Förlängd ledtid till och från Turkiet

2019-10-02 På grund av ombyggnad av gränsstationen Kapikule/Kapital Andreevo (TR/BG) i Turkiet kan väntetiden påverkas vid gränspassagen. Vi kan därför räkna med förlängda ledtider för transporter till och från Turkiet. Ombyggnationen beräknas pågå till årsskiftet 2019/2020.