ติดต่อเรา

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ ...
การตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ฝ่ายบริการลูกค้า
ฝ่ายขาย
ข่าวสารและสมัครงาน
คุณกำลังตรวจสอบสถานะการจัดส่งชิปเมนท์ประเภทใด
DHL Express
DHL eCommerce / DHL Parcel
DHL Global Forwarding
DHL Freight
ฉันไม่ทราบ
DHL Express

หมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งของ DHL Express มักจะมีลักษณะดังนี้:

 • ตัวเลข 10 หลักเท่านั้น 
  ตัวอย่างเช่น: 1234567890
 • เริ่มต้นด้วย 000, JJD01, JJD00, JVGL หรือใกล้เคียง
  ตัวอย่างเช่น: JVGL9999999999

 

DHL eCommerce

หมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งของ DHL eCommerce มักจะมีลักษณะดังนี้:

 • โดยปกติจะเริ่มต้นด้วย GM, LX, RX หรือไม่เกินห้าตัวอักษร
  ตัวอย่างเช่น: GM99999999999
 • ความยาวของรหัสอาจมีตั้งแต่ 10 ถึง 39 ตัว
  ตัวอย่างเช่น: 999999999999999999

 

DHL Parcel

หมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งของ DHL Parcel มักจะมีลักษณะดังนี้:

 • เริ่มต้นด้วย 3S
  ตัวอย่างเช่น: 3SBCC000123456
 • หรือเริ่มต้นด้วย JVGL หรือ JJD
  ตัวอย่างเช่น: JVGL9999999999

 

DHL Global Forwarding

หมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งของ DHL Global Forwarding มักจะมีลักษณะดังนี้:

 • ตัวเลข 7 หลักเท่านั้น
  ตัวอย่างเช่น: 1234567
 • เริ่มต้นด้วยตัวเลข 1 หลัก ตามด้วยตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลขอีก 4 ถึง 6 หลัก
  ตัวอย่างเช่น: 1AB12345
 • เริ่มต้นด้วยตัวอักษร 3 ถึง 4 ตัว
  ตัวอย่างเช่น: ABC123456
 • เริ่มต้นด้วยรหัสผู้ให้บริการ 3 หลักตามด้วยเครื่องหมายขีดคั่น (-) ตามด้วยหมายเลขใบตราขนส่งสินค้า 8 หลัก
  ตัวอย่างเช่น: 123-12345678

 

DHL Freight

หมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งของ DHL Freight มักจะมีลักษณะดังนี้:

 • รหัสการสั่งซื้อ: เริ่มต้นด้วยตัวอักษร 2 ถึง 3 ตัวตามด้วยเครื่องหมายขีดคั่น (-) ตัวอักษร 2 หรือ 3 ตัว เครื่องหมายคั่น (-) และตัวเลข 7 ตัว
  ตัวอย่างเช่น: ABC-DE-1234567
 • เริ่มต้นด้วยตัวเลข 4 ตัวตามด้วยเครื่องหมายขีดคั่น (-) และตัวเลข 5 ตัว
  ตัวอย่างเช่น: 1234-12345
 • ตัวเลขที่มีความยาว 9, 10 หรือ 14 ตัวเท่านั้น
  ตัวอย่างเช่น: 123456789

 

ค้นหาผู้ติดต่อ DHL ที่รับผิดชอบชิปเมนท์ของคุณ

คุณมีหมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งพร้อม สำหรับการค้นหาผู้ติดต่อ DHL หรือไม่

 1. ค้นหาหมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งของคุณ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ส่งและร้านค้าออนไลน์จะแจ้งหมายเลขหรือรหัสตรวจสอบสถานะการจัดส่งให้แก่คุณ หากคุณได้สั่งสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ อีเมลยืนยันหรือการแจ้งเตือนตรวจสอบสถานะการจัดส่งชิปเมนท์มักจะมีหมายเลขหรือรหัสตรวจสอบสถานะการจัดส่งระบุไว้อยู่ ถ้าไม่มีโปรดติดต่อผู้จัดส่งหรือร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 2. เลือกแผนกที่ถูกต้องสำหรับชิปเมนท์ของคุณด้วยความช่วยเหลือของหน้าตัวอย่างหมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งของเรา
 3. ติดต่อ กับผู้เชี่ยวชาญของเราที่สามารถตอบคำถามเฉพาะสำหรับชิปเมนท์ของคุณ

