TOESLAGEN VOOR WEGTRANSPORT

Bekijk de actuele toeslagen

DHL Freight evalueert regelmatig de hoogte van toeslagen voor wegtransport. Op deze pagina vindt u de meest recente informatie over toeslagen.

 • Ontwikkeling van de brandstoftoeslag in Nederland

  De volgende Fuel Surcharge-tabel is van toepassing op Road Freight-producten. Dit houdt verband met de gemiddelde Europese verkoopprijs van dieselbrandstof, inclusief heffingen en belastingen (CE/EC/EG EUR 27 (IV)). 

  Oliebulletin gepubliceerd door het  directoraat-generaal Energie en vervoer van de Europese Commissie

  2019

   

   2018

   

   2017

   

  Januari

  16,50%

  Januari

  13,00%

  Januari

  10,50 %

  Februari

  15,00 %

  Februari

  13,00%

  Februari

  11,00 %

  Maart

  14,00 %

  Maart

  13,50%

  Maart

  12,00 %

  April

  14,50%

  April

  13,50%

  April

  12,00 %

  Mei

  15,00 %

  Mei

  13,00%

  Mei

  11,50 %

  Juni

  15,50%

  Juni

  14,00%

  Juni

  11,50 %

  Juli

  16,00%

  Juli

  15,00%

  Juli

  11,00 %

  Augustus

  15,00 %

  Augustus

  15,50%

  Augustus

  10,50 %

  September

  15,00 %

  September

  15,00%

  September

  10,50 %

  Oktober

  14,50%

  Oktober

  15,00%

  Oktober

  10,50 %

  November

  15,00 %

    November

  16,00%

  November

  11,00 %

  December

   

  December

  16,50%

  December

  11,50 %

 • Ontwikkeling van de brandstoftoeslag in Europa

   2019

   

   2018

   

   2017

   

   Januari

   4,50%

   Januari

   1,00 %

   Januari

   0,00 %

   Februari

   3,00 %

   Februari

   1,00 %

   Februari

   0,00 %

   Maart

   2,00 %

   Maart

   1,50 %

   Maart

   1,00 %

   April

   2,50%

   April

   1,50 %

   April

   1,00 %

   Mei

   3,00 %

   Mei

   1,00 %

   Mei

   0,50 %

   Juni

   3,50%

   Juni

   2,00 %

   Juni

   0,50 %

   Juli

   3,50%

   Juli

   3,00 %

   Juli

   0,00 %

   Augustus

   3,00 %

   Augustus

   3,50%

   Augustus

   0,00 %

   September

   3,00 %

   September

   3,50%

   September

   0,00 %

   Oktober

   2,50%

   Oktober

   3,50%

   Oktober

   0,00 %

  November

   3,00 %

  November

   4,00%

   November

   0,00 %

   December

   

   December

   4,50%

   December

   0,50 %

 • Voor klanten gefactureerd in EUR

  Op de 15e van elke maand gebruiken we de door de Europese Centrale Bank gepubliceerde wisselkoersen om de valuta-aanpassingsfactor voor de daaropvolgende maand vast te stellen.

  Om een vreemde valuta vrij ten opzichte van de euro te laten bewegen, past DHL Freight voor bepaalde landen een valuta-aanpassingsfactor toe.

  Deze heeft betrekking op import- en exportzendingen tot 2500 kg (te betalen gewicht) Gemiddeld vindt ongeveer 50% van onze exposure in de lokale valuta plaats, en de rest in euro's.

  2019

   November

   Oktober

  September

   CH

   4,80  %

   4,80 %

   4,80 %

   CZ

   3,30 %

  3,30 %

  3,30 %

   DK

   0,00 %

   0,00 %

   0,00 %

   NO

   0,00 %

   0,00 %

   0,00 %

   PL

   0,00  %

    0,00 %

   0,00 %

   SE

   0,00 %

   0,00 %

   0,00 %

   RU

   0,60 %

   0,60 %

   0,00 %

   Verenigd Koninkrijk

   0,00 %

   0,00 %

   0,00 %

 • Tarieven voor vervoer van en naar Nederland

  • Frankrijk +2,85 %
  • Portugal +2,85 %
  • Spanje 2,85
  • Vervoer van en naar België 4,45 %
  • Tarieven voor vervoer binnen België (domestic): +8.80%

  Aangezien dit een overheidsheffing betreft, zullen we deze toeslag apart op de factuur vermelden.

  Vanaf 1 april 2016 voert België een kilometerheffing in voor vrachtvoertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 ton.

  Deze maatregel zal op snelwegen en bepaalde regionale en plaatselijke wegen worden toegepast. Op basis van een simulatie die door het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) is geleverd, heeft DHL Freight op eigen kosten de gevolgen van deze heffing kunnen berekenen. Met deze toeslagen is al rekening gehouden met de verdwijning van het Eurovignet in België en een verlaging van de wegenbelasting.

 • EU-RICHTLIJN OVER ZWAVELGEHALTE (2012/33/EU)

  DHL heeft de verschillende heffingen per vervoersbedrijf en route voor verzendingen in het SECA-gebied geanalyseerd en heeft de volgende toeslagen vastgesteld:

  • Zweden 2,10 %
  • Finland 4,60 %
  • Noorwegen 0,75 %
  • Estland 2,50 %
  • Verenigd Koninkrijk & Ierland 2,00 %

  De EU-richtlijn over zwavelgehalte 2012/33/EU is van kracht sinds 1 januari 2015. Deze richtlijn, gebaseerd op Annex VI van Marpol (International Maritime Organisation’s Marine Pollution Convention), geeft specifieke regels voor de SECA-zone (Sulphur Emission Control Areas: de zone van de Baltische Zee, de Noordzee en het Kanaal). 

 • Een constante ontwikkeling binnen de transportbranche zijn de kosten die vanuit overheden worden opgelegd. Sinds 1 juli 2018 is de Duitse Maut van toepassing op alle federale hoofdwegen van Duitsland. Een uitbreiding van de Duitse Maut op 53,000 kilometer aan hoofd- en snelwegen stelt de Duitse overheid in staat om een verbeterd modern, veilig en efficiënt verkeersnetwerk te financieren. Vanaf 1 januari 2019 zullen de toltarieven stijgen voor voertuigen met een brutogewicht van 7,5 ton of meer, wat een grote impact zal hebben op de kosten van wegtransport.

  Dit heeft invloed op de tarieven die DHL Freight u in rekening brengt. Voor u betekent dit dat wij genoodzaakt zijn de kostenstijging van deze Duitse Maut als toeslag door te belasten. Deze berekening heeft als grondslag de stijging van 1 januari 2019 in vergelijking met de Duitse Maut op 1 juli 2018.  

 • Transportvolumes fluctueren het gehele jaar door. Wij worden constant geconfronteerd met afnemende productiviteit vanwege congestie, alsmede capaciteitsgebrek als gevolg van een vergrijzende beroepsbevolking. Vervoerders brengen ons tijdens zogenaamde piekperiodes toeslagen in rekening om hun aanbod te kunnen garanderen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de kostendruk tot een minimum te beperken, maar afhankelijk van de ontwikkelingen, behoudt DHL Freight zich het recht voor om een Peak Season Surcharge in rekening te brengen.

Niet gevonden wat u zoekt?

Neem vandaag contact op met een van onze DHL Freight-experts!

Freight connections

Ontdek de connecties die DHL voor u kan maken...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief