KONTAKT OSS

Jeg har et spørsmål om ...
Sporing av en forsendelse
Kundeservice
Salg
Presse og karriere
Hvilken type forsendelse prøvde du å spore?
DHL Express
DHL Parcel / DHL eCommerce
DHL Global Forwarding
DHL Freight
Jeg vet ikke

DHL Express

DHL Express-sporingsnummer ser vanligvis slik ut:

 • Kun ti siffer 
  Eksempel: 1234567890
 • Begynner med 000, JJD01, JJD00, JVGL eller lignende
  Eksempler: JVGL9999999999

 

DHL Parcel

DHL Parcel-sporingsnummer ser vanligvis slik ut:

 • Begynner med 3S
  Eksempler: 3SBCC000123456
 • Eller begynner med JVGL eller JJD
  Eksempler: JVGL9999999999

 

DHL eCommerce

DHL eCommerce-sporingsnummer ser vanligvis slik ut:

 • Begynner vanligvis med GM, LX, RX eller opp til fem bokstaver
  Eksempel: GM99999999999
 • ID-lengden kan variere fra 10 til 39 tegn
  Eksempel: 999999999999999999

 

DHL Global Forwarding

DHL Global Forwarding-sporingsnummer ser vanligvis slik ut:

 • Kun syv siffer
  Eksempel: 1234567
 • Begynner med ett siffer, etterfulgt av to bokstaver og fire til seks sifre
  Eksempel: 1AB12345
 • Begynner med tre til fire bokstaver
  Eksempel: ABC123456
 • Begynner med en tresiftret speditørkode, etterfulgt av en bindestrek (-), etterfulgt av det åttesifrede hovedseddelnummeret
  Eksempel: 123-12345678

 

DHL Freight

DHL Freight-sporingsnummer ser vanligvis slik ut:

 • Ordrekode: Begynner med to til tre bokstaver, etterfulgt av en bindestrek (-) eller to til tre bokstaver, bindestrek (-) og syv tall
  Eksempel: ABC-DE-1234567
 • Begynner med fire tall, etterfulgt av en bindestrek (-) og fem tall
  Eksempel: 1234-12345
 • Kun siffer, med enten ni, ti eller fjorten tegn
  Eksempel: 123456789

 

Finn den riktige DHL-kontakt for din spesifikke forsendelse

Ha sporingsnummer for hånden for å kunne finne den riktige DHL-kontakt.

 1. Finn ditt sporingsnummer. Avsenderen eller nettbutikken skal vanligvis gi deg sporingsnummer. Hvis du har bestilt et produkt fra en nettbutikk, finner du vanligvis sporingsnummer i e-postbekreftelsen eller meldingen om forsendelsen. Hvis ikke, ta kontakt med speditøren eller nettbutikken.
 2. Velg den riktige avdeling for din forsendelse ved hjelp av vår side som viser eksempler på sporingsnumre
 3. Ta kontakt med ekspertene våre, som kan besvare på spørsmål knyttet til din bestemte forsendelse.

Jeg vet hvilken avdeling jeg vil snakke med ...
Salgsforespørselen min gjelder...
Pakker eller dokumenter
Gods/frakt
Internasjonal forretningspost
Løsninger og spesialisert fagkunnskap
Jeg er ...
Forretningskunde
Privatkunde
Jeg sender ...
En enkeltforsendelse
Høyt volum
Ta kontakt for å få vite mer

Deutsche Post International er din samarbeidspartner for tjenester relatert til internasjonal forretningspost.

Våre kollegaer fra Deutsche Post International tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Enkelforsendelse eller regelmessige sendinger?

Regelmessige sendinger

Inkludert flere avsenderadresser og destinasjoner

Våre kollegaer i  DHL Express  tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Jeg er ...
Forretningskunde
Privatkunde
Send via ...
Flyfrakt
Sjøfrakt
Bilfrakt
Jernbanefrakt
Vet ikke
Enkelforsendelse eller regelmessige sendinger?

Flyfraktkollegene våre i DHL Global Forwarding tar kontakt når du har sendt inn skjemaet.

Enkeltforsendelse

Én avsenderadresse og destinasjon

Regelmessige sendinger

Inkludert flere avsenderadresser og destinasjoner

Eller ring DHL Global Forwarding -kontoret vårt i  Norge  på:  +47 66 92 80 00

Enkelforsendelse eller regelmessige sendinger?

