang web và góp phần làm cho trang web DHL dễ dàng sử dụnghơn cho khách hàng.

  Cookie lưu giữ dài hạn tất cả tham vấn người gửicho đến khi bạn chủ động xóa tất cả cache và cookies của trình duyệt.

  Hãy cùng tham khảo các ứng dụng DHLExpress Shipper’s Reference

  Cookie Vận đơn | AWB 

  Cookie được sử dụng để lưu giữ số tra cứu cuốicùng mà bạn nhập vào khi sử dụng một trong những ứng dụng tra cứu trực tuyến của chúng tôi.

  Cookie được tạo ra để cải thiện tính năng trang web và góp phần làm cho trang web DHL dễ dàng sử dụnghơn cho khách hàng.

  Cookie lưu giữ dài hạn số tra cứu trước đó chođến khi bạn chủ động xóa tất cả cache và cookies của trình duyệt.

  Hãy cùng tham khảo một trong những ứng dụng tra cứu trực tuyến chính của chúng tôiundefined.

  Cookie Thương hiệu Vận đơn | BRAND

  Cookie được sử dụng để lưu giữ loại đơn hàngcuối cùng mà bạn đã chọn trong các tùy chọn được giới thiệu tại các ứng dụng tra cứu trực tuyến chính.

  Cookie được tạo ra đểcải thiện tính năng trang web và góp phần làm cho trang web DHL dễ dàng sử dụng hơn cho khách hang.

  Cookie chỉ lưu giữ loại đơn hàng trước đã được chọn cho đến khi bạn trở lại và chọn một tùy chọn khác trong cùng ứng dụng tra cứu.

  Hãy cùng tham khảo các ứng dụng tra cứu trực tuyến chính của chúng tôi.

  Cookie Tra cứu Nhanh | Không tên cố định

  Cookie được sử dụng để lưu giữ giá trị số tracứu cuối cùng được nhập vào và loại lô hàng được chọn trong các tùy chọn khibạn sử dụng các ứng dụng tra cứu trực tuyến phiên bản nhỏ gọn hơn Fast Track.

  Cookie được tạo ra đểcải thiện tính năng trang web và góp phần làm cho trang web DHL dễ dàng sử dụnghơn cho khách hàng.

  Cookie chỉ lưu giữ giá trị số tra cứu trước đóvà lựa chọn loại lô hàng đã chọn cho đến khi bạn quay trở lại và thay đổi lựa chọn khác trong cùng ứng dụng tra cứu Fast Track.

  Bạn có thể tham khảo thêm các ứng dụng tra cứu DHL Express Fast Track tại đây.

  Cookie Tab Hệ thống | Không tên xác định

  Cookie được sử dụng để lưu giữ tab cuối cùng mà bạn đã chọn khi sử dụng hệ thống theo dõi nhiều tab.

  Cookie được tạo ra đểcải thiện tính năng trang web và góp phần làm cho trang web DHL dễ dàng sử dụnghơn cho khách hàng.

  Cookie chỉ ghi nhớ tab được chọn trước đó cho đến khi bạn quay trở lại và chọn một tab khác trên cùng trang.

  Webtrends Analytics | WT_FPC

  Cookie được sử dụng để thu thập thông tin cách thức người truy cập vào trang. Chúng tôi sử dụng thông tin để báo cáo và hỗ trợ cải thiện hiệu suất trang. Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh, bao gồm số lượng lượt truy cập vào trang, khi người dùng truy cập vào trang và từ những trang mà họ truy cập.

  Cookie chỉ được sử dụng với mục đích xác minh và không lưu giữ thông tin cá nhân. Việc này được sử dụng nội bộ với bảo mật cao bởi DHL với mục đích cải thiện hiệu suất trang web và trải nghiệm người dùng

  Thông tin thêm về Riêng tư tại Webtrendsundefined.

  Webtrends Analytics | ACOOKIE

  Cookie được sử dụng để thu thập thông cách thức người dùng truy cập vào trang và cụ thể được sử dụng để theo dõi người truy cập trong các tên miền DHL.

