KONTAKTIRAJTE NAS

Imam pitanje o ...
Praćenje pošiljke
Korisnička služba
Prodaja
Štampa i zaposlenje
Koju vrstu pošiljke ste pokušavali da pratite?
DHL Express
DHL Parcel / DHL eCommerce
DHL Global Forwarding
DHL Freight
Ne znam

DHL Express

DHL Express brojevi za praćenje uglavnom izgledaju ovako:

 • Samo 10-cifreni brojevi 
  Primer: 1234567890
 • Počinje sa 000, JJD01, JJD00, JVGL ili tome slično
  Primeri: JVGL9999999999

 

DHL Parcel

DHL Parcel brojevi za praćenje uglavnom izgledaju ovako:

 • Počinje sa 3S
  Primeri: 3SBCC000123456
 • Ili počinje saJVGL ili JJD
  Primeri: JVGL9999999999

 

DHL eCommerce

DHL eCommerce brojevi za praćenje uglavnom izgledaju ovako:

 • Obično počinje sa GM, LX, RX ili sa najviše pet znakova
  Primer: GM99999999999
 • Dužina koda može da bude između 10 i 39 znakova
  Primer: 999999999999999999

 

DHL Global Forwarding

DHL Global Forwarding brojevi za praćenje uglavnom izgledaju ovako:

 • Samo 7-cifreni brojevi
  Primer: 1234567
 • Počinje 1 cifrom, nakon koje slede 2 slova i 4 do 6 cifara
  Primer: 1AB12345
 • Počinje sa 3 do 4 slova
  Primer: ABC123456
 • Počinje 3-cifrenim kodom prevoznika, zatim sledi crtica (-), zatim 8-cifreni broj otpremnice
  Primer: 123-12345678

 

DHL Freight

DHL Freight brojevi za praćenje uglavnom izgledaju ovako:

 • Kod porudžbine: Počinje sa 2 ili 3 slova, zatim sledi crtica (-), 2 ili 3 slova, crtica (-) i 7 cifara
  Primer: ABC-DE-1234567
 • Počinje sa 4 cifre, zatim sledi crtica (-) i 5 cifara
  Primer: 1234-12345
 • Samo broj dužine 9, 10 ili 14 cifara
  Primer: 123456789

 

Pronađite odgovarajući DHL kontakt prilagođen za Vašu pošiljku

Držite Vaš broj za praćenje pri ruci da biste mogli da pronađete odgovarajući DHL kontakt.

 1. Pronađite Vaš broj za praćenje. Obično dostavljač ili webshop može da obezbedi broj ili kod za praćenje. Ako ste poručili neki proizvod preko webshop-a, e-mail potvrde ili obaveštenje o praćenju pošiljke često sadrži broj ili kod za praćenje. Ako niste dobili te informacije, obratite se dostavljaču ili webshop-u.
 2. Izaberite odgovarajuće odeljenje za Vašu pošiljkupomoću našestranice sa primerima brojeva za praćenje
 3. Stupite u kontaktsa našim stručnjacima koji mogu da odgovore na pitanja koja su specifična za Vašu pošiljku.

Znam sa kojim odeljenjem želim da razgovaram ...
Moj zahtev prodaje je u vezi sa…
Pošiljku ili dokumentaciju
Kargo/Teret Više od 31,5 kg
Međunarodna poslovna pošta
Posebna rešenja
Ja sam...
Pravno lice
Fizičko lice
Šaljem...
Jednu pošiljku
Veću količinu
Stupite u kontakt da biste saznali više

Deutsche Post International je vaš partner za usluge u vezi sa međunarodnom poslovnom poštom.

Naše kolege iz Deutsche Post International-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Naše kolege iz DHL Express-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Da li imate dve pošiljke ili više pošiljaka mesečno?

Naše kolege iz DHL Express-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Jedna pošiljka

Jedno mesto preuzimanja & odredište

Redovna otprema

Uključujući više mesta preuzimanja & odredišta

Da li imate dve pošiljke ili više pošiljaka mesečno?

Naše kolege iz DHL Express-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Jedna pošiljka

Jedno mesto preuzimanja & odredište

Redovna otprema

Uključujući više mesta preuzimanja & odredišta

Ja sam...
Pravno lice
Fizičko lice
Da li imate dve pošiljke ili više pošiljaka mesečno?

