SJÖFRAKT

Världen ligger öppen

Vårt breda produktutbud täcker olika utrustningstyper och konsolideringstjänster så att vi kan garantera att dina sändningar kostnadseffektivt levereras i rätt tid till rätt adress. Vi har förbokat utrymme hos alla världens större containerterminaler så att vi kan upprätthålla högsta möjliga tillförlitlighet.

Våra produkter

I alla produkter ingår:

 • Global tillgänglighet
 • Tillförlitliga ledtider
 • Tillval varuförsäkring
 • Full spårbarhet
 • Valbar Tullhantering
 • Flytande last
Förklaring Ingår Ingår inte
Full containerlast
Styckegods
Skrymmande gods (containerlastat)
Styckegods (ej containerlastat)
Schemalagda avgångar
Farligt gods (1)
Temperatur- och fuktkontrollerat gods
Tullklarering och tullhanteringstjänster
Alternativ för val av grön transportör
Realtidsvisibilitet (2)
DHL Ocean Direct FCL Full containerlast
Full containerlast
Styckegods
Skrymmande gods (containerlastat)
Styckegods (ej containerlastat)
Schemalagda avgångar
Farligt gods (1)
Temperatur- och fuktkontrollerat gods Ingår
Tullklarering och tullhanteringstjänster Ingår
Alternativ för val av grön transportör Ingår
Realtidsvisibilitet (2) Ingår
Pil ner
Visa information Visa information Dölj information

DHL Ocean Direct FCL

Full containerlast


Med DHL:s FCL-alternativ får du pålitliga, säkra och kostnadseffektiva globala transporter från dörr till dörr. Genom att använda ett flertal olika utrustningstyper kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för alla typer av varor.
 • Kapacitets- och utrymmesskydd till och från alla större hamnar i världen
 • Sändningar täckta av våra egna transportsedlar – Danmar Lines 
 • En mängd alternativ för upphämtning och leverans i valfritt land
 • Stränga rutiner för val av leverantörer och kvalitetshantering
 • Transport av farligt gods
 • Flexitankarundefined för transport av ofarliga vätskor
 • Ocean Secureundefinedför spårning via GPS i realtid 
 • ILCC-avtal (Index Linked Container Contracts) som justerar kundpriser efter marknadsdynamik 
 • Särskilda tullexperter genom DHL:s hela nätverk
 • Alla sändningar och ordrar kan spåras dygnet runt via internet
 • Green Danmarundefined ger alternativ för att välja en mer koldioxideffektiv transportör som lämpar sig för kundens verksamhetsbehov

DHL Ocean Container Management FCL-landtjänster
Full containerlast
Styckegods
Skrymmande gods (containerlastat)
Styckegods (ej containerlastat)
Schemalagda avgångar
Farligt gods (1)
Temperatur- och fuktkontrollerat gods Ingår
Tullklarering och tullhanteringstjänster Ingår
Alternativ för val av grön transportör Ingår inte
Realtidsvisibilitet (2) Ingår inte
Pil ner
Visa information Visa information Dölj information

DHL Ocean Container Management

FCL-landtjänster


Med den här tjänsten hanteras kundens direktavtal med rederier och på så sätt säkerställs effektiviteten i bokningsverkställande och orderövervakning. Det kan omfatta ordnande av för- och eftertransport med alla typer av transportmedel, samt tullklareringstjänster.
 • Heltäckande sändningsvisibilitet
 • Landtransporttjänster för för- och eftertransport
 • Tulltjänster för import och export

DHL Ocean Connect LCL Styckegods
Full containerlast
Styckegods
Skrymmande gods (containerlastat)
Styckegods (ej containerlastat)
Schemalagda avgångar
Farligt gods (1)
Temperatur- och fuktkontrollerat gods Ingår inte
Tullklarering och tullhanteringstjänster Ingår
Alternativ för val av grön transportör Ingår inte
Realtidsvisibilitet (2) Ingår
Pil ner
Visa information Visa information Dölj information

DHL Ocean Connect LCL

Styckegods


Vi bedriver verksamheten i vårt eget LCL-nätverk globalt och betjänar fler än 45 000 hamnpar med cirka 2 500 schemalagda direktavgångar i veckan till och från alla större hamnar och handelsplatser inåt land.

