Bedrägeriförsök – SMS från avsändaren ”Paketinfo”

2019-04-02 Det förekommer bedrägeriförsök via SMS från avsändaren ”Paketinfo” där man uppmanas att klicka på en länk för att betala en kostnad. Detta kommer inte från DHL. Vi på DHL begär aldrig betalning på detta sätt, vi tar endast emot betalning för officiella DHL-relaterade transportkostnader.

Detta säkerhetsmeddelande påverkar inte mottagares skyldighet att betala för transport, tull, moms och liknande som ska betalas vid leverans.

Vi ber dig vara uppmärksam då DHL inte ansvar för kostnader, avgifter eller betalningar som orsakats av bedrägerier.