ฉันทราบแผนกที่ฉันต้องการพูดคุยด้วย ...
คำขอการขายของฉันเกี่ยวกับ ...
พัสดุหรือเอกสาร
สินค้า/การขนส่ง มากกว่า 30 กก.
โซลูชั่นและความเชี่ยวชาญพิเศษ
ฉันต้องการส่ง ...
ภายในประเทศ
ระหว่างประเทศ
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ
การส่งแบบไม่ประจำ

กรุณาเยี่ยมชม DHL eCommerce Service Points สำหรับการจัดส่งที่ไม่มีบัญชี

การส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่จากDHL eCommerceจะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

หรือโทรติดต่อเราที่ DHL eCommerce สำนักงานประเทศไทยที่ +66 2 029 0999
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันเสาร์: 08.00 - 20.00 น.

ฉันเป็น ...
ลูกค้าธุรกิจ
ลูกค้าประเภทบุคคล
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่จาก DHL Express จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

คุณต้องการบริการแบบใด
Express วันทำการถัดไป
มาตรฐาน 4-11 วัน
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่จาก DHL Express จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

ติดต่อเพื่อค้นหาเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่จาก DHL eCommerce จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

หรือโทรติดต่อเราที่ DHL eCommerce สำนักงานประเทศไทยที่ +66 2 029 0999
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์: 09.00 - 18.00 น.

ฉันมีการเข้าสู่ระบบพอร์ทัลของลูกค้าธุรกิจแล้ว
ฉันเป็น ...
ลูกค้าธุรกิจ
ลูกค้าประเภทบุคคล
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่จาก DHL Express จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

ขนส่งผ่าน ...
การขนส่งทางอากาศ
การขนส่งทางทะเล
การขนส่งสินค้าทางถนน
การขนส่งทางรถไฟ
ไม่แน่ใจ
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งทางอากาศ ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000

เชียงใหม่: +66 53 582 838 (ต่อ 0)  

แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งทางทะเล ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000

เชียงใหม่: +66 53 582 838 (ต่อ 0)  

แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งสินค้าทางถนน ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000

เชียงใหม่: +66 53 582 838 (ต่อ 0)  

แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งทางรถไฟ ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000

เชียงใหม่: +66 53 582 838 (ต่อ 0)  

แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

ติดต่อเพื่อค้นหาเพิ่มเติม

 เจ้าหน้าที่ จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000

เชียงใหม่: +66 53 582 838 (ต่อ 0)  

แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

คุณคือ...
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) พนักงานน้อยกว่า 250 คน
วิสาหกิจขนาดใหญ่ พนักงานมากกว่า 250 คน
เลือกโซลูชั่นของคุณ
คลังสินค้าและการเติมสินค้า
การขนส่งและการกระจายสินค้า
โลจิสติกส์แบบบูรณาการ
ภาษีศุลกากร การรักษาความปลอดภัย และการประกันภัย
โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เลือกโซลูชั่นคลังสินค้าและการเติมสินค้า
DHL Transport Related Warehousing สำหรับคลังเก็บสินค้าเพื่อส่งต่อ
DHL Fulfillment การสร้างคำสั่งซื้อ จัดเก็บในคลังสินค้า และนำส่งไปยังผู้บริโภค
DHL Transport Related Warehousing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Fulfillment

เจ้าหน้าที่จาก DHL eCommerce จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นการขนส่งและการกระจายสินค้า
การขนส่งหลายรูปแบบระหว่างทวีป
เลือกโซลูชั่นการขนส่งหลายรูปแบบระหว่างทวีป
DHL SeAir การขนส่งทางอากาศและทางทะเลหลายรูปแบบ
DHL Door-to-More โซลูชั่นการกระจายสินค้าทางตรง
DHL SeAir

