DA LI STE PREVOZNIK I ŽELITE DA RADITE ZA NAS?

Postanite partner u našoj pobedničkoj mreži i podelite nagrade

Hajde zajedno da rastemo i napredujemo

Dobri razlozi da postanete deo DHL Freight sveta:

DHL Freight je jedna od najvećih logističkih kompanija u Evropi i svetu.

Radimo sa širokim lepezom transportnih jedinica kao što su standardne & prikolice, mega prikolice, lokalni transporti i vozila specifična za određenu zemlju, kao što je nemački BDF standard za zamenu karoserije (swap body).

Sa pouzdanim partnerima težimo dugotrajnom partnerstvu koje se zasniva na poštovanju i zajedničkim rezultatima.

Pogodnosti kao što su fer uslovi tržišnog plaćanja, EDI interfejs za optimizovanje upravljanja porudžbinama, kao i lako i brzo fakturisanje ili kreditne procedure su suštinske za uspešnu saradnju.

Ako želite da se pridružite DHL mreži, želeli bismo da Vas pozovemo na našu platformu za registraciju prevoznika.

Kako da pripremite svoju prijavu da biste nam se pridružili?

 • Ovi opšti Uslovi poslovanja za usluge transporta se primenjuju na sve naloge za transport za usluge koje dodeljuje bilo koje ugovorno DHL Freight pravno lice. Prevoznik dalje potvrđuje da je upoznat da će se dodatne izmene i dopune, specifične za svaku zemlju, ovih opštih Uslova poslovanja primenjivati na naloge određenih DHL Freight pravnih lica i da je prethodno prihvatanje prevoznika preduslov za bilo koji nalog za transport od ovih DHL Freight pravnih lica.

 • Sve kompanije koje posluju sa kompanijom Deutsche Post DHL slede iste etičke smernice. Ako želite da pošaljete prijavu, obavezno pročitajte, potpišite i skenirajte PDF kopiju našeg ugovora Kodeks ponašanja dobavljača .

 • Da biste obezbedili da će se Vaša prijava obraditi, pomoću našeg obrasca za prijavu, proverite da li su sva polja popunjena.

 • Biće Vam potrebne sledeće kopije u PDF formatu:

  • Memorandum: U memorandumu treba da se vidi logo Vaše kompanije, bankovni račun, poreski broj, naziv preduzeća, adresa i u zavisnosti od preduzeća, registarski broj, itd.
  • Memorandum treba da bude overen pečatom Vaše kompanije i potpisom osobe ovlašćene da potpisuje za Vašu kompaniju. Ako želite da pošaljete prijavu, pečatirajte, potpišite i skenirajte memorandum.
  • EU licenca
  • Potvrda o osiguranju

Vodite računa da Vaša prijava sadrži Vaše kontakt podatke, uključujući:

 • Naziv kompanije
 • Vaše ime i prezime
 • Imejl adresa 
 • Broj telefona

Svih šest ranije pomenutih dokumenata treba uključiti u Vašu prijavu.

Freight Connections

Otkrijte veze koje DHL može da stvori za Vas...

Registrujte se za naš bilten