SPORING

Hvis du ikke er sikker på hvilket sporingssystem du skal velge, se lenger ned på siden for mer informasjon.


Hva er et sporingsnummer og hvor finner jeg det?

Et sporingsnummer eller sporings-ID er en kombinasjon av sifre og bokstaver for unik identifisering av forsendelsen din for nasjonal og internasjonal sporing.  

Avsenderen eller nettbutikken kan vanligvis gi deg sporingsnummeret. Hvis du har bestilt et produkt fra en nettbutikk, finner du vanligvis sporingsnummeret i e-postbekreftelsen eller meldingen om forsendelsen.
Hvis ikke, ta kontakt med avsenderen eller nettbutikken.

For eksempler på sporingsnumre som blir brukt på DHL-forsendelser, klikk herfor å se eksempler på sporingsnumre. Du kan også finne eksempler og beskrivelser av sporingsnumre nedenfor.

DHL Express

 • Kun ti sifre; eller begynner med 000, JJD01, JJD00, JVGL, eller lignende.
  Eksempler: 1234567890 eller JJD0099999999

 Gå til DHL Express-fraktseddelsporing

DHL Parcel

 • Begynner med 3S, JVGL eller JJD.
  Eksempler: 3SBCC000123456 eller JVGL9999999999

Gå til DHL Parcel-sporing

DHL eCommerce

 • Begynner vanligvis med GM, LX, RX eller opptil fem bokstaver. ID-lengden kan variere fra 10 til 39 tegn.
  Eksempler: GM99999999999 eller 999999999999999999

Gå til DHL eCommerce-sporingikke definert

DHL Global Forwarding

 • Kun syv siffer.
  Eksempel: 1234567
 • Begynner med ett siffer, etterfulgt av to bokstaver og fire til seks siffer.
  Eksempel: 1AB12345
 • Begynner med tre til fire bokstaver.
  Eksempel: ABC123456
 • Begynner med en tresiftret speditørkode, etterfulgt av en bindestrek (-), etterfulgt av det åttesifrede hovedseddelnummeret.
  Eksempel: 123-12345678

Gå til DHL Global Forwarding-fraktsporing

DHL Freight

 • Ordrekode: Begynner med to til tre bokstaver, etterfulgt av en bindestrek (-), to til tre bokstaver, bindestrek (-) og syv sifre.
  Eksempel: ABC-DE-1234567
 • Begynner med fire siffer, etterfulgt av en bindestrek (-) og fem siffer.
  Eksempel: 1234-12345
 • Kun siffer, med enten ni, ti eller fjorten tegn.
  Eksempel: 123456789

Gå til DHL Freight-sporing


Vanlige spørsmål

om sporing

 • Sporingshendelser blir vanligvis registrert 24-48 timer etter at vi har mottatt en Track and Trace-ID. I det forsendelsen ankommer anlegget vårt, dukker det normalt sett opp en sporingshendelse.

 • Pass på at du angir det riktige sporingsnummeret i det riktige formatet (forklaringer og eksempler på nasjonale og internasjonale sporingsnumre finner du lenger opp på siden). Hvis sporingsnummeret ditt ikke fungerer, må du kontakte avsenderen eller nettbutikken.

 • Hvis du ikke har et sporingsnummer, anbefaler vi at du kontakter speditøren din. Men, hvis du har et annet referansenummer på forsendelsen, kan det hende at dette fungerer hvis du bruker sporingssystemene til den enheten som har ansvaret for forsendelsen (for eksempel: DHL Express eller DHL Freight).

Vanlige spørsmål

om sporing