NAUKI PRZYRODNICZE I OPIEKA ZDROWOTNA

Zaufany partner. Potrafimy sprostać wyzwaniom branży nauk biologicznych i opieki zdrowotnej.

Do wyzwań stojących przed sektorem nauk biologicznych i opieki zdrowotnej należą między innymi dostarczanie wysokiej jakości produktów, zapewnianie bezpieczeństwa pacjentów i zapewnianie zgodności z najnowszymi przepisami.

Aby sprostać tym wyzwaniom, dostawcy muszą odpowiednio dostosować swoje łańcuchy dostaw.

Firma DHL pomaga sprostać tym wyzwaniom dzięki współpracy i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

Rozwiązania i produkty z zakresu transportu dla branży nauk biologicznych i opieki zdrowotnej

DHL oferuje szeroką gamę opcji transportowych opracowanych z myślą o szczególnych potrzebach branży nauk biologicznych i opieki zdrowotnej.

Rozwiązania związane z magazynowaniem

Regionalne węzły dostosowane do wymogów branży nauk biologicznych umożliwiające bezpieczne składowanie produktów poza rynkami docelowymi, ale w ich pobliżu.

Dostosowane do wymogów branży nauk biologicznych lokalizacje w obrębie wybranych rynków służące do magazynowania z wyprzedzeniem lub lokalizacje w strefach wolnego handlu.

Globalna sieć obiektów dedykowanych w głównej mierze branży nauk biologicznych i opieki zdrowotnej — ponad 140 obiektów w 40 krajach spełniających wymogi placówek badawczych i certyfikowanych pod względem zgodności z dobrą praktyką dystrybucji (GDP). Ponad 10 obiektów na całym świecie, w których świadczone są dodatkowe usługi stanowiące wartość dodaną i umożliwiające optymalizację Twojego łańcucha dostaw pod kątem elastyczności i sprawnego funkcjonowania.

Usługi zarządzania

 • Dzięki naszym zintegrowanym, strategicznym i kompleksowym rozwiązaniom związanym z pozyskiwaniem i dostarczaniem zasobów możesz zwiększyć efektywność operacji i obniżyć koszty. Nasza wszechstronna usługa związana z kontraktowaniem dostaw zasobów bazuje w dużej mierze na fachowej wiedzy z zakresu zaopatrywania na skalę światową, wysokiej klasy procesach, kontaktach z dostawcami i przewadze dzięki pozycji dużego nabywcy. Oto co obejmuje:

  • Rozwój globalnych strategii związanych z zaopatrzeniem
  • Tworzenie struktur, szkolenia i przemiany
  • Fachowa wiedza na temat kategorii i pozyskiwania dostawców
  • Etyczne i przyjazne środowisku zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie kontraktami i wydajnością dostawców
  • Procesy na linii zamówienie-płatność
  • Zarządzanie inwentarzem, w tym prognozowanie zapotrzebowania, optymalizację i finansowanie

Rozwiązania zintegrowane

 • Dzięki rozwiązaniu „direct-to-market” możesz pominąć dystrybutorów i nawiązać współpracę bezpośrednią z klientami (z pominięciem pośredników/dystrybutorów). W skład naszych ustandaryzowanych usług związanych z dystrybucją i realizacją, które są w pełni zintegrowane z zarządzaniem zamówieniami wielokanałowymi i należnościami, wchodzą:

  • Ustandaryzowane zarządzanie magazynem
  • Udostępnianie obiektów otwartych i klimatyzowanych
  • Zarządzanie powierzchniami magazynowymi (od jednej do wielu lokalizacji)
  • Zintegrowane zarządzanie transportem przesyłek krajowych i międzynarodowych
  • Kompleksowe rozwiązanie do procesu od zamówienia do zapłaty B2B
  • Wsparcie Obsługi Klienta
  • Śledzenie zamówienia i przesyłki w czasie rzeczywistym z dowodem doręczenia
  • Zarządzanie doręczaniem i zwrotami zamówień
  • Wstępnie ustalone możliwości integracji, które redukują koszty i czas potrzebny na wdrażanie
 • Przekształć swój łańcuch dostaw z DHL w roli głównego partnera logistycznego oraz wykorzystaj naszą fachową wiedzę w następujących dziedzinach:

  • Projektowanie — nasza fachowa wiedza i innowacyjne narzędzia analityczne dają pewność, że procesy związane z transportem i łańcuchem dostaw będą przebiegać bez zarzutu.
  • Usługi zarządzania — pozyskuj firmy świadczące usługi logistyczne i zarządzaj dostawcami oraz punktami styczności z klientem dzięki naszym usługom zarządzania. Usługi te obejmują również obsługę listów przewozowych, audyty i usługi związane z odprawą celną.
  • Operacje — uzyskaj przejrzystość, zsynchronizuj transport i zminimalizuj ryzyko związane z codzienną działalnością dzięki naszej ofercie Control Tower.
  • Nieustanny rozwój — osiągnij kompleksową przejrzystość dzięki podejściu „Zarządzanie całkowitym kosztem logistyki”, które pomaga minimalizować koszty za pomocą analizy zmian wymagań rynku, stanu zapasów i trendów zarządzania łańcuchem dostaw.