  Ví dụ, nếu một người truy cập vào trang công ty (tên miền là www.logistics.dhlundefined) và sau đó chọn truy cập vào trang web của DHL tại một quốc gia với tên miền địa phương (Ví dụ, tại Đức, tên miền địa phương là www.dhl.deundefined).

  Chúng tôi sử dụng thông tin để báo cáo và hỗ trợ cải thiện hiệu suất trang. Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh, bao gồm số lượng lượt truy cập vào trang, khi người dùng truy cập vào trang và từ những trang mà họ truy cập.

  Cookie chỉ được sử dụng với mục đích xác minh và không lưu giữ thông tin cá nhân. Cookie này được sử dụng bảo mật bởi nội bộ DHL với mục đích cải thiện hiệu suất trang web và trải nghiệm người dùng.

  Thông tin chi tiết về Riêng tư tại Webtrendsundefined

  Google Analytics | _utma, _utmb; utmz

  Một số quốc gia có thể sử dụng một vài cookies của Google Analytics cho mục đích cụ thể của địa phương đó. Cookies này sử dụng địa chỉ IP của bạn để định danh; tuy nhiên, việc này không thể xác định bạn như là một các thể độc lập. Nói cách khác, thông tin được được thu thập dưới dạng ký danh. Cookies thu thập thông tin cách thức người dùng truy cập vào các trang địa phương và sử dụng thông tin để kết hợp các báo cáo và hỗ trợ cải thiện hiệu suất trang.

  Thông tin thêm về Riêng tư tại Googleundefined

  Eloqua Tracking Cookie | ELOQUA

  Nội dung của cookie theo dõi liên tục này giới hạn với một số định danh và tổng quan được sử dụng giống hoàn toàn các cookies liên tục khác. Tuy nhiên, nếu bạn liên hệ DHL thông qua một trong những biểu mẫu trực tuyến thuộc phạm vị nội dung của phần Logistics, địa chỉ email của bạn sẽ được thêm vào cookie để tạo ra một bản mô tả sơ lược các nhân về các hoạt động trực tuyến. Những biểu mẫu liên hệ tương tự cũng sẽ cung cấp một lựa chọn để đăng ký nhận các email cập nhật tiếp thị. Điều này cũng cho phép chúng tôi gửi đến bạn các nội dung, ưu đãi hoặc chương trình khuyến mãi được cá nhân hóa mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn chọn không đăng ký nhận cập nhật qua email, bạn sẽ không được liên hệ trong tương lai và địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật để hiểu các hoạt động trực tuyến cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi vẫn có thể tiếp tục truyền tải nội dung trang web mới và được cải thiện, phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

  Thông tin thêm về Riêng tư tại Eloquaundefined

  LiveBall Tracking Cookies | LiveBall, mkto_trk, ki_r, ki_t, ki_u

  Cookies thu thập thông tin bằng các con số định dạng ẩn danh.

  LiveBall sử dụng địa chỉ IP để cung cấp dữ liệu vị trí địa lý nhưng không xâm phạm, tuy nhiên dữ liệu này không được lưu giữ hoặc liên kết với cookie. Việc này sẽ hỗ trợ chúng tôi theo dõi được hành vi truy cập web nhằm hiểu được và cải thiện trải nghiệp người dùng và các dịch vụ chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, dữ liệu này không thể liên kết ngược lại dữ liệu cá nhân của bạn. 

  Cookies này được áp dụng khi bạn liên hệ DHL bằng các biểu mẫu trực tuyến trên trang web của chúng tôi – ví dụ, khi bạn mở một tài khoản DHL Express với chúng tôi.  

  Cookies này được sử dụng bảo mật bởi duy nhất nội bộ DHL và sẽ hết hiệu lực sau 365 ngày.

  Thông tin thêm về Riêng

  dotMailer Tracking Cookie | tracked_session

  Cookie này được tạo ra khi bạn truy cập vào các trang web cụ thể từ một đường dẫn của một email khuyến mãi hoặc chiến dịch. Chúng tôi sử dụng thông tin để kết hợp các báo cáo và hỗ trợ cải thiện hiệu suất trang và cung cấp bạn nội dung tốt hơn và cụ thể hơn.

  Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh ngoại trừ trường hợp bạn liên hệ DHL bằng các biểu mẫu trực tuyến trong phạm vi nội dung của mục Logistics Lúc này, chúng tôi liên kết thông tin được lưu giữ trong cookie đến địa chỉ email của bạn để tạo ra một bản sơ lược về các hoạt động trực tuyến của bạn. Những biểu mẫu liên hệ tương tự cũng cung cấp lựa chọn để đăng ký nhận những email cập nhật tiếp thị. Điều này cũng cho phép chúng tôi gửi đến bạn các nội dung, ưu đãi hoặc chương trình khuyến mãi được cá nhân hóa mà bạn có thể quan tâm.

  Thông tin tổng hợp bao gồm các trang đã xem, thời gian truy cập trên mỗi trang và trình duyệt mà bạn đã dùng để xem nội dung. Thông tin hỗ trợ DHL đo lường hiệu quả của các email chiến dịch.

  Nếu cookie được giữ dưới dạng ẩn danh, cookie này sẽ hết hiệu lực sau 30 ngày. Nếu cookie được liên kết đến một địa chỉ email, cookie sẽ hết hạn sau 1 năm (365 ngày) từ sau khi biểu mẫu liên hệ lần cuối được xác định. Điều này được sử dụng bảo mật bởi duy nhất nội bộ DHL để cải thiện trải nghiệm người dùng.

  Nếu bạn chọn không đăng ký nhận cập nhật qua email, bạn sẽ không được liên hệ trong tương lai và địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật để hiểu các hoạt động trực tuyến cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi vẫn sẽ có thể cung cấp nội dung trang web mới và cải thiện để phù hợp với các nhu cầu cụ thể của bạn.  

  Thông tin thêm về Riêng tư tại dotMailer

  MediaMind Cookies | U2, ActivityInfo, TargetingInfo, Eyeblaster, A3, B4, and C4.

  Cookies của MediaMind được tạo ra khi bạn truy cập vào trang web của chiến dịch cụ thể của DHL từ một biển quảng cáo điện tử, từ một đường dẫn trong một email khuyến mãi/ chiến dịch, hoặc khi bạn sử dụng đường dẫn của chiến dịch được cung cấp như một phần của quảng cáo. Cookies của MediaMind theo dõi thời gian và vị trí bạn đã tiếp xúc với quảng cáo DHL trực tuyến, cách bạn tương tác với quảng cáo đó và thời điểm bạn truy cập trang web DHL sau khi tiếp xúc với quảng cáo.

  Thông tin được sử dụng để hỗ trợ DHL đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Thông tin được cung cấp dưới dạng báo cáo tổng hợp, vì vậy, không có thông tin người dùng riêng biệt được thể hiện. Việc này không theo dõi hành vi duyệt web khác và được sử dụng bảo mật bởi duy nhất nội bộ DHL.

  Cookies theo dõi liên tục thu thập địa chỉ IP của bạn và sử dụng chúng để cung cấp dữ liệu vị trí địa lý nhằm hỗ trợ DHL theo dõi và quản lý các chiến dịch quảng cáo. Cookies được mã hóa hoàn toàn và không thu thập bất kỳ dữ liệu xác minh thông tin cá nhân nào, vì vậy, địa chỉ IP không thể liên kết với dữ liệu cá nhân và không được chia sẻ với các bên thứ ba. Địa chỉ IP được lưu giữ an toàn và được sử dụng bảo mật bởi duy nhất nội bộ DHL nhằm cung cấp các báo cáo tổng hợp. Các cookie sẽ hết hiệu lực sau 30 ngày

  Thông tin thêm về Riêng tư tại MediaMind

  Flash Cookies ¹ | LSO

  Flash Cookie cho phép xem nội dung Flash Player và độc lập với DHL

  Cài đặt mặc định của Flash Player không cho phép người dùng lưu trữ cookie trên ổ cứng cục bộ.

