HVORDAN OPPRETTE ET KRAV

Hvis det verste skulle skje, hva må jeg gjøre?

  • Hvis varer skades eller forsvinner under transport og skaden er synlig på utsiden, må du du tydelig gi en beskrivelse av tapet eller skaden på fraktbrevet eller gjenpartsbrevet når du mottar forsendelsen.
  • Hvis tapet eller skaden ikke er synlig før pakkene åpnes, må du sende befrakteren en skriftlig klage i løpet av sju dager fra mottak av varene.
 • Kravet ditt kan sendes i et egnet format og må inneholde følgende informasjon:

  • Hvis du har kjøpt Cargo Insurance fra DHL Freight, må du legge ved kopi av faktura og dokumentasjon for betaling.
  • Identifisert transporthendelse
  • Transportreferanse
  • Rute (fra hvor til hvor)
  • Kopi av fraktbrev
  • Når forsendelsen ble hentet for transport
  • Når forsendelsen ble levert (hvis aktuelt)
  • Beskrivelse av de tapte eller ødelagte varene
  • Vekt for tapte eller ødelagte varer (varenes faktiske vekt)
  • Hvordan og av hvem skaden ble oppdaget
  • Kontaktopplysningene dine
  • Bilder av emballasjen og skaden på varene, om mulig før lossing, når forsendelsen fortsatt er i transportenheten (bildene må vise skaden og om mulig årsaken til skaden)
  • Dokumentert verdi, inkludert kostnader, kostnadsberegning for reparasjon osv.

  Vennligst tilveiebring disse opplysningene og alle vedlegg til oss innen sju dager fra mottak av varene.

  • Inspiser varer med skader, og prøv å forhindre at ytterligere skader oppstår.
  • Vurder hvordan skaden best kan repareres, om mulig.
  • Gi assurandører rett/mulighet til å inspisere varene som er skadet.
  • Oppbevar varene som er skadet separat.
  • Ta vare på all emballasje.
  • Ikke transporter varene videre.

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt en av våre DHL Freight-eksperter i dag!

Fraktforbindelser

Oppdag forbindelsene DHL kan skape for deg…

Registrer deg for vårt nyhetsbrev