HÅLLBAR LEVERANSKEDJA

Optimera ditt miljöavtryck

Vi erbjuder ett antal olika tjänster för att minimera och/eller eliminera utsläpp, avfall och annan miljöpåverkan i samband med logistik genom hela leveranskedjan. Dessa lösningar kan leda till ytterligare besparingar och ha positiv inverkan på ditt varumärke.

Våra alternativ inom produkter och lösningar – för en miljövänligare leveranskedja

DHL Green Danmar Koldioxideffektiv sjötransport
 • Ett urval av gröna transportörer: 5 % mer koldioxideffektiva än branschsnittet
 • Tillhandahålls via Danmar Lines, DHL:s egna NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier)
 • Kompensera utsläppen till lägsta pris utan något merarbete från din sida

DHL Green Danmar använder koldioxideffektiv sjötransport med en transportör som är mer än 5 % mer koldioxideffektiv än branschsnittet så att du kan uppnå dina miljömål. Erbjuds med vår produkt DHL Ocean Direct FCL och tillhandahålls via Danmar Lines, DHL:s egna NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier).

I kombination med vår tilläggstjänst för klimatkompensation kan du göra sändningen koldioxidfri och på så sätt höja den totala koldoixideffektiviteten ytterligare.

 • Dina verksamhetsbehov uppfylls av ett urval gröna transportörer
 • Dokumentation av koldioxidminskning och effektivitetsförbättringar som kan ligga till grund för din externa hållbarhetskommunikation
 • Dra nytta av DHL:s databas med miljömässiga utvärderingar av transportörer och koldioxideffektivitet
Visa information Dölj information
DHL Warehousing Delad eller enskild lagring och varudistribution

Miljövänligt alternativ: Innovativ teknologi inom lagring och alternativa energikällor

DHL erbjuder lösningar som gör att du håller löftet till kunden, vare sig det gäller lagring av råmaterial, konsumtionsvaror, reservdelar eller färdigvaror. Vi erbjuder lösningar för både delad och enskild lagerverksamhet, allt för att skapa högsta möjliga värde för ditt företag. Vi erbjuder bland annat expertis och tjänster vad gäller:

 • Enskilda och delade verksamheter
 • Råmaterialhantering
 • Färdigvaror och förnödenheter
 • Direktutleverans
 • Rumstempererade och temperaturkontrollerade lokaler
 • Lagerhantering
 • Behandling, hantering och uppföljning av ordrar på nätet
 • Lagring, hämtning, packning och sändning 
 • Betalningshantering
 • Kundservice/support
 • Leverans- och returhantering
 • Införande av lagerhanteringssystem som underlättar lagervisibilitet och spårning av ordergången
 • Miljövänlig lagring

Mer information om lagring

Visa information Dölj information
DHL Managed Transport Förvaltning av inrikes transport

Miljövänligt alternativ: Innovativ transportteknologi och alternativa bränslen

Oavsett om vi förvaltar dina transportörer, skapar en enskild flotta eller båda delarna så ger vi en hög nivå av service, tillförlitlighet och kontroll över produkttransporten till dina kunder. Genom att kombinera total insyn i alla inkommande och utgående sändningar med våra inhemska och gränsöverskridande transporthanteringslösningar får du den insyn du behöver till en rimlig kostnad. Våra tjänster omfattar:

 • Transport av råmaterial och färdigprodukter
 • Inrikes distribution
 • Internationell transport (gränsöverskridande logistik)
 • Uppsamling för inleverans
 • Sekundär distribution
 • Cross-docking och konsoliderade alternativ
 • Mäkleri
 • Kontrolltorn
 • Transporthanteringssystem (TMS)
 • Temperatursäkring under transport
 • Miljövänlig transport

Mer information om transporter

Visa information Dölj information
DHL Freight EuroLine Full partibil (FTL) och del av lastbil (PTL)

Miljövänligt alternativ: Miljövänligare transport tack vare lägre bränsleförbrukning eller hållbart bränsle

Vår dörr till dörr-tjänst för del av lastbilslast (PTL) och full partibil (FTL) för punkt till punkt-transport av sändningar i hela Europa.