 •  

  Ta usługa zarządzania klasy premium powstała z myślą o obsłudze towarów wrażliwych na temperaturę na etapie poprzedzającym ich wysyłkę, w trakcie transportu oraz podczas dystrybucji. Obejmuje diagnostykę po dostarczeniu przesyłki, analizę FMEA i audyt, optymalizację łańcucha chłodniczego oraz usługi analizy danych w zakresie wszystkich rodzajów transportu za pośrednictwem sieci DHL i poza nią.

Fachowa wiedza na temat sektora

Wyroby farmaceutyczne

Coraz surowsze wymagania regulacyjne, dotyczące przede wszystkim zarządzania temperaturą i łańcuchem chłodniczym, globalizacja, naciski na obniżenie kosztów i potrzeba zróznicowanego poziomu obsługi mają ogromny wpływ na łańcuchy dostaw w branży farmaceutycznej w kwestii realizacji zamówień, prób klinicznych i zwrotów...

Poszczególne wyzwania i priorytety mogą różnić się w zależności od rodzaju produktów biofarmaceutycznych, substancji o wysokiej wartości, szczepionek, materiałów biopochodnych, leków innowacyjnych drobnocząsteczkowych, leków generycznych lub leków niewymagających recepty.

Wśród bogatej oferty specjalnych rozwiązań oferowanych przez DHL Twoja firma znajdzie produkt spełniający jej potrzeby.

Urządzenia medyczne

Rosnąca złożoność, globalizacja, naciski na obniżenie kosztów, wymagania regulacyjne i handlowe, potrzeba zróżnicowania poziomów obsługi, opcje usług świadczonych na ostatnim etapie dostarczenia przesyłki i kanału dostarczenia — wszystko to ma wpływ na łańcuch dostaw w branży urządzeń i technologii medycznych podczas realizacji zamówień, a także operacji na rynku wtórnym i zwrotów...

Poszczególne wyzwania i priorytety mogą się różnić w zależności od tego, czy mamy do czynienia z ortopedią, implantami kardiologicznymi, podstawowym sprzętem medycznym i częściami zamiennymi, diagnostyką czy materiałami eksploatacyjnymi.

Wśród bogatej oferty specjalnych rozwiązań oferowanych przez DHL Twoja firma znajdzie produkt spełniający jej potrzeby.

Testy kliniczne

Rosnące zapotrzebowania na elastyczność i szybkość, wymogi regulacyjne, łańcuch chłodniczy, globalizacja i naciski na obniżenie kosztów — wszystkie te czynniki mają wpływ na łańcuchy dostaw dla badań klinicznych...

Poszczególne wyzwania i priorytety mogą się różnić w zależności od tego, czy mamy do czynienia z próbkami przychodzącymi do badacza i wychodzącymi do laboratorium, produktem/placebo, wyposażeniem pomocniczym i dokumentami, jak również czy jest to obszar terapeutyczny i etap kliniczny.

Wśród bogatej oferty specjalnych rozwiązań oferowanych przez DHL Twoja firma znajdzie produkt spełniający jej potrzeby.

Usługi związane ze zdrowiem

Rozwój sektora prywatnej opieki zdrowotnej, zwłaszcza w gospodarkach rozwijających się, oraz rosnące naciski na zwiększanie nakładów na opiekę medyczną, doprowadziły do wzrostu znaczenia kosztów świadczenia opieki nad pacjentami. Firma DHL może pomóc poprawić efektywność i w istotnym stopniu wpłynąć na wyniki szpitala lub grupy placówek leczniczych. Dodatkowe usługi: zaopatrzenie, śledzenie stanu inwentarza i transport pacjentów.

Informacje z branży nauk biologicznych i opieki zdrowotnej

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami i innowacjami w branży nauk biologicznych i opieki zdrowotnej. 

Potrzebujesz pomocy?

Już dziś skontaktuj się z naszymi ekspertami z zakresu nauk biologicznych i opieki zdrowotnej