VI LEVER ETTER EVNE

Som verdens ledende logistikkselskap, er vårt oppdrag å knytte mennesker sammen og forbedre livene deres. På grunn av størrelsen og rollen vi spiller i internasjonal handel, har vi også et spesielt ansvar. Til de ansatte, samfunnet og miljøet.

Som en del av Strategy 2020, spiller derfor samfunnsansvar en nøkkelrolle i vår overordnede forretningsstrategi. Vi kaller dette «Living Responsibility». Det er en tilnærming som tar sikte på å skape økonomisk, sosial og miljømessig verdi for våre kunder og vår planet. Og det leder oss mot målet om å bli et forbilde for ansvarlig forretningsførsel. Forpliktelsen vår til denne visjonen gjenspeiler seg i de tre nøkkelpillarene under.

 

2 BILLIONER

Klimanøytrale forsendelser transportert

22,508

Effektivitetsforbedrende teknologier i vår bilpark

62%

Elektrisitet fra fornybare energikilder

Vårt samfunnsansvar

Vi jobber for å oppfylle våre mål når det gjelder forretningsansvar, ansvarsfulle forretningsmetoder og delt verdigrunnlag. Derfor har vi startet vårt program for miljøbeskyttelse; GoGreen. Men vårt arbeid stopper ikke der.

Takket være vår globale rekkevidde og tilstedeværelse over hele verden, har vi en unik mulighet til å hjelpe til med sosiale behov. Som en del av GoTeach-programmet vårt, samarbeider vi med ledende internasjonale organisasjoner for å forbedre utdannelsen av barn og unge. Og med GoHelp, støtter vi FNs krisehåndteringstiltak med omfattende forebyggingstiltak. Vi hjelper med å klargjøre flyplasser for naturkatastrofer med GARD-programmet vårt, og vi tilbyr rask og effektiv logistikkhjelp når det skjer katastrofer.

GoGreen

Målet med vårt GoGreen-program er å føre an bærekraftig fremtid.

GoHelp

Med vårt GoHelp-program støtter vi FN med kyndig og effektiv katastrofehjelp.

GoTeach

Sammen med våre tilknyttede partnere ønsker vi å forbedre utdanningen og gi flere muligheter til unge mennesker.

Dr. Frank Appel, administrerende direktør Deutsche Post DHL Group

Zero Emission 2050

Innen år 2050, ønsker vi å redusere alle logistikkrelaterte utslipp ned til null. Et særdeles ambisiøst mål. For å oppnå dette, har vi satt oss fire delmål som vi skal oppnå før 2025.

GoGreen-programmet

Vi har forpliktet oss til å begrense ikke bare vår påvirkning på miljøet, men din også. Som eksperter på grønn logistikk, jobber vi for å begrense forurensningen fra alle aktivitetene våre på verdensbasis og for å hjelpe deg med å finne måter å drive forretninger på en grønnere og mer bærekraftig måte. Finn ut hvordan vi tilbyr et bærekraftig og effektivt logistikknettverk, og hvorfor GoGreen-løsningene våre er bra både for miljøet og forretningen din.

DHL-karbonkalkulatoren

Karbonfotavtrykket er en viktig indikator på påvirkningen vår på miljøet. Bruk ganske enkelt karbonkalkulatoren for å beregne dine egne transportrelaterte utslipp. Den er fullstendig kostnadsfri, og viser deg raskt hvilke klimagassutslipp som blir produsert av dine forsendelser.

Vårt karbonavtrykk

Grunnlaget til vårt engasjement

Ansvarlig forretningsførsel

I tråd med vårt mål om å være et forbilde for ansvarlig forretningsførsel, sikrer vi at vår bedrift drives i samsvar.


Forretningsansvar

Vårt program for forretningsansvar har som mål å bidra positivt til samfunn og miljø ved hjelp av vårt selskaps grunnleggende ferdigheter og våre ansattes ekspertise.

Delt verdigrunnlag

Tanken om felles verdier gjennomsyrer all vår innsats for å bidra til samfunnet og miljøet, mens vi samtidig bidrar til at du lykkes.

Forretningsansvar: Global Volunteer Day

Med vår Global Volunteer Day oppfordrer vi de ansatte til å sette av tid til å gjøre en innsats for å påvirke sine omgivelser på en positiv måte. I 2015 rullet mer enn 110 000 DPDHL-ansatte opp ermene og arbeidet som frivillige i mer enn 260 000 timer.

Ansvarlig forretningsførsel: Helse og sikkerhet i arbeidslivet

Vi setter beskyttelse og sikkerheten til våre ansatte aller høyest. Derfor har vi lansert en ny strategi som heter «Helse, sikkerhet og velvære». Fordi ethvert arbeidsuhell er ett for mye.

Delt verdigrunnlag Bonn: En modell for karbonfri levering

Vi bytter over til elektriske leveringskjøretøy i Bonn og de omkringliggende områdene. Med 141 karbonfrie kjøretøy, planlegger vi å redusere CO2-utslipp med 500 tonn i året.

Kontakt oss

Trenger du en evaluering av ditt selskap eller en salgsavtale?