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Door-to-More

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์แบบบูรณาการ
DHL Lead Logistics Partner กำกับดูแลกระบวนการซัพพลายเชนและการทำงานทั้งหมด
DHL International Supply Chain (ISC) การรวมสินค้าต้นทางและบริการด้านการบริหารจัดการสินค้าปลายทาง
DHL Industrial Projects โครงการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าขนาดใหญ่
DHL Trade Fairs & Events โลจิสติกส์แบบบูรณาการโดยสมบูรณ์
DHL Wine & Spirits Logistics การขนส่งพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมไวน์และสุรา
DHL Perishable Logistics สภาวะที่เหมาะสมในการขนส่งและหลักปฏิบัติสำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย
DHL LifeConEx การขนส่งสินค้าด้วยการควบคุมอุณหภูมิแบบพรีเมียมและแบบปรับอุณหภูมิได้
DHL Lead Logistics Partner

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL International Supply Chain (ISC)

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Industrial Projects

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Trade Fairs & Events

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Wine & Spirits Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Perishable Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL LifeConEx

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นภาษีศุลกากร การรักษาความปลอดภัย หรือการประกันภัย
DHL Customs Services ตัวแทนด้านการศุลกากร
DHL Customs Consulting ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและช่วยเหลือในกิจกรรมด้านศุลกากรของคุณ
DHL Cargo Insurance ประกันภัยการขนส่งที่ครอบคลุม
DHL Security Services การประเมินความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร
DHL Resilience360 เครื่องมือประเมินความเสี่ยงของซัพพลายเชน
DHL Customs Consulting

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Security Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Resilience360

เจ้าหน้าที่จาก DHL Resilience360 จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การเพิ่มประสิทธิภาพทางด้าน Environmental Footprint ของคุณ
การชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เลือกโซลูชั่นรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
DHL Carbon Calculator ตัวคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
DHL Carbon Report รายงาน Environmental Footprint สำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์
DHL Carbon Dashboard โมเดลรูปภาพของซัพพลายเชนทั้งหมดของคุณ
DHL Quick Scan ใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าแบบง่ายดาย
DHL Carbon Calculator

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Carbon Report

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Carbon Dashboard

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Quick Scan

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้าน Environmental Footprint ของคุณ
DHL Green Danmar การขนส่งทางทะเลที่ใช้ปริมาณเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
DHL Logistics Consulting การเพิ่มประสิทธิภาพในเครือข่ายของคุณเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
DHL Green Danmar

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Logistics Consulting

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สำหรับชิปเมนท์พัสดุแบบ Express
สำหรับชิปเมนท์สินค้า/การขนส่ง
สำหรับชิปเมนท์พัสดุแบบ Express

เจ้าหน้าที่จาก DHL Express จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

สำหรับชิปเมนท์สินค้า/การขนส่ง

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นของคุณ
คลังสินค้าและการเติมสินค้า
การขนส่งและการกระจายสินค้า
บริการให้คำปรึกษาและบริหารจัดการ
โลจิสติกส์รับเหมาแบบบูรณาการ
โลจิสติกส์ขนส่งแบบบูรณาการ
ภาษีศุลกากร การรักษาความปลอดภัย และการประกันภัย
โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เลือกโซลูชั่นคลังสินค้าและการเติมสินค้า
DHL Warehousing คลังสินค้าและการกระจายสินค้าแบบใช้ร่วมกันหรือสำหรับลูกค้าเฉพาะราย
DHL Transport Related Warehousing สำหรับคลังเก็บสินค้าเพื่อส่งต่อ
DHL Real Estate Solutions การก่อสร้างและการออกแบบสถานที่ในการดำเนินงานโลจิสติกส์ในรูปแบบที่กำหนดได้เอง
DHL Fulfillment การสร้างคำสั่งซื้อ จัดเก็บในคลังสินค้า และนำส่งไปยังผู้บริโภค
DHL Packaging Services บริการบรรจุหีบห่อ เตรียม และปรับแต่งสินค้า
DHL Pre-sales Services การปรับแต่งสินค้าก่อนการขายและวางตลาด และการประกอบสินค้า
DHL In-plant Logistics บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับในโรงงานผลิต
DHL Warehousing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Transport Related Warehousing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Real Estate Solutions