  Nếu muốn, bạn có thể tắt flash cookie (còn được gọi là 'đối tượng dùng chung cục bộ')

  Thông tin thêm về cách quản lý hoặc vô hiệu hóa  Flash Cookies

  Thông tin đầy đủ về chức năng Flash Player và cài đặt bảo mật có liên quan

  You Tube Cookies ² | use_hitbox VISITOR_INFO1_LIVE  

  Chúng tôi nhúng video bằng chế độ tăng cường bảo mật của YouTube. Một số video trong này là từ kênh YouTube chính thức của chúng tôi.  

  Chế độ này có thể đặt cookie trên máy tính của bạn khi bạn nhấp vào trình phát video của YouTube, nhưng YouTube sẽ không lưu cookie có thể nhận dạng cá nhân để phát lại video được nhúng bằng chế độ tăng cường bảo mật.

  Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang thông tin của YouTube

  Decibel Insight cookies ² | da_sid, da_lid

  Để cung cấp nội dung và dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng dịch vụ phân tích trang web Decibel Insight. Trang web này không sử dụng Decibel Insight để thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn. Decibel Insight có thể ghi lại hoạt động của chuột và chuyển động cuộn, cũng như tương tác cơ bản với biểu mẫu trang web. Decibel Insight không theo dõi thói quen duyệt web của bạn trên các trang bên thứ ba khác. Để biết thêm thông tin thực dữ liệu của Decibel Insight, vui lòng truy cập chính sách bảo mật của chúng -  https://www.decibelinsight.com/privacy-policy/

  Bạn có thể chọn không theo dõi Decibel Insight bằng cách truy cập www.decibelinsight.com/optout

  Usabilla Cookies | usbl.c.ID

  Dữ liệu sau được lưu trữ cho các chiến dịch Usabilla:

  • Bất kể có được chạy hay không, chiến dịch sẽ không được hiển thị lại.
  • Nếu chiến dịch được kích hoạt " N% cơ hội ", chiến dịch đó sẽ lưu trữ dù được hiển thị hay không.
  • Nếu chiến dịch được kích hoạt sau khi khách đã truy cập một số trang nhất định, số trang đã truy cập sẽ được lưu trữ.

  Dữ liệu này được lưu trữ trong Bộ nhớ cục bộ HTML5, với mục riêng cho mỗi chiến dịch. Từ khóa của phần này là "usbl.c.ID" trong đó ID là id duy nhất cho chiến dịch.

  Hơn nữa, nếu " khách mới hoặc đã truy cập " được kích hoạt trong bất kỳ chiến dịch nào thì hai phần dữ liệu sau sẽ được lưu trữ:

  1.   Vùng "usbl.v" trong Bộ nhớ cục bộ
  2.  Một phiên cookie có tên "usbls"

  Hai phần dữ liệu này là cần thiết để xác định xem người dùng mới vào hay quay lại. Nếu bạn muốn biết thêm về chính sách cookie của Usabilla, vui lòng kiểm tra:  https://usabilla.com/cookie-policyundefined

  Adobe Marketing Cloud Cookies ²

  Các cookie này được sử dụng để thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh về cách khách sử dụng trang web. Thông tin được sử dụng để cải thiện trang web và cung cấp cho người dùng nội dung phù hợp hơn với họ.

  AMCV_###@AdobeOrg
  Cookie này được sử dụng để xác định khách truy cập duy nhất. Đây là cookie hết hạn vĩnh viễn sau 2 năm.

  mbox
  Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa và xác định nội dung nào được hiển thị cho người dùng. Cookie vẫn còn trên trình duyệt của khách truy cập trong hai tuần từ lần đăng nhập cuối cùng của họ.

  s_cc
  Cookie này để xác định xem những cookie khác có được bật trong trình duyệt hay không. Cookie này là một phiên và sẽ hết hạn khi trình duyệt bị đóng.

  s_vi
  Cookie này được sử dụng để xác định thời gian / ngày của khách truy cập duy nhất. Đây là cookie hết hạn vĩnh viễn sau 5 năm.

