SPÅRA: VÄG- OCH JÄRNVÄGSTRANSPORT

Om du inte vet vilket spårningssystem du ska välja, du kan också ange ditt spårningsnummer för att söka i alla DHL:s spårningssystem. Gå till sidan med alla spårningstjänster.

För ytterligare information och kvittenser/POD, sök på Active TracingClick here to visit .

Vanliga frågor

om spårning

  • Leveranstider kan förlängas på grund av faktorer som väder, tull eller eftersläpning. Spårningsstatus för sändningen kan också förbli oförändrad under en längre tid vid internationella sändningar. Vi använder inte GPS-spårning vilket gör att det kan gå några dagar mellan spårningshändelsen då sändningen skickas iväg från en plats och spårningshändelsen då sändningen ankommer till nästa plats.

    Om din sändning inte kommit inom 10 dagar efter förväntad leveranstid kan du kontakta avsändaren eller nätbutiken. Avsändaren eller nätbutiken kan starta en undersökning gällande förlorad försändelse.

  • Efter att din försändelse har hanterats beror leveranstiden på vilken tjänst avsändaren valt. I allmänhet inte mer än 2–3 arbetsdagar.

  • Ibland kan flera sändningar ha samma spårningsnummer. I så fall visar vi de tio första resultaten. Försök att söka på ett kolli-id eller containernummer om du har ett sådant eller klicka här för attkontakta oss.

 

 

 

Spårning för DHL Freight

För alla behov