Naše kolege iz DHL Express-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Jedna pošiljka

Jedno mesto preuzimanja & odredište

Redovna otprema

Uključujući više mesta preuzimanja & odredišta

Slanje preko...
Avio prevoz tereta
Pomorski transport tereta
Drumski transport tereta
Železnički transport
Nisam siguran/a
Da li imate dve pošiljke ili više pošiljaka mesečno?

Naše kolege iz Avio prevoza tereta iz DHL Global Forwarding će Vam se javiti nakon slanja ovog obrasca.

Jedna pošiljka

Jedno mesto preuzimanja & odredište

Redovna otprema

Uključujući više mesta preuzimanja & odredišta

Ili pozovite našu DHL Global Forwarding kancelariju u Srbiji na:

Beograd: +381 11 2288122

Da li imate dve pošiljke ili više pošiljaka mesečno?

Naše kolege zadužene za Pomorski transport tereta iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Jedna pošiljka

Jedno mesto preuzimanja & odredište

Redovna otprema

Uključujući više mesta preuzimanja & odredišta

Ili pozovite našu DHL Global Forwarding kancelariju u Srbiji na:

Beograd: +381 11 2288122

Da li imate dve pošiljke ili više pošiljaka mesečno?

Naše kolege zadužene za Drumski transport tereta iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Jedna pošiljka

Jedno mesto preuzimanja & odredište

Redovna otprema

Uključujući više mesta preuzimanja & odredišta

Da li imate dve pošiljke ili više pošiljaka mesečno?

Naše kolege zadužene za Železnički transport tereta iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Jedna pošiljka

Jedno mesto preuzimanja & odredište

Redovna otprema

Uključujući više mesta preuzimanja & odredišta

Stupite u kontakt da biste saznali više

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Ili pozovite našu DHL Global Forwarding kancelariju u Srbiji na:

Beograd: +381 11 2288122

Da li ste vi...
Malo ili srednje preduzeće (MSP) Manje od 250 ljudi
Veliko preduzeće Više od 250 ljudi
Izaberite svoje rešenje
Usluge skladištenja
Transport i distribucija
Integrisana logistika
Carinjenje, bezbednost i osiguranje
Zelena logistika
Vidljivost i Upravljanje rizikom
Izaberite rešenje usluga skladištenja
DHL Warehousing Deljene ili namenske usluge skladištenja i distribucija robe

DHL Warehousing

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite rešenje za transport i distribuciju
Međukontinentalna multimodalnost
Panevropski
Izaberite rešenje za međukontinentalnu multimodalnost
DHL SeAir Multimodalni avio i pomorski transport tereta
DHL Door-to-More Rešenja za direktnu distribuciju

DHL SeAir

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Door-to-More

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite Panevropsko rešenje
DHL Freight Euronet Evropski organizovan drumski transport
DHL Freight Special Transports Evropski vangabaritni teret

DHL Freight Euronet

Naše kolege iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Freight Special Transports

Naše kolege iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite integrisano logističko rešenje
DHL Lead Logistics Partner Nadgleda celokupan lanac nabavke i njegovo funkcionisanje
DHL International Supply Chain (ISC) Usaglašavanje mesta preuzimanja i odredišta pošiljke
DHL Industrial Projects Logistika projekta za vangabaritni teret
DHL Trade Fairs & Events Potpuno integrisana logistika događaja
DHL Wine & Spirits Logistics Specijalizovan trasport za industriju vina i žestokih pića
DHL Food Logistics Evropska logistika za hranu, voće, povrće i veleprodaju
DHL Perishable Logistics Optimalni uslovi za transport i usklađenost kvarljive robe
DHL LifeConEx Premijum i prilagođeni transport sa kontrolisanom temperaturom

DHL Lead Logistics Partner

Naše kolege će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL International Supply Chain (ISC)

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Industrial Projects

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Trade Fairs & Events

Naše kolege iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Wine & Spirits Logistics

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Food Logistics

Naše kolege iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Perishable Logistics

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL LifeConEx

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite rešenje za carinjenje, bezbednost ili osiguranje
DHL Customs Services Carinsko posredovanje
DHL Customs Consulting Konsultujte se o proceni rizika i unapredite Vaše aktivnosti carinjenja
DHL Cargo Insurance Sveobuhvatno osiguranje tereta
DHL Security Services Celokupna procena bezbednosnog rizika
DHL Customs Services

Avio ili pomorski transport tereta

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Drumski ili železnički transport tereta