  s_fid
  Cookie này là xác định khách truy cập 'dự phòng', nơi cookie s_vi thường được sử dụng cho mục đích này bị chặn. Nó chứa một id duy nhất được tạo ngẫu nhiên.

  s_sq
  Cookie này ghi lại những liên kết mà người dùng đã nhấp vào. Cookie này là một phiên và sẽ hết hạn khi trình duyệt bị đóng.

  s_nr
  Cookie này lưu trữ thông tin về ngày truy cập và khách mới hoặc quay lại. Đây là cookie hết hạn vĩnh viễn sau 2 năm.

  s_ppn
  Cookie này ghi lại tên của trang đã xem trước đó. Cookie này là một phiên và sẽ hết hạn khi trình duyệt bị đóng.

  s_ppv
  Cookie này ghi lại trên trang sau nếu người dùng đã xem một trang trước đó. Cookie này là một phiên và sẽ hết hạn khi trình duyệt bị đóng.

  s_ppvl
  Cookie này ghi lại tên của trang mới nhất được xem. Cookie này là một phiên và sẽ hết hạn khi trình duyệt bị đóng.

  _sdsat_landing_page
  Cookie này xác định trang web được truy cập lần đầu trong một phiên truy cập. Cookie này là một phiên và sẽ hết hạn khi trình duyệt bị đóng.

  _sdsat_lt_pages_viewed
  Cookie này xác định số trang được xem trong phiên truy cập. Cookie này là một phiên và sẽ hết hạn khi trình duyệt bị đóng.

  _sdsat_session_count
  Cookie này xác định tần suất khách truy cập trang web. Cookie này là một phiên và sẽ hết hạn khi trình duyệt bị đóng.

  _sdsat_traffic_source
  Cookie này xác định từ trang mà khách truy cập đã được giới thiệu đến trang web. Cookie này là một phiên và sẽ hết hạn khi trình duyệt bị đóng.

  Thông tin thêm về Bảo mật tại Adobeundefined

   

  Thông tin thêm

  Công cụ chia sẻ: Cookie của bên thứ ba

  Giờ đây, DHL sử dụng các nút 'chia sẻ' được nhúng trên các trang web của mình. Điều này giúp khách truy cập dễ dàng đánh dấu và chia sẻ nội dung thông qua các mạng xã hội ưa thích của họ. Khi bạn nhấn vào một trong các nút này, cookie có thể được đặt bởi dịch vụ bạn đã chọn để chia sẻ nội dung. DHL không kiểm soát việc sử dụng các cookie này và do đó bạn nên kiểm tra trang web của bên thứ ba có liên quan để biết thêm thông tin. Các nút chia sẻ được cung cấp bởi AddThis. Để biết thêm thông tin về thu thập dữ liệu của họ, vui lòng xem   Chính sách bảo mật bổ sung này .

  Cookie của bên thứ ba trong nội dung được nhúng

  Xin lưu ý rằng với một số trang trên web của chúng tôi, bạn có thể nhận thấy rằng cookie đã được đặt không liên quan đến DHL Khi bạn truy cập một trang cung cấp nội dung, như: YouTube hoặc Vimeo, những nhà cung cấp dịch vụ này có thể đặt cookie của họ vào trình duyệt web của bạn DHL không kiểm soát việc sử dụng các cookie này và không thể truy cập chúng. Những cookie này chỉ có thể được truy cập bởi những người đầu tiên cài đặt chúng. Bạn nên kiểm tra trang web của bên thứ ba để biết thêm thông tin về các cookie này.

