MILJÖVÄNLIG LOGISTIK

Bra för miljön, bar för affären

Dagens ledande företag – både stora och små – letar efter sätt att bli mer miljövänliga. De inser att om vi vill ha en planet som är beboelig för kommande generationer så måste vi arbeta tillsammans nu för att identifiera och minska utsläpp, göra våra verksamheter hållbarare och så småningom övergå till en cirkulär ekonomi. 

Logistik spelar en central roll i den globala ekonomin och därför kan branschen spela en avgörande roll när det gäller olika verksamheters miljöpåverkan. Det är också därför vi valt att skapa målsättningen att helt eliminera alla utsläpp senast år 2050Read more about  och bli ett exempel på ansvarsfull affärsverksamhet i vår bransch.

DHL är en pionjär inom miljövänlig logistik. Vi använder vår expertis för att göra din logistik miljövänligare och hållbarare – vilket ger dig konkurrensfördelar. Vi kan också hjälpa dig finna sätt att tillämpa cirkulära ekonomiska principer för att eliminera resursslöseri och få ut mer av dina produkters värde.

Kontakta våra experter på miljövänlig logistik

Kontakta oss idag för att ta reda på hur DHL kan hjälpa dig minska din leveranskedjas miljöpåverkan

Fallstudier och bästa praxis

 • En kund inom teknologibranschen i Kina ville få en bättre inblick i sitt koldioxidavtryck för att kunna börja arbeta på att minska sina utsläpp. Utmaningen låg i att integrera en utomstående parts data i processen. Vi utvecklade en bevakningslösning med hjälp av vår Infopanel om utsläpp som spårar data från DHL och fem andra logistikföretag. Genom att kunden kunde se sina utsläpp kunde de jämföra, skapa mål, se var utsläppen uppstod och utveckla strategier för att minska dem.

 • DHL erbjöd klimatneutrala sändningar för en kund inom finanssektorn – en verksamhet där viktiga expressändningar skapar betydande utsläpp. Målet var att göra 95 % av bankens internationella kurirtjänster klimatneutrala och resultatet var en årlig minskning av utsläppen på cirka 2 000 miljoner ton, och dessutom en förbättrad image för företaget. Dessutom hade kolkrediter köpta som kompensation för utsläpp ingen inverkan på bankens verksamhet, och klimatskyddsprojekt finansierade av dessa krediter har haft en enorm inverkan på lokalbefolkningar.

 • En kund i USA som arbetade inom flera olika branscher ville bygga ett 23 000 kvadratmeter stort miljövänligt distributionscenter med miljömedveten design och effektiv drift. Utmaningen var att utforma en lokal med energisnål belysning, takfönster, vattenbesparande vatten- och avloppssystem, vitt reflekterande tak, regnvattenuppsamling och ett återvinningssystem. Nära samordning med lokala myndigheter och den lokal utvecklingsfonden gjorde projektet mer komplicerat. Resultatet blev ett distributionscenter som gynnar en sundare miljö för närboende, anställda och hela lokalsamhället tack vare minskad energi- och vattenåtgång, mindre utsläpp av växthusgaser och lägre kostnader. Anläggningen erhöll dessutom U.S. Green Building Councils certifikat Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

 • Ett brittiskt flygbolag bad DHL om hjälp att skapa en innovativ lösning för flygcatering och avfallsåtervinning. Vi jämförde avfallsmängder och skapade en plan för att minska mängden avfall som sändes till soptippar. Detta omfattade installation av dehydratorer för livsmedel, en åtgärd sm minskade livsmedelsvolymen med 70 %. Resultatet var att inget avfall skickades till soptippar, 70 % lägre kostnader för transport av livsmedelsavfall, betydande mervärde från återvunnet avfall, kontinuerliga intäkter från återvinning och eliminering av sopskatter.

 • En kund i USA som sänder cirka 170 000 paket per år med över 1 miljon lådor med produkter påbörjade ett projekt tillsammans med DHL för att utvärdera rätt paketstorlek. Detta för att svara på frågan ”Varför är det så mycket tomt utrymme i varje paket?”. Den lösning som infördes ger anläggningens omfattande paketeringssystem möjlighet att välja rätt paketstorlek vid sändning av lådor med produkter vilket gör att paketens fyllningsandel ökar och antalet totala försändelser minskar. Fördelarna för både kunden och miljön är märkbara:

  • Antalet lådor i varje paketförsändelse ökade från 5,9 till 8,52 och ”tomrummet” i paketen minskade till <10 %
  • Densiteten i utgående lastbilar ökade med 19 % vilket minskade antalet lastbilar som behövdes och sparade in över 350 000 dollar per år i leveranskostnader
  • 13 % ökning i positiv feedback från kunder och inga klagomål
 • En kund i detaljhandelsbranschen ville minska sina utsläpp från transport mellan leverantörer och distributionscenter i Storbritannien. DHL samarbetade med kunden för att utveckla en lösning med varaktiga fördelar. Valet föll på en liten så kallad ”teardrop trailer” som en miljövänlig lösning för att minska bränsleåtgång och utsläpp samtidigt som kunden kunde transportera mer gods i varje trailer för att minska antalet resor. De här släpvagnarna har en unik aerodynamisk form som sparar cirka 10 % av bränslet och ökar utrymmet med cirka 10 %. Vi använde 399 aerodynamiskt designade trailers som minskar kundens koldioxidavtryck med över 2 000 ton per år.

Identifiera - optimera - kompensera

Skapa insynTa reda på mer om analys och bevakning av koldioxidavtryck

Identifiera och bevaka ditt koldioxidavtryck för att få en bättre förståelse för din miljöpåverkan.

Optimera miljöavtryck

Lösningar för att minimera eller undvika logistikrelaterade utsläpp.

Kompensera för utsläpp

Investera i internationellt erkända klimatskyddsprojekt.