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Fulfillment

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Packaging Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Pre-sales Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL In-plant Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นการขนส่งและการกระจายสินค้า
การจัดส่งภายในประเทศ
การขนส่งหลายรูปแบบระหว่างทวีป
เลือกโซลูชั่นภายในประเทศ
DHL Managed Transport การจัดการการขนส่งภายในประเทศ
DHL Inbound Transport Operations การจัดการและการดำเนินงานของการขนส่งขาเข้า
DHL Outbound Transport Operations การจัดการและการดำเนินงานของการขนส่งขาออก
DHL Managed Transport

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Inbound Transport Operations

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Outbound Transport Operations

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นการขนส่งหลายรูปแบบระหว่างทวีป
DHL SeAir การขนส่งทางอากาศและทางทะเลหลายรูปแบบ
DHL Door-to-More โซลูชั่นการกระจายสินค้าทางตรง
DHL SeAir

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Door-to-More

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกบริการให้คำปรึกษาและบริหารจัดการ
DHL Logistics Consulting คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ในการเสริมสร้างรูปแบบและประสิทธิภาพของซัพพลายเชน
DHL Procurement Services การจัดหาและจัดการสินค้าและซัพพลายเออร์
DHL Recall Services รับมือกับการเรียกคืนสินค้า
DHL Business Support Center ความช่วยเหลือของฝ่ายบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
DHL Logistics Consulting

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Procurement Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Recall Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Business Support Center

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นโลจิสติกส์รับเหมาแบบบูรณาการ
DHL Lead Logistics Partner กำกับดูแลกระบวนการซัพพลายเชนและการทำงานทั้งหมด
DHL Inbound to Manufacturing การควบคุมการนำวัสดุมาใช้งานเพื่อปรับการผลิตและสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
DHL Service Logistics การเคลื่อนย้ายและจัดการอะไหล่และวัสดุสำหรับบริการ Aftermarket
DHL Indirect Materials Management (MRO) การจัดการงานบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง และการดำเนินงานของซัพพลายเชน
DHL Passenger Gateway Services บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร
DHL HealthConnect ส่งสินค้าเพื่อสุขภาพให้แก่ลูกค้าโดยตรง
DHL Clinical Trials Logistics จัดการบริการด้านโลจิสติกส์ที่จำเป็นต่อการทดลองทางการแพทย์ที่ประสบความสำเร็จ
DHL Lead Logistics Partner

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Inbound to Manufacturing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Service Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Indirect Materials Management (MRO)

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Passenger Gateway Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL HealthConnect

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Clinical Trials Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าแบบบูรณาการ
DHL Lead Logistics Partner กำกับดูแลกระบวนการซัพพลายเชนและการทำงานทั้งหมด
DHL International Supply Chain (ISC) การรวมสินค้าต้นทางและบริการด้านการบริหารจัดการสินค้าปลายทาง
DHL Industrial Projects โครงการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าขนาดใหญ่
DHL Trade Fairs & Events โลจิสติกส์แบบบูรณาการโดยสมบูรณ์
DHL Wine & Spirits Logistics การขนส่งพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมไวน์และสุรา
DHL Perishable Logistics สภาวะที่เหมาะสมในการขนส่งและหลักปฏิบัติสำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย
DHL LifeConEx การขนส่งสินค้าด้วยการควบคุมอุณหภูมิแบบพรีเมียมและแบบปรับอุณหภูมิได้
DHL Lead Logistics Partner

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL International Supply Chain (ISC)

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Industrial Projects

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Trade Fairs & Events

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Wine & Spirits Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Perishable Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL LifeConEx

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นภาษีศุลกากร การรักษาความปลอดภัย หรือการประกันภัย
DHL Customs Services ตัวแทนด้านการศุลกากร
DHL Customs Consulting ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและช่วยเหลือในกิจกรรมด้านศุลกากรของคุณ
DHL Cargo Insurance ประกันภัยการขนส่งที่ครอบคลุม
DHL Security Services การประเมินความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร
DHL Resilience360 เครื่องมือประเมินความเสี่ยงของซัพพลายเชน
DHL Customs Consulting

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Security Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Resilience360

