MEDICIN OCH HÄLSOVÅRD

En pålitlig partner. Hanterar utmaningar inom medicin och hälsovård.

Att erbjuda produkter av hög kvalitet, säkerställa patientsäkerheten och efterlevnaden av gällande förordningar är bara några av utmaningarna inom medicin- och hälsovårdsbranschen.

Leverantörer måste anpassa sina leveranskedjor för att bemöta de här utmaningarna.

På DHL tar det här på allvar och arbetar tillsammans med dig för att komma fram till innovativa lösningar.

Transport av produkter och lösningar inom medicin och hälsovård

DHL har ett brett utbud av transportalternativ för specifika behov inom medicin- och hälsovårdsindustrin.

Lagringslösningar

Medicinklassade regionala nav för säker lagring av produkter strax utanför målmarknaden.

Medicinklassade överförda lager/frihandelszoner på utvalda marknader.

Ett globalt nätverk av anläggningar med inriktning på medicin och hälsovård, fler än 140 medicinklassade och GDP-certifierade anläggningar i 40 länder. Fler än 10 GMP-lokaler världen över som erbjuder värdehöjande service som optimerar flexibiliteten och rörligheten i leveranskedjan.

Administrativa tjänster

 • Öka den operativa effektiviteten och sänk kostnaderna med ett brett utbud av helt integrerade, strategiska lösningar längs hela vägen av processen med inköp och anskaffning. Mot bakgrund av DHL:s globala anskaffningsexpertis, förstklassiga processer, leverantörsrelationer och hävstångseffekt som stor köpare utgörs vår omfattande "”source to contract-tjänst”" av följande:

  • Framtagning av en global anskaffningsstrategi
  • Organisationsdesign, utbildning och omvandling
  • Kategoriexpertis och lokalisering av leverantörer
  • Etisk och hållbar förvaltning av leveranskedjan
  • Förvaltning av kontrakts- och leverantörsresultat
  • P2P-aktiviteter (purchase to pay)
  • Lagerhantering, t.ex. efterfrågeplanering, optimering och finansiering

Integrerade Lösningar

 • Kringgå traditionella distributörer och gör affärer direkt med dina hälsovårdskunder med en direkt till marknaden-lösning. Våra standardiserade tjänster för uppföljning och distribution, som är helt integrerade och har både orderhantering via flera kanaler samt funktioner för kundreskontra, omfattar:

  • Standardiserad lagringshantering
  • Rumstempererade och temperaturkontrollerade lokaler
  • Hantering av lager och lagring på en eller flera platser
  • Integrerad transporthantering med inrikes och internationell frakt
  • Fullständig order to cash-B2B-lösning
  • Kundservice/support
  • Beställnings- och leveransspårning i realtid med leveransbevis
  • Leverans- och returhantering för ordrar
  • Färdiga integrationsfunktioner som minskar implementeringstiden och -kostnaden
 • Förbättra leveranskedjan med DHL som din främsta logistikpartner. Dra nytta av vår expertis inom följande områden:

  • Utformning – se till att transport- och leveranskedjan är så effektiv som möjligt med DHL:s expertkunskaper och innovativa analysverktyg
  • Administrativa tjänster – lokalisera logistikleverantörer, hantera leverantörer och hantera kundkontaktpunkter med våra administrativa tjänster där även fraktsedels-, revisions- och tulltjänster ingår
  • Drift – få insyn, synkronisera transporter och minimera riskerna med vårt unika kontrolltornserbjudande
  • Löpande förbättringar – få total insyn med vår "övergripande logistikkostnadshantering", som hjälper dig att minimera kostnaderna med hjälp av en kontinuerlig analys av förändrade marknadskrav, osäkra volymer och nya trender i hanteringen av leveranskedjan

 •  

  Den här premiumtjänsten är avsedd för hantering av temperaturkänsligt gods genom faserna före och under lansering, samt distribution. Med den får du diagnoser efter leverans, feleffektsanalyser och -granskningar, optimering av kylkedjan och dataanalyser för alla transportsätt via DHL:s eget och externa nätverk.

Branschexpertis

Läkemedel

Ökande lagstiftningskrav – särskilt för temperaturhantering/kylkedja, globalisering, kostnadstryck och behov av differentierade tjänstenivåer som påverkar läkemedels leveranskedjan i utförande, kliniska prövningar och returer …

Specifika utmaningar och prioriteringar kan variera mellan biofarmaceutiska medel, specialprodukter av hög kvalitet, vaccinationer, biosimilarer, småmolekylära innovativa läkemedel, generika eller receptfria produkter (OTC).

DHL:s breda utbud av specifika lösningar innehåller val anpassade efter dina specifika behov.

Medicinsk utrustning

Ökande komplexitet, globalisering, kostnadstryck, lagstiftning/handelskrav, behov av differentierade tjänstenivåer och sista sträckan/kanalmöjligheter som påverkar den medicinska enheten och medicintekniska leveranskedjor i utförande och eftermarknad/returer …

Specifika utmaningar och prioriteringar kan variera mellan ortopedi, kardiovaskulära implantat, kapitalvaror och reservdelar, diagnostik och konsumtionsvaror.

DHL:s breda utbud av specifika lösningar innehåller val anpassade efter dina specifika behov.

Kliniska prövningar

Ökande behov av flexibilitet och hastighet, rättsliga bestämmelser, kylkedja, globalisering och kostnadstryck påverkar den kliniska prövningens leveranskedja …

Specifika utmaningar och prioriteringar kan variera mellan inkommande till utredare och utgående till laboratorium, produkt/placebo, hjälputrustning och dokument samt terapeutiska områden och kliniska faser.

DHL:s breda utbud av specifika lösningar innehåller val anpassade efter dina specifika behov.

Sjukhus och hälsovård

Tillväxten inom privat hälso- och sjukvård, särskilt i tillväxtekonomier, och det ökade kravet på lägre hälso- och sjukvårdsutgifter har lett till ett större fokus på kostnaderna för patientvården. DHL kan hjälpa till att förbättra effektiviteten och påverka det samlade resultatet för ett sjukhus eller en koncern rejält. Ytterligare tjänster är bland annat anskaffning, lagerspårning och patienttransport.

Insights om medicin och hälsovård

Håll dig uppdaterad om det senaste inom trender och & innovation för medicin och hälsovård. 

  Behöver du hjälp?

  Kontakta våra experter inom medicin och hälsovård redan idag