PRÍPLATKY NA CESTNÚ NÁKLADNÚ PREPRAVU

Skontrolujte najnovšie príplatky

Zmeny cien pohonných hmôt viedli k zvýšeniu celkových nákladov v odvetví nákladnej prepravy, čo si vyžiadalo zavedenie premenlivého príplatku za palivo, ktorý môže rásť, klesať alebo zostať neuplatnený podľa vývoja cien pohonných hmôt.

Informácie o palivovom príplatku

Vzhľadom na pretrvávajúci rast cien pohonných hmôt považovala spoločnosť DHL za potrebné zaviesť palivový príplatok za každú zásielku typu Time Definite. Cena leteckého paliva vzrástla o 50 % a doposiaľ sme dopad tohto zvýšenia znášali v plnej miere my. Informácie o súčasnom palivovom príplatku za nákladnú cestnú vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu zásielok nájdete v nižšie uvedenom odseku História palivových príplatkov.

Palivový príplatok sa vypočítava na základe priemerného týždenného indexu cien ropy v 27 krajinách EÚ. Príplatok sa viaže na cenu za motorovú naftu vrátane ciel a daní a uverejňuje sa vo vestníku Oil BulletinExternal Link Generálneho riaditeľstva pre energetiku a dopravu Európskej Komisie. Pri uplatňovaní indexu dochádza k dvojmesačnému oneskoreniu. Napríklad mesačná priemerná cena za palivo v januári sa používa na určenie platného príplatku za marec. Dôvodom sú dátumy zverejnenia údajov o okamžitých trhových cenách.

Palivové príplatky sa menia v krokoch po 0,5 % a aktualizujú sa mesačne.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Kontaktujte našich odborníkov z divízie DHL Freight ešte dnes!

Freight Connections

Zistite, aké rôzne spojenia vám DHL môže ponúknuť…

Prihláste sa na odber bulletinu