Naše kolege iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Customs Consulting

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Cargo Insurance

Avio ili pomorski transport tereta

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Drumski ili železnički transport tereta

Naše kolege iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Security Services

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite zelena logistička rešenja
Izveštavanje o emisiji ugljenika
Optimizovanje Vašeg ekološkog otiska
Ograničavanje emisija ugljenika
Izaberite rešenje za izveštavanje o emisiji ugljenika
DHL Carbon Calculator Kalkulator emisija koje su u vezi sa transportom
DHL Carbon Report Izveštaj o ekološkom otisku za transport i logistiku
DHL Carbon Dashboard Grafičko modelovanje Vašeg celokupnog lanca nabavke
DHL Quick Scan Opšta procena niske emisije ugljenika

DHL Carbon Calculator

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Carbon Report

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Carbon Dashboard

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Quick Scan

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite rešenje za optimizaciju Vašeg ekološkog otiska
DHL Green Danmar Pomorski transport tereta sa niskom emisijom ugljenika
DHL Freight EuroLine Evropski transport punim kamionom (FTL) i kamionom u dotovaru (PTL) sa niskim emisijama ugljenika
DHL Logistics Consulting Optimizacija mreže za smanjenje emisija gasova staklene bašte

DHL Green Danmar

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Freight Euroline

Naše kolege iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Logistics Consulting

Naše kolege će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite rešenje za ograničavanje ispuštanja ugljenika
Za slanje Express pošiljki
Za kargo/teret pošiljke

Za slanje Express pošiljki

Naše kolege iz DHL Express-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Za kargo/teret pošiljke

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite rešenja za Vidljivost i Upravljanje rizikom
DHL SmartSensor Dobićete punu vidljivost vaše pošijlke
DHL Resilience360 Alati za procenu rizika lanca nabavke

DHL SmartSensor

Naše kolege iz DHL SmartSensor će Vam se javiti nakon što im dostavite ovaj obrazac.

DHL Resilience360

Naše kolege iz DHL Resilience360  će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite svoje rešenje
Usluge skladištenja
Transport i distribucija
Integrisana logistika
Konsalting i usluge upravljanja
Carinjenje, bezbednost i osiguranje
Zelena logistika
Vidljivost i Upravljanje rizikom
Izaberite rešenje usluga skladištenja
DHL Warehousing Deljene ili namenske usluge skladištenja i distribucija robe

DHL Warehousing

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite rešenje za transport i distribuciju
Međukontinentalna multimodalnost
Panevropski
Izaberite rešenje za međukontinentalnu multimodalnost
DHL SeAir Multimodalni avio i pomorski transport tereta
DHL Door-to-More Rešenja za direktnu distribuciju

DHL SeAir

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Door-to-More

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite Panevropsko rešenje
DHL Freight Euronet Evropski organizovan drumski transport
DHL Freight Special Transports Evropski vangabaritni teret

DHL Freight Euronet

Naše kolege iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Freight Special Transports

Naše kolege iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite konsalting i usluge upravljanja
DHL Logistics Consulting Strateške smernice o optimizovanju dizajna lanca nabavke i njegovog funkcionisanja

DHL Logistics Consulting

Naše kolege će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite integrisano logističko rešenje
DHL Lead Logistics Partner Nadgleda celokupan lanac nabavke i njegovo funkcionisanje
DHL International Supply Chain (ISC) Usaglašavanje mesta preuzimanja i odredišta pošiljke
DHL Industrial Projects Logistika projekta za vangabaritni teret
DHL Trade Fairs & Events Potpuno integrisana logistika događaja
DHL Wine & Spirits Logistics Specijalizovan trasport za industriju vina i žestokih pića
DHL Food Logistics Evropska logistika za hranu, voće, povrće i veleprodaju
DHL Perishable Logistics Optimalni uslovi za transport i usklađenost kvarljive robe
DHL LifeConEx Premijum i prilagođeni transport sa kontrolisanom temperaturom

DHL Lead Logistics Partner

Naše kolege će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL International Supply Chain (ISC)

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Industrial Projects

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Trade Fairs & Events

Naše kolege iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Wine & Spirits Logistics

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Food Logistics

Naše kolege iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Perishable Logistics

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL LifeConEx

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite rešenje za carinjenje, bezbednost ili osiguranje
DHL Customs Services Carinsko posredovanje
DHL Customs Consulting Konsultujte se o proceni rizika i unapredite Vaše aktivnosti carinjenja
DHL Cargo Insurance Sveobuhvatno osiguranje tereta
DHL Security Services Celokupna procena bezbednosnog rizika
DHL Customs Services

Avio ili pomorski transport tereta

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Drumski ili železnički transport tereta

Naše kolege iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Customs Consulting

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Cargo Insurance

Avio ili pomorski transport tereta

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Drumski ili železnički transport tereta

Naše kolege iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Security Services

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite zelena logistička rešenja
Izveštavanje o emisiji ugljenika
Optimizovanje Vašeg ekološkog otiska
Ograničavanje emisija ugljenika
Izaberite rešenje za izveštavanje o emisiji ugljenika
DHL Carbon Calculator Kalkulator emisija koje su u vezi sa transportom
DHL Carbon Report Izveštaj o ekološkom otisku za transport i logistiku
DHL Carbon Dashboard Grafičko modelovanje Vašeg celokupnog lanca nabavke
DHL Quick Scan Opšta procena niske emisije ugljenika

DHL Carbon Calculator

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Carbon Report

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Carbon Dashboard

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Quick Scan

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite rešenje za optimizaciju Vašeg ekološkog otiska
DHL Green Danmar Pomorski transport tereta sa niskom emisijom ugljenika
DHL Freight EuroLine Evropski transport punim kamionom (FTL) i kamionom u dotovaru (PTL) sa niskim emisijama ugljenika
DHL Warehousing Inovativne tehnologije zelenih usluga skladištenja
DHL Logistics Consulting Optimizacija mreže za smanjenje emisija gasova staklene bašte

DHL Green Danmar

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Freight Euroline

Naše kolege iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Warehousing

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

DHL Logistics Consulting

Naše kolege će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Izaberite rešenje za ograničavanje ispuštanja ugljenika
Za slanje Express pošiljki
Za kargo/teret pošiljke

Za slanje Express pošiljki

Naše kolege iz DHL Express-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Za kargo/teret pošiljke

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

ŠTAMPA

Ako ste novinar ili radite pri medijima, naši portparoli će Vam rado pomoći sa Vašim upitima u vezi sa medijima i potrebnim informacijama.

ZAPOSLENJE

Mogućnosti za zaposlenje u okviru Deutsche Post DHL Group su raznovrsne kao i naši timovi širom sveta. Sa više od 550.000 zaposlenih u više od 220 zemalja i teritorija, mi povezujemo ljude i time unapređujemo njihove živote.

Izaberite rešenja za Vidljivost i Upravljanje rizikom
DHL SmartSensor Dobićete punu vidljivost vaše pošijlke
DHL Resilience360 Alati za procenu rizika lanca nabavke

DHL SmartSensor

Naše kolege iz DHL SmartSensor će Vam se javiti nakon što im dostavite ovaj obrazac.

DHL Resilience360

Naše kolege iz DHL Resilience360 će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

PRAĆENJE POŠILJKE 

KONTAKTIRAJTE ODELJENJE ZA RAD SA KLIJENTIMA

ŠALJETE VELIKE KOLIČINE MEĐUNARODNE POŠTE – DO 2 KG?

Pravno lice

Fizička lica

ŠALJETE POŠILJKE ILI DOKUMENTACIJU – DO 31,5 KG?

POSLOVNI KLIJENTI ŠALJU KARGO/TERET – PREKO 31,5 KG?

Zatražite ponudu za  

Kontaktirajte naše stručnjake  za ...

Logistička rešenja & Posebna rešenja

Da li ste vi...

Malo preduzeće – Izaberite svoje rešenje:

Saznajte više oSaznajte više ousluzi skladištenja

Saznajte više otransportu i distribuciji

Saznajte više ointegrisanoj logistici

Saznajte više ocarinjenju, bezbednosti ili osiguranju

Saznajte više ozelenoj logistici

Veliko preduzeće - Izaberite svoje rešenje:

Saznajte više ousluzi skladištenja

Saznajte više otransportu i distribuciji

Saznajte više okonsaltingu i upravljanju

Saznajte više o

Saznajte više ointegrisanoj logistici

Carinjenje, bezbednost ili osiguranjeSaznajte više o

Zelena logistikaSaznajte više o

ili alternativno Kontaktirajte naše stručnjakeZa više informacija za više informacija

ŠTAMPA I ZAPOSLENJE