Hantering hela vägen av våra egna nätverksexperter ger förutsägbarhet i våra kunders leveranskedjor så att de kan hålla avtalade tider och löften till slutkunden.

 • Förbokat utrymme hos varje större containerhamn i världen
 • Mer direkta tjänster kortar ned ledtiderna så långt det går och gör att omlastningar och dubbelarbete kan undvikas
 • Lasten hanteras och checkas in vid våra egna/godkända lager på alla platser
 • En mängd alternativ för upphämtning och leverans
 • Schemalagt och garanterat – levererat enligt bokning
 • Tjänsterna tillhandahålls av fler än 4 000 utbildade specialister på sjöfrakt på fler än 330 platser
 • Kontroll och övervakning av containrar från lastning till ankomst
 • Särskilda tullexperter genom DHL:s hela nätverk
 • Alla sändningar och ordrar kan spåras dygnet runt via internet

 

Se när nästa avgång är med vår globala seglingslista för LCL-avgångarför sjöfraktFör sjöfrakt


DHL Ocean Special Konventionella lastningstjänster
Full containerlast
Styckegods
Skrymmande gods (containerlastat)
Styckegods (ej containerlastat)
Schemalagda avgångar
Farligt gods (1)
Temperatur- och fuktkontrollerat gods Ingår inte
Tullklarering och tullhanteringstjänster Ingår
Alternativ för val av grön transportör Ingår inte
Realtidsvisibilitet (2) Ingår inte
Pil ner
Visa information Visa information Dölj information

DHL Ocean Special

Konventionella lastningstjänster


Ger flexibla, anpassade DHL-tjänster för transport av gods med överdimensioner som är för stort för vanliga containrar.
 • Global tillgänglighet
 • Tillgängligt för styckegods
 • Tillgängligt för roll-on/roll-off gods
 • Heltäckande sändningsvisibilitet
 • Tulltjänster för import och export

DHL Ocean Assembly Konsolidering för ett eller flera ursprungsländer
Full containerlast
Styckegods
Skrymmande gods (containerlastat)
Styckegods (ej containerlastat)
Schemalagda avgångar
Farligt gods (1)
Temperatur- och fuktkontrollerat gods Ingår
Tullklarering och tullhanteringstjänster Ingår
Alternativ för val av grön transportör Ingår
Realtidsvisibilitet (2) Ingår
Pil ner
Visa information Visa information Dölj information

DHL Ocean Assembly

Konsolidering för ett eller flera ursprungsländer


Anpassad konsolidering för köpare och säljare gör att flera ordrar kan paketeras från flera olika tillverkare i ett eller flera ursprungsland och lastas i egna särskilt avsedda FCL-containrar. Det gör att lastningsfaktorerna höjs och kostnaderna sänks.
 • Global tillgänglighet
 • Kostnadseffektivitet genom optimering av kundens leveranskedja
 • Heltäckande sändningsvisibilitet i realtid
 • Tulltjänster för import och export

DHL Ocean Charter Lastfartygscharter
Full containerlast
Styckegods
Skrymmande gods (containerlastat)
Styckegods (ej containerlastat)
Schemalagda avgångar
Farligt gods (1)
Temperatur- och fuktkontrollerat gods Ingår inte
Tullklarering och tullhanteringstjänster Ingår
Alternativ för val av grön transportör Ingår inte
Realtidsvisibilitet (2) Ingår inte
Pil ner
Visa information Visa information Dölj information

DHL Ocean Charter

Lastfartygscharter


Med den här tjänsten kan kapacitet och leveranstider garanteras för kunder med stora sändningar som inte skickas i containrar och som behöver fartygscharter för transport av godset.

HSSE (Health, Safety, Security and Environment (HSSE) är införlivat i den här tjänsten och alla transportörer har genomgått noggranna utvärderingar och godkänts.