Våre sjøfraktkollegaer i   DHL Global Forwarding  tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Enkeltforsendelse

Én avsenderadresse og destinasjon

Regelmessige sendinger

Inkludert flere avsenderadresser og destinasjoner

Eller ring DHL Global Forwarding -kontoret vårt i  Norge  på:  +47 66 92 80 00

Enkelforsendelse eller regelmessige sendinger?

Våre landfraktkollegaer DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Enkeltforsendelse

Én avsenderadresse og destinasjon

Regelmessige sendinger

Inkludert flere avsenderadresser og destinasjoner

Eller ring  DHL Freight -kontoret vårt i Norge  på: +47 66 92 80 00

Enkelforsendelse eller regelmessige sendinger?

Våre jernbanefraktkollegaer   DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Enkeltforsendelse

Én avsenderadresse og destinasjon

Regelmessige sendinger

Inkludert flere avsenderadresser og destinasjoner

Eller ring vårt DHL Freight -kontor i Norge på: +47 66 92 80 00

Ta kontakt for å få vite mer

 Våre kollegaer  våre i  DHL Global Forwarding  tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Eller ring DHL Global Forwarding -kontoret vårt i  Norge  på:  +47 66 92 80 00

Er du en...
Liten eller mellomstor bedrift (SME) Færre enn 250 mennesker
Stort selskap Flere enn 250 mennesker
Velg din løsning
Lager
Transport og distribusjon
Integrert logistikk
Toll, sikkerhet og forsikring
Grønn logistikk
Velg en lagerløsning
DHL Transport Related Warehousing For lagring under transitt
DHL Transport Related Warehousing

Fly- eller sjøfrakt

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Land- eller jernbanefrakt

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en transport- og distribusjonsløsning
Interkontinental multimodal
Pan European
Velg en interkontinental multimodal løsning
DHL SeAir Multimodal fly- og sjøfrakt
DHL Door-to-More Direkte distribusjonsløsninger

DHL SeAir

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Door-to-More

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en Pan European-løsning
DHL Freight Euronet European Managed Ground Transport
DHL Freight Special Transports Europeisk overdimensjonert eller tung last

DHL Freight Euronet

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Freight Special Transports

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en integrert logistikkløsning
DHL Lead Logistics Partner Oversikt over hele forsyningskjeden og dens drift
DHL International Supply Chain (ISC) Konsolidering av frakt ved avsenderstedet og håndtering av gods ved destinasjonen
DHL Industrial Projects Prosjektlogistikk for stor last
DHL Trade Fairs & Events Helintegrert arrangement logistikk
DHL Wine & Spirits Logistics Spesialisert transport for vin- og alkoholbransjen
DHL Food Logistics Europeisk mat-, frukt-, grønnsaker- og lagerutsalgslogistikk
DHL Perishable Logistics Optimale forhold for transport og regelverksoverholdelse av forgjengelig mat
DHL LifeConEx Premiumfrakt og frakt med tilpasset temperaturkontroll

DHL Lead Logistics Partner

Våre kollegaer tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL International Supply Chain (ISC)

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Industrial Projects

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Trade Fairs & Events

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Wine & Spirits Logistics

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Food Logistics

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Perishable Logistics

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL LifeConEx

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en løsning for fortolling, sikkerhet eller forsikring
DHL Customs Services Tollklarering
DHL Customs Consulting Få råd om risikovurdering og forbedre din tollbehandling
DHL Cargo Insurance Omfattende fraktforsikring
DHL Security Services Start-til-slutt sikkerhets risikovurdering
DHL Resilience360 Verktøy for risikovurdering av verdikjeden
DHL Customs Services

fly- eller sjøfrakt

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Land- eller jernbanefrakt

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Customs Consulting

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Cargo Insurance

fly- eller sjøfrakt

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Land- eller jernbanefrakt

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Security Services

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Resilience360

Våre kollegaer i  DHL Resilience360 -teamet tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en grønn logistikkløsning
Rapportering av karbonutslipp
Optimaliser ditt klimamessige utslipp
Klimakompensering
Velg en løsning for klimakompensering
DHL Carbon Calculator Kalkulator for transportrelaterte utslipp
DHL Carbon Report Rapport om miljømessige utslipp fra transport og logistikk
DHL Carbon Dashboard Grafisk modell av hele verdikjeden din
DHL Quick Scan Karboneffektivitet på et øyeblikk

DHL Carbon Calculator

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Carbon Report

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Carbon Dashboard

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Quick Scan

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en løsning for å optimalisere ditt klimamessige utslipp
DHL Green Danmar Utslippseffektiv sjøfrakt
DHL Freight EuroLine Utslippseffektiv europeisk komplett lasting (FTL) og dellast (PTL)
DHL Logistics Consulting Nettverksoptimalisering for å redusere utslipp av drivhusgasser

