FCL – FULL CONTAINERLAST

Tillförlitligheten du kräver och flexibiliteten du behöver

Med DHL:s FCL-alternativ får du pålitliga, säkra och kostnadseffektiva globala transporter från dörr till dörr. Genom att använda ett flertal olika utrustningstyper kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för alla typer av varor.

I tjänsten DHL Ocean Direct FCL används full containerlast så att du får pålitliga, flexibla och kostnadseffektiva globala transporter. Vi tillhandahåller skräddarsydda alternativ för transport av alla typer av handelsvaror med hjälp av olika utrustningstyper och kapaciteter.

DHL Ocean Direct FCL

Full containerlast
 • Säker och kostnadseffektiv transport av FCL-sändningar
 • Tillvalstjänster som lämpar sig för dina verksamhetsbehov
 • Stränga rutiner för val av leverantörer och kvalitetshantering
Visa information Dölj information

Med DHL:s FCL-alternativ får du pålitliga, säkra och kostnadseffektiva globala transporter från dörr till dörr. Genom att använda ett flertal olika utrustningstyper kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för alla typer av varor.

 • Kapacitets- och utrymmesskydd till och från alla större hamnar i världen
 • Sändningar täckta av våra egna transportsedlar – Danmar Lines
 • En mängd alternativ för upphämtning och leverans i valfritt land
 • Stränga rutiner för val av leverantörer och kvalitetshantering
 • Transport av farligt gods
 • DHL Flexitanksundefined för transport av ofarliga vätskor
 • DHL Ocean Secure för spårning via GPS i realtid 
 • ILCC-avtal (Index Linked Container Contracts) som justerar kundpriser efter marknadsdynamik
 • Särskilda tullexperter genom DHL:s hela nätverk
 • Alla sändningar och ordrar kan spåras dygnet runt via internet
 • DHL Green Danmar ger alternativ för att välja en mer koldioxideffektiv transportör som lämpar sig för kundens verksamhetsbehov

DHL Ocean Assembly

Konsolidering för enstaka eller flera länder
 • Konsolidering
 • Realtidstracking
 • Reducerade fraktkostnader jämfört med icke samlastade skeppningar
Visa information Dölj information

Anpassad konsolidering för köpare och säljare gör att flera ordrar kan paketeras från flera olika tillverkare i ett eller flera ursprungsland och lastas i egna särskilt avsedda FCL-containrar. Det gör att lastningsfaktorerna höjs och kostnaderna sänks.

 • Global tillgänglighet
 • Kostnadseffektivitet genom optimering av kundens leveranskedja
 • Heltäckande sändningsvisibilitet i realtid
 • Tulltjänster för import och export

DHL International Supply Chain (ISC)

Konsolidering av frakt i ursprungslandet och administrativa tjänster för frakt i destinationslandet
 • Sammankopplar ursprungslandets leveranskedja med regler och krav på destinationsmarknaden
 • Administrativa tjänster för ursprungsland, frakt och destination för alla transportsätt
Visa information Dölj information

Genom att koppla leveranskedjan i avsändarlandet till marknadskraven i destinationslandet tillhandahåller vi ökad kostnadseffektivitet och full visibilitet samt kontroll via en enda kontaktpunkt.

Lösningen omfattar administrativa tjänster för ursprungsland, frakt och destination för alla transportsätt.

 • En kontaktpunkt med en dedikerad resurs för kontohantering och utveckling
 • Utformning, implementering och hantering av leveranskedjan
 • Hanterar lagerlokaler på över 300 000 kvadratmeter på viktiga upphandlingsmarknader (t.ex. i Asien) vilket ger konsolidering, mervärde och regionala hubbtjänster
 • Tjänster kopplade via kraftfulla IT-system (GT Nexus-plattformen) för administration av inköpsorder, leverantörer, transportörer och destination med fullständig rapportering
 • Tjänstenivåavtal (SLA) och nyckeltal för leveranskedjan

FCL-tjänst med specialiserade alternativ

Välj bland våra alternativ för DHL Ocean Direct FCL nedan och hitta den rätta lösningen för ditt företag.

