Storm på Östersjön påverkar färjeavgångar mellan Polen/Tyskland och Sverige

2020-02-10 På grund av stormläget på Östersjön påverkas färjeavgångar mellan Polen/Tyskland och Sverige. Det kan leda till hämtnings- och leveransförseningar för sändningar från och till Central- och Västeuropa.