 • Alternativ för hel- och delchartrat fartyg
 • Globala transporter av gods oberoende av storlek och vikt
 • Ruttundersökning/-utvärdering för skrymmande och tung last
 • Heltäckande sändningsvisibilitet
 • Tulltjänster för import och export

DHL Ocean Thermonet Temperaturkontrollerad sjöfrakt
Full containerlast
Styckegods
Skrymmande gods (containerlastat)
Styckegods (ej containerlastat)
Schemalagda avgångar
Farligt gods (1)
Temperatur- och fuktkontrollerat gods Ingår
Tullklarering och tullhanteringstjänster Ingår
Alternativ för val av grön transportör Ingår
Realtidsvisibilitet (2) Ingår
Pil ner
Visa information Visa information Dölj information

DHL Ocean Thermonet

Temperaturkontrollerad sjöfrakt

Utformad för temperaturkontrollerad sjötransport av medicinsändningar som kräver visibilitet i realtid och aktiv övervakning.


 • Expertnätverk – personal utbildad i reglerna för god distributionssed (GDP) med återkommande uppdateringar och granskningar
 • Kvalitet och efterlevnad – via system för kvalitetshantering och GDP-riktlinjer
 • Utformning och implementering av kylkedjan – anpassad hantering av standardrutiner på ruttnivå med undantagshantering
 • IT-plattformen LifeTrack – särskilt utformad för medicinbranschen
 • Visibilitet och övervakning – heltäckande realtidsskydd, dygnet runt-övervakning av temperatur, luftfuktighet, stötar och ljus med hjälp av enheter för containersäkerhet

Se videon om DHL Ocean Thermonet


 

1 Enligt transportörens godtycke 

2 Vi köp med vår tilläggstjänst DHL Ocean Secure för DHL Ocean Direct FCL, DHL Ocean Connect LCL, DHL Ocean Assembly

Specialiserade tjänster för sjöfrakt

DHL Flexitanks

Transport av bulklaster av flytande gods
 • En behållarlösning i flera lager med kapacitet för upp till 24 000 liter
 • Får plats i standardcontainrar för sjöfrakt på 20 fot (~6 m)
 • För ofarliga vätskor
Visa information Dölj information för DHL Flexitanks för DHL Flexitanks

En miljöanpassad lösning för transport av bulklaster av ofarliga vätskor. Den här behållaren i flera lager är utformad att få plats i en vanlig sjöfartscontainer, vilket gör den till motsvarande en ISO-tank.

 • Ett utmärkt alternativ till ISO-tankar och IBC-behållare
 • Lämpligt för ofarliga flytande kemikalier, drycker och biobränslen
 • Upp till 31 % högre volym för godstransport
 • Kontamineringsfria flexitankar tillverkas med skyddsfilm som förhindrar att godset kontamineras
 • Inga kostnader för ompositionering
 • Spara pengar på lastning och lossning

DHL Ocean Secure

Ökad visibilitet och kontroll
 • Enheter för containersäkerhet finns monterade på containern för övervakning av lastens geografiska läge och tillstånd
 • Kommunikationsnätverk för överföring av data från enheten/containern till fjärranvändare via GSM
 • Plattform som ger visibilitet och möjlighet att spåra sändningarna i näst intill realtid och hantera situationer när de uppkommer
Visa information Dölj information för DHL Ocean Secure för DHL Ocean Secure

DHL Ocean Secure använder enheter för containersäkerhet som använder mobila GSM-nätverk till att kommunicera och tillhandahålla översyn på en onlineplattform. Det är ett tjänsteelement i DHL Ocean Direct FCL som ger visibilitet, säkerhet och flexibilitet för pålitliga leveranser från dörr till dörr och som förbättrar insynen längs transportrutten.

 • Visibilitet under transporterna: Övervakning av uppdragskritiska parametrar och meddelanden till fjärranvändare i undantagsfall
 • Containerläge: Spårning av containerns geografiska läge under resan via GSM och/eller GPS
 • Containertillstånd: Övervakning av ett flertal containerparametrar: temperatur, fukt, ljus
 • Containerintegritet och -säkerhet: Övervakning av öppnande av containerdörrar med meddelanden via e-post, SMS eller telefonsamtal

DHL Green Danmar

Koldioxideffektiv sjötransport
 • Ett urval av gröna transportörer: 5 % mer koldioxideffektiva än branschsnittet
 • Tillhandahålls via Danmar Lines, DHL:s egna NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier)
 • Kompensera utsläppen till lägsta pris utan något merarbete från din sida
Visa information Dölj information för DHL Green Danmar för DHL Green Danmar

DHL Green Danmar använder koldioxideffektiv sjötransport med en transportör som är mer än 5 % mer koldioxideffektiv än branschsnittet så att du kan uppnå dina miljömål. Erbjuds med vår produkt DHL Ocean Direct FCL och tillhandahålls via Danmar Lines, DHL:s egna NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier).

