Använd Skicka Grönt för att minska dina utsläpp

Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra ett aktivt miljöval när det gäller godstransport. Därför har vi utvecklat "Skicka Grönt" som kan väljas som en tilläggstjänst för alla inrikesprodukter.

Genom att välja Skicka Grönt kan du som kund sänka dina transporters klimatpåverkan och driva på utvecklingen av transportsektorn här och nu. Intäkterna används till att investera i fordon med kostnadsdrivande miljöteknik. Ett arbete som ger garanterade miljövinster i vårt svenska transportnätverk.  

Varje gång du elller dina kunder bokar DHL Skicka Grönt köper ni in er i andelar i vår samlade kapacitet av CO2-reducerande frakt. Skicka Grönt möjliggör för ditt företag att reducera era transporters miljöpåverkan på ett effektivt och enkelt sätt. Hela processen, från produktion till försäljning verifieras av en oberoende part.

Så här bokar du Skicka Grönt?