 • Direkt upphämtning och leverans med ett fordon särskilt för din sändning
 • En bilpark som hanteras och kvalitetssäkras av DHL Freight
 • Service från DHL Freights internationella nätverk med 208 terminaler i hela Europa
 • Anpassade ledtider för att möta kundernas krav
 • Toppmoderna IT-verktyg för planering och hantering av bokningar
 • Support via direkt kontakt med lokala DHL Freight-experter
 • Uppdateringar om sändningens status och leveransinformation (IOD)
 • Våra underleverantörer måste följa DHL Freights krav och riktlinjer

Mer information om DHL Freight EuroLine

Visa information Dölj information
DHL Logistics Consulting Strategisk vägledning för hur du optimerar leveranskedjans utformning och prestanda

Miljövänligt alternativ: Rådgivning om nätverksoptimering för att minska koldioxidutsläppen

Ta verksamheten till nästa framgångsnivå med hjälp av DHL:s specialister på strategisk logistik som optimerar leveranskedjans modell och prestanda. Genom att dra nytta av vårt djupgående kunnande kan du öka effektiviteten, sänka kostnaderna, minska miljöpåverkan och öka lönsamheten inom följande områden:

 • Analys av nätverksflödet och leveranskedjan
 • Omorganisering och utveckling av optimerade leveranskedjor
 • Genomgång av leveranskedjan och marknadslägesanalys
 • Strategisk nätverksutformning
 • Leveranskedjestrategi, -implementering och -styrning
 • Resurssnål omvandling
 • Miljövänligare leveranskedjor

Mer information om logistikrådgivning

Visa information Dölj information
DHL Envirosolutions Gör din verksamhet mer miljömässigt hållbar
 • Hantering av återvinning och avfall
 • Kassering av produkter och tjänster för uttjänta produkter
 • Producentansvar, produktomsorg och lagefterlevnad
 • Mat- och matvagnshantering

Bibehåll lönsamhet, uppnå hållbarhetsmål och minska koldioxidutsläppen med hjälp av DHL:s integrerade strategi för efterlevnad med regleringar kring avfall, återvinning, energi och miljö. Med våra lösningar sparar du pengar inom följande områden:

 • Datahantering och rapporter kring avfall, återvinning och återanvändning
Visa information Dölj information
DHL Packaging Services Tjänster för att paketera, iordningställa och anpassa produkter
 • Miljövänlig paketering och paketeringsoptimering

Se till att paketeringsbehoven uppfylls snabbt, effektivt och kostnadseffektivt vid förändrade marknadsförhållanden. Baserat på dina specifika produktkrav iordningställer och tillhandahåller vi en anpassad paketeringslösning som kan omfatta:

 • Utformning
 • Anskaffning
 • Applicering av stickers
 • Bandfästning
 • Omarbete
 • Före detaljhandeln-tjänster
 • Presentationer
 • Produktion av butiksklara skyltningar
 • Primärförpackning eller samproduktion
 • Hantering av returförpackningar, t.ex. rengöring och restaurering 
 • Uthyrning av specialförpackningar

 

Visa information Dölj information

Våra miljövänligare multimodala tjänster

Varför inte utforska våra miljövänligare, multimodala tjänster med mindre miljöpåverkan än traditionell flygfrakt?

DHL RailLineTa reda på mer om järnvägstransport från Europa till Asien

Tjänsten är miljövänlig och kostnadseffektiv och erbjuder tillförlitliga och snabba anslutningar inom Europa och mellan Asien och Stillahavsområdet och Europa, både västerut och österut.

DHL RailConnectjärnvägstransport av lösgods

Flexibla, miljövänliga multimodala tjänster med järnvägstransport av lösgods – LCL (Less than Container Load) – med tillförlitliga och förutbestämda avgångar enligt tidtabell.

Kontakta våra experter på miljövänlig logistik

Kontakta oss idag för att ta reda på hur DHL kan hjälpa dig minska din leveranskedjas miljöpåverkan

Fallstudier och bästa praxis

 • En kund inom teknologibranschen i Kina ville få en bättre inblick i sitt koldioxidavtryck för att kunna börja arbeta på att minska sina utsläpp. Utmaningen låg i att integrera en utomstående parts data i processen. Vi utvecklade en bevakningslösning med hjälp av vår Infopanel om utsläpp som spårar data från DHL och fem andra logistikföretag. Genom att kunden kunde se sina utsläpp kunde de jämföra, skapa mål, se var utsläppen uppstod och utveckla strategier för att minska dem.

