SPÅRNINGSETIKETTER FÖR DHL-SÄNDNINGAR

Spårningsetikett för expressförsändelser

DHL Express

 • Består av tio siffror
 • ELLER börjar med 000, JJD01, JJD00
 • Exempel: 1234567890 eller JJD9999999999

Spårningsetikett för eCommerce

DHL eCommerce

 • Börjar oftast på GM, LX, RX eller upp till fem bokstäver.
 • Numret kan vara mellan 10 och 39 tecken långt.
 • Exempel: GM99999999999 eller 999999999999999999

Spårningsetikett för paket

DHL Parcel

 • Börjar på 3S, JVGL eller JJD
 • Exempel: 3SBCC000123456 eller JVGL9999999999

Spårningsetikett för DHL Global Forwarding

DHL Global Forwarding

 • Består av sju siffror
  Exempel: 1234567
 • Består av en siffra följt av två bokstäver och fyra till sex siffror
  Exempel: 1AB12345
 • Börjar med tre till fyra bokstäver
  Exempel: ABC123456
 • Består av en tresiffrig transportörkod följt av bindestreck och åtta siffror.
  Exempel: 123-12345678

DHL Freight

 • Beställningskod: består av två till tre bokstäver följt av bindestreck, två till tre bokstäver, bindestreck och sju siffror
  Exempel: ABC-DE-1234567
 • Består av fyra siffror följt av ett bindestreck och fem siffror
  Exempel: 1234-12345
 • Är antingen 9, 10 eller 14 tecken långt och består bara av siffror
  Exempel: 123456789