DHL Green Danmar

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Freight Euroline

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Logistics Consulting

Våre kollegaer tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en løsning for å klimakompensere
For Express Parcel-forsendelser
For gods-/fraktforsendelser

For Express Parcel-forsendelser

Våre Kollegaer i  DHL Express  tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

For gods-/fraktforsendelser

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg din løsning
Lager og levering
Transport og distribusjon
Rådgivnings- og administrasjonstjenester
Integrert kontraktlogistikk
Integrert fraktlogistikk
Toll, sikkerhet og forsikring
Grønn logistikk
Velg en lager- og leveringsløsning
DHL Warehousing Delt eller dedikert lager og varedistribusjon
DHL Transport Related Warehousing For lagring under transitt
DHL Real Estate Solutions Tilpasset design, konstruksjon og administrering av logistikkfasiliteter
DHL Fulfillment Ordreopprettelse, lager og levering til kunder
DHL Packaging Services Tjenester for å pakke, forberede og tilpasse produkter
DHL Pre-sales Services Montering og tilpasning av produkter før lansering og salg
DHL In-plant Logistics Logistikktjenester internt i fabrikken

DHL Warehousing

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Transport Related Warehousing

Fly- eller sjøfrakt

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Land- eller jernbanefrakt

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Real Estate Solutions

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Fulfillment

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Packaging Services

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Pre-sales Services

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL In-plant Logistics

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en transport- og distribusjonsløsning
Innenlands
Interkontinental multimodal
Pan European
Velg en innenlandsløsning
DHL Managed Transport Håndtering av innenlandstransport
DHL Inbound Transport Operations Håndtering og implementering av inngående transport
DHL Outbound Transport Operations Håndtering og implementering av utgående distribusjon

DHL Managed Transport

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Inbound Transport Operations

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Outbound Transport Operations

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en interkontinental multimodal løsning
DHL SeAir Multimodal fly- og sjøfrakt
DHL Door-to-More Direkte distribusjonsløsninger

DHL SeAir

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Door-to-More

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en Pan European-løsning
DHL Freight Euronet European Managed Ground Transport
DHL Freight Special Transports Europeisk stor eller tung last

DHL Freight Euronet

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Freight Special Transports

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en rådgivnings- og administrasjonstjeneste
DHL Logistics Consulting Strategisk rådgiving om hvordan optimalisere verdikjedens design og utnyttelse
DHL Procurement Services Tilførsel og styring av produkt og leverandører
DHL Recall Services Håndterer alle aspekter ved tilbakekalling av produkter
DHL Business Support Center Kundeservice før og etter salg

DHL Logistics Consulting

Våre kollegaer tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Procurement Services

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Recall Services

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Business Support Center

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en integrert kontraktlogistikkløsning
DHL Lead Logistics Partner Oversikt over hele forsyningskjeden og dens drift
DHL Inbound to Manufacturing (I2M) Kontrollerer flyten av inngående materiell og optimaliserer produksjon og lager
DHL Service Logistics Flytting og håndtering av deler og materiell til ettermarkedet
DHL Indirect Materials Management (MRO) Håndtering av vedlikehold, reparasjon og drift av forsyningskjeden
DHL Passenger Gateway Services Logistikktjenester for passasjerrettede bedrifter
DHL HealthConnect Leverer medisinske produkter direkte til kundene
DHL Clinical Trials Logistics Administrerer det viktige i logistikken for å lykkes med klinisk testing

DHL Lead Logistics Partner

Våre kollegaer tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Inbound to Manufacturing (I2M)

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Service Logistics

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Indirect Materials Management (MRO)

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Passenger Gateway Services

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL HealthConnect

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Clinical Trials Logistics

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en integrert fraktlogistikkløsning
DHL Lead Logistics Partner Oversikt over hele forsyningskjeden og dens drift
DHL International Supply Chain (ISC) Konsolidering av frakt ved avsenderstedet og håndtering av gods ved destinasjonen
DHL Industrial Projects Prosjektlogistikk for stor last
DHL Trade Fairs & Events Helintegrert arrangement logistikk
DHL Wine & Spirits Logistics Spesialisert transport for vin- og alkoholbransjen
DHL Food Logistics Europeisk mat-, frukt-, grønnsaker- og lagerutsalgslogistikk
DHL Perishable Logistics Optimale forhold for transport og regelverksoverholdelse av forgjengelig mat
DHL LifeConEx Premiumfrakt og frakt med tilpasset temperaturkontroll