 • DHL erbjöd klimatneutrala sändningar för en kund inom finanssektorn – en verksamhet där viktiga expressändningar skapar betydande utsläpp. Målet var att göra 95 % av bankens internationella kurirtjänster klimatneutrala och resultatet var en årlig minskning av utsläppen på cirka 2 000 miljoner ton, och dessutom en förbättrad image för företaget. Dessutom hade kolkrediter köpta som kompensation för utsläpp ingen inverkan på bankens verksamhet, och klimatskyddsprojekt finansierade av dessa krediter har haft en enorm inverkan på lokalbefolkningar.

 • En kund i USA som arbetade inom flera olika branscher ville bygga ett 23 000 kvadratmeter stort miljövänligt distributionscenter med miljömedveten design och effektiv drift. Utmaningen var att utforma en lokal med energisnål belysning, takfönster, vattenbesparande vatten- och avloppssystem, vitt reflekterande tak, regnvattenuppsamling och ett återvinningssystem. Nära samordning med lokala myndigheter och den lokal utvecklingsfonden gjorde projektet mer komplicerat. Resultatet blev ett distributionscenter som gynnar en sundare miljö för närboende, anställda och hela lokalsamhället tack vare minskad energi- och vattenåtgång, mindre utsläpp av växthusgaser och lägre kostnader. Anläggningen erhöll dessutom U.S. Green Building Councils certifikat Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

 • Ett brittiskt flygbolag bad DHL om hjälp att skapa en innovativ lösning för flygcatering och avfallsåtervinning. Vi jämförde avfallsmängder och skapade en plan för att minska mängden avfall som sändes till soptippar. Detta omfattade installation av dehydratorer för livsmedel, en åtgärd sm minskade livsmedelsvolymen med 70 %. Resultatet var att inget avfall skickades till soptippar, 70 % lägre kostnader för transport av livsmedelsavfall, betydande mervärde från återvunnet avfall, kontinuerliga intäkter från återvinning och eliminering av sopskatter.

 • En kund i USA som sänder cirka 170 000 paket per år med över 1 miljon lådor med produkter påbörjade ett projekt tillsammans med DHL för att utvärdera rätt paketstorlek. Detta för att svara på frågan ”Varför är det så mycket tomt utrymme i varje paket?”. Den lösning som infördes ger anläggningens omfattande paketeringssystem möjlighet att välja rätt paketstorlek vid sändning av lådor med produkter vilket gör att paketens fyllningsandel ökar och antalet totala försändelser minskar. Fördelarna för både kunden och miljön är märkbara:

  • Antalet lådor i varje paketförsändelse ökade från 5,9 till 8,52 och ”tomrummet” i paketen minskade till <10 %
  • Densiteten i utgående lastbilar ökade med 19 % vilket minskade antalet lastbilar som behövdes och sparade in över 350 000 dollar per år i leveranskostnader
  • 13 % ökning i positiv feedback från kunder och inga klagomål
 • En kund i detaljhandelsbranschen ville minska sina utsläpp från transport mellan leverantörer och distributionscenter i Storbritannien. DHL samarbetade med kunden för att utveckla en lösning med varaktiga fördelar. Valet föll på en liten så kallad ”teardrop trailer” som en miljövänlig lösning för att minska bränsleåtgång och utsläpp samtidigt som kunden kunde transportera mer gods i varje trailer för att minska antalet resor. De här släpvagnarna har en unik aerodynamisk form som sparar cirka 10 % av bränslet och ökar utrymmet med cirka 10 %. Vi använde 399 aerodynamiskt designade trailers som minskar kundens koldioxidavtryck med över 2 000 ton per år.

Identifiera – Kompensera

Skapa insynTa reda på mer om analys och bevakning av koldioxidavtryck

Identifiera och bevaka ditt koldioxidavtryck för att få en bättre förståelse för din miljöpåverkan.

Kompensera för utsläpp

Investera i internationellt erkända klimatskyddsprojekt.