DHL Flexitanks

Transport av bulklaster av flytande gods
 • En behållarlösning i flera lager med kapacitet för upp till 24 000 liter
 • Får plats i standardcontainrar för sjöfrakt på 20 fot (~6 m)
 • För ofarliga vätskor
Visa information Dölj information

En miljöanpassad lösning för transport av bulklaster av ofarliga vätskor. Den här behållaren i flera lager är utformad att få plats i en vanlig sjöfartscontainer, vilket gör den till motsvarande en ISO-tank.

 • Ett utmärkt alternativ till ISO-tankar och IBC-behållare
 • Lämpligt för ofarliga flytande kemikalier, drycker och biobränslen
 • Upp till 31 % högre volym för godstransport
 • Kontamineringsfria flexitankar tillverkas med skyddsfilm som förhindrar att godset kontamineras
 • Inga kostnader för ompositionering
 • Spara pengar på lastning och lossning

DHL Ocean Secure

Ökad visibilitet och kontroll
 • Enheter för containersäkerhet finns monterade på containern för övervakning av lastens geografiska läge och tillstånd
 • Kommunikationsnätverk för överföring av data från enheten/containern till fjärranvändare via GSM
 • Plattform som ger visibilitet och möjlighet att spåra sändningarna i näst intill realtid och hantera situationer när de uppkommer
Visa information Dölj information

DHL Ocean Secure använder enheter för containersäkerhet som använder mobila GSM-nätverk till att kommunicera och tillhandahålla översyn på en onlineplattform. Det är ett tjänsteelement i DHL Ocean Direct FCL som ger visibilitet, säkerhet och flexibilitet för pålitliga leveranser från dörr till dörr och som förbättrar insynen längs transportrutten.

 • Visibilitet under transporterna: Övervakning av uppdragskritiska parametrar och meddelanden till fjärranvändare i undantagsfall
 • Containerläge: Spårning av containerns geografiska läge under resan via GSM och/eller GPS
 • Containertillstånd: Övervakning av ett flertal containerparametrar: temperatur, fukt, ljus
 • Containerintegritet och -säkerhet: Övervakning av öppnande av containerdörrar med meddelanden via e-post, SMS eller telefonsamtal

DHL Green Danmar

Koldioxideffektiv sjötransport
 • Ett urval av gröna transportörer: 5 % mer koldioxideffektiva än branschsnittet
 • Tillhandahålls via Danmar Lines, DHL:s egna NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier)
 • Kompensera utsläppen till lägsta pris utan något merarbete från din sida
Visa information Dölj information

DHL Green Danmar använder koldioxideffektiv sjötransport med en transportör som är mer än 5 % mer koldioxideffektiv än branschsnittet så att du kan uppnå dina miljömål. Erbjuds med vår produkt DHL Ocean Direct FCL och tillhandahålls via Danmar Lines, DHL:s egna NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier).

I kombination med vår tilläggstjänst för klimatkompensation kan du göra sändningen koldioxidfri och på så sätt höja den totala koldoixideffektiviteten ytterligare.

 • Dina verksamhetsbehov uppfylls av ett urval gröna transportörer
 • Dokumentation av koldioxidminskning och effektivitetsförbättringar som kan ligga till grund för din externa hållbarhetskommunikation
 • Dra nytta av DHL:s databas med miljömässiga utvärderingar av transportörer och koldioxideffektivitet

Därför ska du välja oss

 • Vi har logistikexperter specialiserade på de större branschområdena. Därför kan vi hjälpa dig förbättra resultaten och sänka kostnaderna.
 • Vi finns på plats i fler än 190 länder i världen så att du kan exportera och importera från flera platser. Erbjuder fler rutter och tjänster för sjöfrakt än någon annan
 • Tjänsten DHL Flexitanks tillhandahåller unik flexibilitet och kapacitet för dina transporter av flytande gods
 • DHL:s kontrollerade sjötransporter omfattar ett stort utbud av kvalitetskontrollerade utrustningstyper som gör att du kan koncentrera dig på kärnverksamheten

Finns det verkligen andra alternativ?

Tala med en av våra experter på DHL Ocean Direct FCL så inser du snart att DHL kan erbjuda de bästa lösningarna.

Forwarding Insights

Vill du hålla koll på de senaste nyheterna inom global logistik? Skaffa dig försprång med DHL Global Forwarding