Semestertrafik under veckorna 27-35, 2019

2019-05-28 Under v 27-35 har DHL Freight semestertrafik vilket innebär att vi upprätthåller våra trafiker med lägre kapacitet och färre avgångar och därmed i vissa fall längre ledtid än under normalveckor.

Längre ledtider kan bero på

  • Under sommarperioden begränsar rederierna antalet platser för godstrafik. I vissa fall, t ex till Storbritannien, ställs vissa avgångar in.
  • Persontrafiken prioriteras på många färjelinjer vilket kan leda till förseningar till och från kontinenten och Finland/Baltikum under dessa veckor.
  • Inom delar av Europa införs körrestriktioner för tung trafik, framförallt i samband med helger. Länder som påverkas är tex Frankrike, Tyskland, Polen och Österrike.

Kom ihåg

För att säkerställa att godset kommer fram i tid ber vi er att under semesterveckorna 27-35 ha längre framförhållning med era bokningar samt säkerställa att mottagaren inte har semesterstängt.

Vi önskar er en trevlig sommar!