I kombination med vår tilläggstjänst för klimatkompensation kan du göra sändningen koldioxidfri och på så sätt höja den totala koldoixideffektiviteten ytterligare.

 • Dina verksamhetsbehov uppfylls av ett urval gröna transportörer
 • Dokumentation av koldioxidminskning och effektivitetsförbättringar som kan ligga till grund för din externa hållbarhetskommunikation
 • Dra nytta av DHL:s databas med miljömässiga utvärderingar av transportörer och koldioxideffektivitet

DHL Ocean Tracking Tool

Enkel visibilitet
 • Onlineverktyg som förbättrar sändningsvisibiliteten
 • Konsolidering av data från flera källor
 • Intelligenta prognoser för milstolpar
Visa information Dölj information DHL Ocean Tracking Tool DHL Ocean Tracking Tool

Du får visibiliteten du behöver.

 • Exakt information: onlineplattform som tillhandahåller information från flera källor med smarta prognoser och sändningsstatus som rapporteras i näst intill realtid gör att du kan fatta snabba och proaktiva beslut
 • Bättre användarupplevelse: användarvänligt verktyg som varken kräver utbildning eller konfiguration
 • Sänkta kostnader: möjlighet att sänka kostnaderna genom förbättrad planering av hela leveranskedjan

DHL International Supply Chain (ISC)

Konsolidering av frakt i ursprungslandet och administrativa tjänster för frakt i destinationslandet
 • Sammankopplar ursprungslandets leveranskedja med regler och krav på destinationsmarknaden
 • Administrativa tjänster för ursprungsland, frakt och destination för alla transportsätt
Visa information Dölj information DHL International Supply Chain (ISC) DHL International Supply Chain (ISC)

Genom att koppla leveranskedjan i avsändarlandet till marknadskraven i destinationslandet tillhandahåller vi ökad kostnadseffektivitet och full visibilitet samt kontroll via en enda kontaktpunkt.

Lösningen omfattar administrativa tjänster för ursprungsland, frakt och destination för alla transportsätt.

 • En kontaktpunkt med en dedikerad resurs för kontohantering och utveckling
 • Utformning, implementering och hantering av leveranskedjan
 • Hanterar lagerlokaler på över 300 000 kvadratmeter på viktiga upphandlingsmarknader (t.ex. i Asien) vilket ger konsolidering, mervärde och regionala hubbtjänster
 • Tjänster kopplade via kraftfulla IT-system (GT Nexus-plattformen) för administration av inköpsorder, leverantörer, transportörer och destination med fullständig rapportering
 • Tjänstenivåavtal (SLA) och nyckeltal för leveranskedjan

Därför ska du välja oss

I dagens ekonomi är det svårt att förutsäga transportvolymer, -priser och -kapacitet med någon större säkerhet. Därför är det klokt att ha en sjöfraktsspartner med en oöverträffad expertis, flexibilitet och räckvidd.

 • Med våra produkter DHL Ocean Direct Full containerlast (FCL) och DHL Ocean Connect Styckegods(LCL) får du flexibla sändningsalternativ som gör att du kan svara snabbare på kundernas behov
 • Ett globalt nätverk av medarbetare som utbildats i hantering av farligt gods säkerställer att branschstandard efterlevs och att leveranserna sker enligt reglerna i hela världen
 • Närvaro i fler än 190 länder och fler än 60 nationella anslutningar och 9 multinationella anslutningar betyder att vi finns på plats där du och dina sändningar behöver oss
 • Med schemalagda avgångar och fasta ledtider får du tillförlitlighet och förutsägbarhet och kan koncentrera dig på kärnverksamheten

Skepp ohoj!

Kontakta experterna på sjöfrakt och ta del av smidiga globala anslutningar.

Forwarding Insights

Vill du hålla koll på de senaste nyheterna inom global logistik? Skaffa dig försprång med DHL Global Forwarding