HÅLLBARHET I SVERIGE

DHL Freight i Sverige har skrivit på den svenska regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige och stöder därmed regeringens mål för att göra Sverige till en av världens första fossilfria välfärdsstater.

DHL Freight har i många år använt ett kvalitetssäkrat system för att övervaka våra egna och våra kunders krav mot leverantörer. Systemet kompletterar våra avtal för att säkerställa att de transportörer som används av DHL upprätthåller en hög servicenivå, följer gällande lagstiftning och ständigt förbättrar sig inom områdena miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Genom uppföljning av våra underleverantörer kan vi också övervaka utvecklingen av våra koldioxidutsläpp, vilket visar en minskning med runt 50% per tonkm sedan 2008. Något vi är mycket stolta över.

Letar du efter våra ISO-certifieringar och policies?

Du hittar dem här

 • DHL är Sveriges mest hållbara logistikföretag enligt Nordens största varumärkesundersökning, Sustainable Brand Index B2B. DHL har, av våra kunder, rankats som branschbäst både 2017 och 2018. Vi är oerhört stolta över den prestigefulla förstaplatsen i kategorin "Transport och Logistics".

  Inom DHL arbetar vi aktivt med hållbarhetsfrågor i hela organisationen och har en långsiktig vision om noll nettoutsläpp från våra transportlösningar. Nyckeln till ett lyckat hållbarhetsarbete bygger på att vi arbetar tillsammans med både kunder och leverantörer på lokal och global nivå. Ett exempel på detta är vårt unika tillval "Skicka Grönt" som radikalt minskar fossila koldioxidutsläpp från transporter i vårt svenska nätverk och bidragit till att sätta ca 200 fordon med alternativ klimatsmart teknik på marknaden.

  Läs den officiella rapporten här

  Sustainable Brand Index B2B är nordens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. Studien har undersökt vad beslutsfattare på företag i Sverige med över 500 miljoner kronor i omsättning anser om aktörers hållbarhetsarbete i olika branscher. Priset tilldelas det varumärke som aktivt driver frågan framåt.

 • Vi mäter och följer upp våra underleverantörers miljöarbete och samlar varje år in data för de cirka 2 000 fordon som använder vårt inhemska nätverk. Varje underleverantör registrerar exempelvis EURO-klass och bränsle för varje fordon. Informationen som samlas in används för utsläppsberäkningar och möjliggör kundspecifika utsläppsrapporter.

 • Mycket av det gods vi transporterar går via vårt terminalnätverk där det lastas tillsammans med andra varor. Man kan säga att det är som kollektivtrafik, fast för frakt. I första steget hämtas sändningen i lokalområdet och tas till avgående terminal där den lastas om på ett större och effektivare fordon eller tåg tillsammans med andra sändningar som ska åt samma håll. Då sändningen ankommer till sin destinationsterminal lastas den om en gång till innan den distribueras tillsammans med andra sändningar inom ett begränsat geografiskt område. Vi arbetar ständigt med att göra denna transportkedja så effektiv som möjligt och ha höga fyllnadsgrader. Varje natt arbetar vi med att optimera våra rutter för att hålla antalet transportkilometrar på ett minimum.

  Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi ständigt för att hitta effektivare och mer hållbara transportlösningar. Vi skulle vilja lägga mer transporter på tåg och därför har vi som mål att minst 10 % av vår totala produktion ska gå via järnväg. Vi vill även minska vår påverkan på klimatet genom att använda längre fordon än som är tillåtet i dag vilket skulle innebära att vi skulle kunna få med mer gods per bil och därmed kunna reducera antalet fordon. Vilket inte bara minskar vår påverkan på klimatet utan också trängseln i trafiken.

  Vill du läsa om hur vi arbetat med optimeringar tillsammans med våra kunder och leverantörer?

  Skicka Grönt - det är självklart för Kung Markatta:

 • Siffror från SCB visar att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken i Sverige har minskat med cirka 20 % sedan 2008, trots att trafiken på svenska vägar ökade. 

  Under samma period har våra absoluta växthusgasutsläpp minskar med omkring 35 %. Om vi tittar på utsläpp per tonkilometer istället är minskningen ca. 50 %. En stor del av detta beror på DHL:s ökade användning av förnybara bränslen som nu står för ca. 40 % av vår totala bränsleförbrukning i nätverket.

  På väg mot zero emissions

  Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår globala hållbarhetsrapport

  Läs mer om vår påverkan på svenska miljömål  (på svenska)

SKICKA GRÖNT

Använd Skicka Grönt för att minska dina utsläpp

Globala fraktlösningar

Skapa insynTa reda på mer om analys och bevakning av koldioxidavtryck

Identifiera och bevaka ditt koldioxidavtryck för att få en bättre förståelse för din miljöpåverkan.

Optimera miljöavtryck

Lösningar för att minimera eller undvika logistikrelaterade utsläpp.

Kompensera för utsläpp

Investera i internationellt erkända klimatskyddsprojekt.