จองออนไลน์

เพื่อให้คุณได้รับเครื่องมือหรือผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมที่สุดใน DHL เราจำเป็นต้องสอบถามคำถามสั้นๆ สองสามข้อ

ฉันเป็น ...
ลูกค้าใหม่
ลูกค้าปัจจุบัน

ไปที่หน้าการเข้าสู่ระบบของเรา เพื่อเข้าถึงเครื่องมือและพอร์ทัลสำหรับการจองชิปเมนท์ใหม่

ฉันต้องการส่ง ...
พัสดุหรือเอกสาร
สินค้า/การขนส่ง มากกว่า 30 กก.
ฉันต้องการส่ง ...
ภายในประเทศ
ระหว่างประเทศ
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

การส่งแบบไม่ประจำ

กรุณาเยี่ยมชม DHL eCommerce Service Points สำหรับการจัดส่งที่ไม่มีบัญชี

การส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่จากDHL eCommerceจะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

หรือโทรติดต่อเราที่ DHL eCommerce สำนักงานประเทศไทยที่ +66 2 029 0999
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันเสาร์: 08.00 - 20.00 น.

ฉันมีการเข้าสู่ระบบพอร์ทัลของลูกค้าธุรกิจแล้ว
ฉันเป็น ...
ลูกค้าธุรกิจ
ลูกค้าประเภทบุคคล
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่จาก DHL Express จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ ต้นทางและปลายทางเดียว
การส่งแบบประจำ
คุณต้องการบริการแบบใด
Express วันทำการถัดไป
มาตรฐาน 4-11 วัน
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่จาก DHL Express จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

ติดต่อเพื่อค้นหาเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่จาก DHL eCommerce จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

หรือโทรติดต่อเราที่ DHL eCommerce สำนักงานประเทศไทยที่ +66 2 029 0999
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์: 09.00 - 18.00 น.

ฉันเป็น ...
ลูกค้าธุรกิจ
ลูกค้าประเภทบุคคล
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

 เจ้าหน้าที่ จาก DHL Express จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

ขนส่งผ่าน ...
การขนส่งทางอากาศ
การขนส่งทางทะเล
การขนส่งสินค้าทางถนน
การขนส่งทางรถไฟ
ไม่แน่ใจ
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งทางอากาศ ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000

เชียงใหม่: +66 53 582 838 (Ext. 0)    

แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งทางทะเล ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000

เชียงใหม่: +66 53 582 838 (Ext. 0)    

แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งสินค้าทางถนน ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000

เชียงใหม่: +66 53 582 838 (Ext. 0)    

แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งทางรถไฟ ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000

เชียงใหม่: +66 53 582 838 (Ext. 0)    

แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

ติดต่อเพื่อค้นหาเพิ่มเติม

 เจ้าหน้าที่ จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000

เชียงใหม่: +66 53 582 838 (Ext. 0)    

แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

ลูกค้าปัจจุบัน:

ไปที่หน้าเข้าสู่ระบบพอร์ทัลของเรา ซึ่งคุณจะสามารถเข้าถึงพอร์ทัลและเครื่องมือต่างๆ ของ DHL ได้

 

ลูกค้าใหม่:

ต้องการจัดส่งจดหมายระหว่างประเทศปริมาณมาก - ไม่เกิน 2 กก. ใช่หรือไม่

ลูกค้าธุรกิจ


ลูกค้าประเภทบุคคล

 


จัดส่งพัสดุหรือเอกสาร - ไม่เกิน 30 กก. ใช่หรือไม่

คุณต้องการบริการแบบใด

บริการ Express  (วันทำการถัดไปโดยใช้เครือข่าย Express ทั่วโลกของ DHL):

 

บริการ Standard - สำหรับลูกค้าธุรกิจที่ต้องการส่งแบบประจำเท่านั้น:

 


ลูกค้าธุรกิจต้องการจัดส่งสินค้า/การขนส่ง - มากกว่า 30 กก. ใช่หรือไม่

รับใบเสนอราคา สำหรับ …

หรือ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญของเราจาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับ