GOTEACH

Förbättra utbildningsmöjligheter och anställningsberedskap

Vi har som mål att vända samhällets uppmärksamhet mot en förbättring av möjligheterna för ungdomar.

Vår ekonomis och vårt samhälles framgång, hållbarhet och innovativa kraft är beroende av ett starkt utbildningssystem och målinriktat arbete för utveckling av nästa generations yrkesarbetare. Deutsche Post DHL Group är en av världens största arbetsgivare och har därför skapat ett program för hela koncernen kallat GoTeach som ett sätt att förbättra utbildningsmöjligheterna för ungdomar och förbereda dem inför arbetslivet. Genom programmet GoTeach samarbetar Deutsche Post DHL Group med två etablerade partner: Teach for All och SOS barnbyar. Tillsammans med dessa partner har vi som mål att hjälpa barn och ungdomar från alla socioekonomiska bakgrunder att utveckla sin fulla potential, skaffa sig färdigheter och få möjlighet att utveckla sina karriärer.

Partnerskap med Teach For All

Tillsammans med vår partner Teach For All förbättrar vi och ökar tillgången till utbildning.

Partnerskap med SOS barnbyar

Förbättra möjligheterna för unga människor att kunna anställas med SOS Children’s Villages.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår verksamhet inom företagsansvar, Corporate Responsibility (CR)? Vårt CR-team svarar gärna på dina frågor.