TILLÄGGSAVGIFTER

Kontrollera de senaste tilläggsavgifterna

Sjöfrakt

Transportföretagen tar ut en BAF-tilläggsavgift (Bunker Adjustment Factor), som baseras på marknadspriset på bunkerolja. En valutajusteringsfaktor (CAF eller Currency Adjustment Factor) används för att kompensera för variationer i valutakurser. De här tilläggsavgifterna debiteras av DHL som separata positioner.

DHL använder sina egna BAF- och CAF-justeringsfaktorer för huvudsakliga trafikområden. Du kan få mer information om aktuella BAF och CAF av din lokala DHL-säljrepresentant.

Seglingslistan för innevarande och föregående månad kan också laddas ned nedan:

Flygfrakt

Kontakta närmaste DHL Global Forwarding-kontor om du vill ha mer information.