  Web Beacons

  Để giữ cho nội dung trực tuyến của DHL có liên quan, dễ sử dụng và cập nhật, chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích trang web như Adobe Analytics và Webtrends (xem mục nhập Webtrends trong Bảng dữ liệu của DHL ở trên để biết thêm thông tin), để giúp chúng tôi biết mọi người sử dụng trang web như thế nào Các dịch vụ này sử dụng các công nghệ thu thập dữ liệu như cảnh báo web. Web beacon là những hình ảnh điện tử nhỏ cung cấp cookie, đếm lượt truy cập, hiệu quả sử dụng trang web. Đổi lại, điều này cho chúng tôi biết nội dung nào khách truy cập quan tâm đến và giúp cung cấp thông tin phù hợp trên trang web của chúng tôi. Các cảnh báo web này ẩn danh và không chứa hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào nhận dạng bạn. Thông tin thì ẩn danh và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê. Không thể sử dụng các dữ liệu phân tích web và cookie này để nhận dạng vì chúng không bao giờ chứa thông tin cá nhân như tên hoặc địa chỉ email của bạn.

 • Việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được thực hiện dù không có cookie. Trong trình duyệt của bạn, bạn có thể hủy lưu cookie, giới hạn chúng ở các trang web cụ thể hoặc đặt thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Bạn cũng có thể xóa cookie khỏi ổ cứng PC của mình bất kỳ lúc nào (file: "cookies"). Xin lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn sẽ được trình bày một giao diện trang và hướng dẫn sử dụng giới hạn.

  Hầu hết các trình duyệt web cho phép kiểm soát các cookie thông qua cài đặt trình duyệt. Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem cookie nào đã được cài đặt và cách quản lý hay xóa chúng, hãy truy cập:Về cookies

  Để có thêm lời khuyên cụ thể về các cookie dành cho EU và các tùy chọn không tham gia, bạn cũng có thể truy cập trang web sau:Tùy chọn trực tuyến của bạn

  Bạn có thể chọn không tham gia một số hoặc tất cả cookie quảng cáo được cài đặt trên PC của mình bằng cách truy cập trang Network Advertising Initiative (NAI)

  Để chon không bị theo dõi bởi LiveBall, bạn sẽ cần quản lý và xóa cookie bằng cách sử dụng cài đặt trình duyệt của mình
  Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập  Về cookies

  Để chon không bị theo dõi bởi dotMailer, bạn sẽ cần quản lý và xóa cookie bằng cách sử dụng cài đặt trình duyệt của mình
  Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập  Về cookies

  Để chọn không bị theo dõi bởi Google Analytics trên tất cả các trang web, vui lòng truy cập:  Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics

  Để chọn không bị theo dõi bởi MediaMind trên tất cả các trang web, bạn có thể nhấp vào liên kết Chọn không tham gia MediaMind:  Không tham gia MediaMind

  Nếu trước đó bạn đã chọn không bị theo dõi và muốn tham gia lại, vui lòng nhấp vào liên kết Chọn tham gia MediaMind:  Chọn tham gia MediaMind

  Để chọn không bị theo dõi bởi Analytics WebTrends trên tất cả các trang web, vui lòng truy cập:  Cookies chọn không theo dõi bởi Webtrends

  Để quản lý tùy chọn tham gia / từ chối tham gia Oracle Eloqua của bạn, vui lòng truy cập trang web này:  Giám sát Web Eloqua

  Để chọn không bị dõi bởi Adobe Analytics, vui lòng truy cập: Không tham gia Adobe Experience Cloud.

  Hãy nhớ rằng nếu bạn xóa cookie, sử dụng trình duyệt hoặc máy tính khác, bạn sẽ cần phải đặt lại trạng thái chọn không bị theo dõi của mình.

  Xin lưu ý rằng về mặt kỹ thuật không thể phát hiện tùy chọn không bị theo dõi nếu bạn xóa cookie khỏi trình duyệt của mình.