เจ้าหน้าที่จากทีม DHL Resilience360 จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การเพิ่มประสิทธิภาพทางด้าน Environmental Footprint ของคุณ
การชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เลือกโซลูชั่นรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
DHL Carbon Calculator ตัวคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
DHL Carbon Report รายงาน Environmental Footprint สำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์
DHL Carbon Dashboard โมเดลรูปภาพของซัพพลายเชนทั้งหมดของคุณ
DHL Quick Scan ใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าแบบง่ายดาย
DHL Carbon Calculator

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Carbon Report

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Carbon Dashboard

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Quick Scan

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้าน Environmental Footprint ของคุณ
DHL Green Danmar การขนส่งทางทะเลที่ใช้ปริมาณเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
DHL Managed Transport การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมและเชื้อเพลิงทดแทน
DHL Warehousing เทคโนโลยีคลังสินค้านวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
DHL Logistics Consulting การเพิ่มประสิทธิภาพในเครือข่ายของคุณเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
DHL Envirosolutions การเพิ่มความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของการดำเนินงานของคุณ
DHL Green Danmar

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Managed Transport

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Warehousing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Logistics Consulting

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Envirosolutions

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สำหรับชิปเมนท์พัสดุแบบ Express
สำหรับชิปเมนท์สินค้า/การขนส่ง
สำหรับชิปเมนท์พัสดุแบบ Express

เจ้าหน้าที่จาก DHL Express จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

สำหรับชิปเมนท์สินค้า/การขนส่ง

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

ข่าวสาร

หากคุณคือนักข่าวหรือผู้ประกอบอาชีพทางด้านสื่อ ตัวแทนของเรายินดีที่จะตอบข้อสงสัยทางด้านสื่อและข้อมูลที่คุณต้องการ

สมัครงาน

โอกาสในการทำงานภายใต้ Deutsche Post DHL Group มีความหลากหลายเช่นเดียวกับทีมงานของเราทั่วโลก ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 520,000 คนในกว่า 220 ประเทศและอาณาเขตต่างๆ ทั่วโลก เราเชื่อมโยงผู้คนเพื่อปรับปรุงชีวิตของพวกเขา

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งชิปเมนท์ 

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ต้องการจัดส่งจดหมายระหว่างประเทศปริมาณมาก - ไม่เกิน 2 กก. ใช่หรือไม่

ลูกค้าธุรกิจ


ลูกค้าประเภทบุคคล

 


จัดส่งพัสดุหรือเอกสาร - ไม่เกิน 30 กก. ใช่หรือไม่

คุณต้องการบริการแบบใด

บริการ Express  (วันทำการถัดไปโดยใช้เครือข่าย Express ทั่วโลกของ DHL):

 

บริการ Standard - สำหรับลูกค้าธุรกิจที่ต้องการส่งแบบประจำเท่านั้น:

 


ลูกค้าธุรกิจต้องการจัดส่งสินค้า/การขนส่ง - มากกว่า 30 กก. ใช่หรือไม่

รับใบเสนอราคา สำหรับ …

หรือ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญของเราจาก  DHL Global Forwarding  จะติดต่อกลับ

โซลูชั่นด้านโลจิสติกส์& ความเชี่ยวชาญพิเศษ

คุณคือ...

ธุรกิจขนาดเล็ก - เลือกโซลูชั่นของคุณ:

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับค้นหาเพิ่มเติมคลังสินค้าค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

คลังสินค้า & การเติมสินค้าค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่ง & การกระจายสินค้า

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลจิสติกส์แบบบูรณาการ

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีศุลกากร การรักษาความปลอดภัย หรือการประกันภัย

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิสาหกิจขนาดใหญ่ -  เลือกโซลูชั่นของคุณ:

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลังสินค้า & การเติมสินค้า

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่ง & การกระจายสินค้า

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา& การจัดการ

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลจิสติกส์รับเหมาแบบบูรณาการ

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลจิสติกส์สินค้าแบบบูรณาการ

ภาษีศุลกากร ความรักษาความปลอดภัย หรือการประกันภัยค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

หรือติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

ข่าวสารและสมัครงาน

ไปที่ ข่าวสารของเรา

ไปที่ สมัครงานของเรา