VANLIGA FRÅGOR

Generella

 • Om du skickar en kommersiell leverans som har ett kommersiellt värde, men där kostnaden för leveransen betalas av någon annan än leverantören eller godsmottagaren, så kallas det för fakturering via tredje part.

 • CMR-konventionen (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) är en FN-konvention som gäller olika juridiska spörsmål kring vägtransport av gods.

  Med utgångspunkt från CMR så har IRU (International Road Transport Union) tagit fram en CMR-standardfraktsedel.

  CMR-fraktsedeln finns på tre språk. När en sändning kontrolleras av tull och polis måste det finnas ett transportdokument.

 • Det här är när gods flyttas mellan en ursprungsplats och en destination utan att det passerar landet där leverantören är registrerad.

 • Klicka här om du vill veta mer om aktuella bränsletillägg.

Varuförsäkring

 • Eftersom du vill ha sinnesro.

  Transportörer och speditörer har ett begränsat ansvar för förluster eller skador på transporterat gods enligt internationell lag. Om olyckan skulle vara framme beräknas din ersättning normalt enligt en "standardklausul" för försumlighet. DHL Cargo Insurance täcker upp skillnaden mellan vårt "standardansvar" och ditt gods fulla värde.

 • Vi hanterar alla sändningar varsamt, men olyckor som ligger bortom vår kontroll kan inträffa. Naturkatastrofer som översvämningar kan också påverka din sändning. DHL Cargo Insurance är ett kostnadseffektivt sätt att skydda ditt gods och ge dig sinnesro. Det är trots allt ganska få som råkar ut för en brand hemma, även om de flesta försäkrar sig mot risken.

 • Precis som de flesta företag i vår bransch är vi ett bolag med begränsat ansvar. Vårt ansvar regleras av internationella transportkonventioner som CMR, eller av lokal lagstiftning, och det ekonomiska ansvaret uppgår normalt bara till en bråkdel av varornas faktiska värde, eftersom det bedöms efter vikt. Dessutom måste vi ha befunnits vara försumliga i hanteringen av sändningen.

 • Med vår försäkring får du följande:

  • våra egna Cargo Insurance-specialister som kan ge bästa möjliga servicekvalitet
  • bredare täckning än i de flesta andra försäkringar
  • ingen självrisk
  • konkurrenskraftiga priser, särskilt med ett årsabonnemang
  • ingen anspråksadministration, vi sköter allt pappersarbete åt dig
  • anspråk regleras normalt inom 30 dagar.
 • På grund av vår storlek så hanterar vi tusentals försäkringsanspråk tillsammans, och det innebär att vi även kan täcka verksamheter med högre risk. Vår expertis kring olika länder och branscher gör också att vi kan sänka dina risker.

 • Kontakta bara din lokala DHL Freight-representant som vägleder dig genom anspråksprocessen och hjälper dig att samla in all nödvändig information.

 • Du kan se vilken information som behövs när du ska skicka ett anspråk via  den här länken

 • Ja, följ den här länken om du vill läsa mer om DHL Cargo Insurance

Innan transporten

Under transporten

Efter transporten

Socialt ansvar

Kontakta oss

Vår kundservice hjälper dig gärna

Freight Connections

Upptäck de lösningar DHL kan skapa åt dig ...

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

  • Återställ
  • Listvy
  • Rutnätsvy