 • Trên trang web của chúng tôi và để tuân thủ Điều. 6 (1) f) GDPR chúng tôi đang sử dụng social-media-plug-ins (như facebook, google +, twitter, vv) để quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của DHL và để liên lạc với khách hàng của chúng tôi. Do đó, các mục đích quảng cáo này được coi như là thực hiện vì lợi ích hợp pháp Trách nhiệm của nhà cung cấp truyền thông xã hội là tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

 • Cơ hội nghề nghiệp trong Tập đoàn Deutsche Post DHL cũng đa dạng như các đội ngũ của chúng tôi trên toàn thế giới. Với hơn 520.000 nhân viên trên khắp 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi kết nối con người và nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Nếu bạn muốn ứng tuyển một trong các công việc của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin, cũng như về bảo vệ dữ liệu, tại đâyundefined

 • DHL không chia sẻ, bán, chuyển nhượng hoặc phổ biến dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba và sẽ không làm như vậy trong tương lai, chỉ trừ khi được yêu cầu theo luật, khi được yêu cầu cho mục đích của hợp đồng hoặc khi bạn đã đồng ý rõ ràng. Ví dụ, khi cần phải chuyển địa chỉ và dữ liệu đặt hàng của bạn cho các nhà cung cấp của chúng tôi khi bạn đặt hàng sản phẩm. Thông tin thêm về bảo vệ dữ liệu trong các dịch vụ và sản phẩm cụ thể có sẵn tại Cổng thông tin cho khách hàng.

  Các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật nghiêm ngặt theo Điều 28 GDPR. DHL giữ trách nhiệm bảo vệ thông tin của bạn trong những trường hợp như vậy. Các nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ các hướng dẫn của DHL, và điều này được đảm bảo bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức, cũng như bằng cách kiểm tra và kiểm soát.

 • Ngoài quyền sỡ hữu bạn còn có các quyền sau đây:

  • Bạn có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ
  • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa, xóa hoặc chặn dữ liệu cá nhân của bạn miễn là các hành động này được pháp luật cho phép và tuân thủ các điều kiện hợp đồng hiện có.
  • Bạn có thể yêu cầu nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được.
  • Bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát.  Để tìm cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền của bạn, xin nhấp vào đây.

  Quyền phản đối

  Quyền đối tượng áp dụng cho tất cả việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên Điều. 6 (1) f) GDPR.

  Để thực hiện quyền của bạn, chỉ cần liên lạc với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên lạc được đề cập dưới đây "Liên hệ".

 • DHL thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và có tổ chức cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất hoặc bị lạm dụng. Ví dụ, dữ liệu của bạn được lưu trong môi trường hoạt động an toàn mà công chúng không thể truy cập được. Trong một số trường hợp, dữ liệu cá nhân của bạn được mã hóa bằng công nghệ Secure Socket Layer (SSL) trong quá trình truyền tải. Điều này có nghĩa là quy trình mã hóa được chấp thuận được sử dụng để liên lạc giữa máy tính của bạn và máy chủ DHL nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ SSL. Nếu bạn muốn liên hệ với DHL bằng e-mail, chúng tôi muốn chỉ ra rằng tính bảo mật của thông tin được gửi không thể được đảm bảo. Nội dung của thư điện tử có thể được đọc bởi bên thứ ba. Do đó, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên gửi cho chúng tôi thông tin bí mật qua bưu điện.

 • Thông tin thêm về bảo vệ dữ liệu trong các dịch vụ và sản phẩm cụ thể có sẵn tại Cổng thông tin khách hàng.

 • Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến thông tin bảo mật liên quan đến sản phẩm và cổng thông tin của DHL.

  Để biết thêm thông tin về MyDHL + nhấp  vào đây.

 • DHL thu lại quyền thay đổi Thông báo bảo mật của mình bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo trước. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để được thông báo về bất kỳ thay đổi nào. Bằng cách sử dụng các trang web của DHL, bạn đồng ý với Thông báo bảo mật này.

  Tuyên bố này được cập nhật lần cuối vào ngày 22 tháng 5 năm 2018.

Chính sách bảo mật dữ liệu DPDHL

Chính sách bảo mật dữ liệu của DPDHL quy định các tiêu chuẩn toàn nhóm về xử lý dữ liệu với sự tập trung đặc biệt vào việc chuyển giao với quốc gia thứ ba, có nghĩa là chuyển dữ liệu cá nhân sang các quốc gia bên ngoài EU, không có mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp.... Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về "Chính sách bảo mật dữ liệu DPDHL", vui lòng sử dụng liên kết sau:

Dịch vụ thông tin DHL