DHL Lead Logistics Partner

Våre kollegaer tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL International Supply Chain (ISC)

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Industrial Projects

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Trade Fairs & Events

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Wine & Spirits Logistics

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Food Logistics

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Perishable Logistics

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL LifeConEx

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en løsning for fortolling, sikkerhet eller forsikring
DHL Customs Services Tollklarering
DHL Customs Consulting Få råd om risikovurdering og forbedre din tollbehandling
DHL Cargo Insurance Omfattende fraktforsikring
DHL Security Services Start-til-slutt sikkerhets risikovurdering
DHL Resilience360 Verktøy for risikovurdering av verdikjeden
DHL Customs Services

fly- eller sjøfrakt

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Land- eller jernbanefrakt

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Customs Consulting

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Cargo Insurance

fly- eller sjøfrakt

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Land- eller jernbanefrakt

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Security Services

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Resilience360

Våre kollegaer i  DHL Resilience360-teamet  tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en grønn logistikkløsning
Rapportering av karbonutslipp
Optimaliser ditt klimamessige utslipp
Klimakompensering
Velg en løsning for klimakompensering
DHL Carbon Calculator Kalkulator for transportrelaterte utslipp
DHL Carbon Report Rapport om miljømessige utslipp fra transport og logistikk
DHL Carbon Dashboard Grafisk modell av hele verdikjeden din
DHL Quick Scan Karboneffektivitet på et øyeblikk

DHL Carbon Calculator

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Carbon Report

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Carbon Dashboard

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Quick Scan

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en løsning for å optimalisere ditt klimamessige utslipp
DHL Green Danmar Utslippseffektiv sjøfrakt
DHL Managed Transport Grønnere transport ved hjelp av innovativ teknologi og alternative drivstoff
DHL Freight EuroLine Utslippseffektiv europeisk komplett lasting (FTL) og dellast (PTL)
DHL Warehousing Innovativ grønn lagerteknologi
DHL Logistics Consulting Nettverksoptimalisering for å redusere utslipp av drivhusgasser
DHL Envirosolutions Gjør driften din mer bærekraftig

DHL Green Danmar

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Managed Transport

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Freight Euroline

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Warehousing

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Logistics Consulting

Våre kollegaer tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Envirosolutions

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en løsning for å klimakompensere
For Express Parcel-forsendelser
For gods-/fraktforsendelser

For Express Parcel-forsendelser

Våre Kollegaer i  DHL Express  tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

For gods-/fraktforsendelser

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

PRESSE

Hvis du er en journalist eller fra media, er våre talspersoner mer enn villige til å hjelpe deg med medieforespørsler eller informasjonsbehov.

KARRIERE

Karrieremulighetene i Deutsche Post DHL Group er like allsidige som våre team rundt omkring i verden. Med over 550 000 ansatte i over 220 land og regioner, knytter vi mennesker sammen og gjør livene deres bedre.

SPORE EN FORSENDELSE 

KONTAKT KUNDESERVICE

FRAKTE STORE MENGDER POST INTERNASJONALT - OPP TIL 2 KG?

Forretningskunder

 • Kontakt ekspertene våre  angående en forsendelse - ekspertene våre fra  Deutsche Post International  tar kontakt
 • Finn ut mer  om produktene som  Deutsche Post International  tilbyr

 

Privatkunder

 

 

FRAKT AV PAKKER ELLER DOKUMENTER PÅ OPPTIL 31,5 KG?

 

 

FORRETNINGSKUNDER SOM SENDER GODS 

Få et pristilbud på ...

 

Kontakt våre eksperter  for...

Logistikkløsninger og spesialisert fagkunnskap

Er du en...

Liten bedrift: Velg en løsning for deg.

Lær mer omLær mer omlager og levering

Lær mer omtransport og distribusjon

Lær mer omintegrerte logistikkløsninger

Lær mer omToll, sikkerhet og forsikring

Lær mer omGrønne logistikkløsninger

Stor bedrift:  Velg en løsning for deg.

Lær mer omLager& Levering

Lær mer omTransport & Distribusjon

Lær mer omRådgivning & Administrasjon

Lær mer omIntegrert kontraktlogistikk

Lær mer omIntegrerte fraktlogistikkløsninger

Toll, sikkerhet og forsikringLær mer om

Grønn logistikkLær mer om

eller kontakt ekspertene vårefor mer informasjon for mer informasjon

PRESSE & KARRIERE