SUSISIEKTI SU MUMIS

Turiu klausimą dėl...
Siuntos sekimas
Klientų aptarnavimas
Pardavimas
Spaudos centras ir karjera
Kokią siuntą bandėte sekti?
„DHL Express“
„DHL Parcel“ / „DHL eCommerce“
„DHL Global Forwarding“
„DHL Freight“
Nežinau
„DHL Express“

„DHL Express“ sekimo numeriai paprastai atrodo taip:

 • Tik 10 skaitmenų numeris 
  Pavyzdys: 1234567890
 • Prasideda 000, JJD01, JJD00, JVGL ar panašiai
  Pavyzdžiai: JVGL9999999999

 

„DHL Parcel“

„DHL Parcel“ sekimo numeriai paprastai atrodo taip:

 • Prasideda 3S
  Pavyzdžiai: 3SBCC000123456
 • Arba prasideda JVGL ar JJD
  Pavyzdžiai: JVGL9999999999

 

„DHL eCommerce“

„DHL eCommerce“ sekimo numeriai paprastai atrodo taip:

 • Paprastai prasideda GM, LX, RX arba iki penkių simbolių
  Pavyzdys: GM99999999999
 • ID ilgis gali būti nuo 10 iki 39 simbolių
  Pavyzdys: 999999999999999999

 

„DHL Global Forwarding“

„DHL Global Forwarding“ sekimo numeriai paprastai atrodo taip:

 • 7 ženklai, tik skaitmenys
  Pavyzdys: 1234567
 • Prasideda 1 skaitmeniu, po jo 2 raidės ir dar 4–6 skaitmenys
  Pavyzdys: 1AB12345
 • Prasideda 3–4 raidėmis
  Pavyzdys: ABC123456
 • Prasideda 3 skaitmenų transportuotojo kodu, po kurio eina brūkšnys (-) ir 8 skaitmenų „Masterbill“ numeris
  Pavyzdys: 123-12345678

 

„DHL Freight“

„DHL Freight“ sekimo numeriai paprastai atrodo taip:

 • Užsakymo kodas: Prasideda 2–3 raidėmis, po kurių eina brūkšnys (-), 2–3 raidės, brūkšnys (-) ir 7 skaitmenys
  Pavyzdys: ABC-DE-1234567
 • Prasideda 4 skaitmenimis, toliau brūkšnys (-) ir dar 5 skaitmenys
  Pavyzdys: 1234-12345
 • Tik skaitmenys, ilgis – 9, 10 arba 14 skaitmenų
  Pavyzdys: 123456789

 

Raskite atitinkamą DHL kontaktinį asmenį konkrečiai jūsų siuntai

Turėkite sekimo numerį po ranka, kad galėtumėte išsiaiškinti situaciją su atitinkamu DHL kontaktiniu asmeniu.

 1. Raskite sekimo numerį. Paprastai siuntėjas arba interneto parduotuvė gali pateikti sekimo numerį arba ID. Jei užsakėte produktą interneto parduotuvėje, sekimo numeris ar ID dažnai būna patvirtinimo el. laiške ar siuntos sekimo pranešime. Jei ne, susisiekite su siuntėju arba interneto parduotuve.
 2. Pasirinkite atitinkamą siuntos padalinį pasinaudoję pagalba iš sekimo numerių pavyzdžių puslapio
 3. Susisiekite su mūsų specialistais, galinčiais atsakyti į klausimus, susijusius su jūsų siunta.

Mano pardavimo užklausa susijusi su…
Siuntiniai arba dokumentai
Krovinys / siunta Daugiau nei 31,5 kg
Tarptautinis verslo paštas
Sprendimai ir specialistų paslaugos
Aš esu...
Verslo klientas
Privatus klientas
Aš siunčiu...
Pavienė siunta
Didelės apimties siunta
Susisiekite su mumis, kad sužinotumėte daugiau

„Deutsche Post International“ – jūsų tarptautinio verslo pašto paslaugų partneris.

Pavienė siunta ar reguliarios siuntos?

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Express .

Pavienė siunta ar reguliarios siuntos?

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš „DHL Express“.

Aš esu...
Verslo klientas
Privatus klientas
Pavienė siunta ar reguliarios siuntos?

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Express .

Siųsti...
Oro transporto paslaugos
Jūrų transporto paslaugos
Kelių transporto paslaugos
Geležinkelių transporto paslaugos
Nežinau
Pavienė siunta ar reguliarios siuntos?

Po formos pateikimo su jumis netrukus susisieks mūsų oro transporto paslaugų kolegos iš „DHL Global Forwarding“.

Pavienis krovinys

Viena paėmimo ir pristatymo vieta

Reguliarūs kroviniai

Įskaitant kelias paėmimo ir pristatymo vietas

Arba skambinkite į mūsų  „DHL Global Forwarding“  biurą Lietuvoje :

Vilnius  +37052360759  or +37062071712

Pavienė siunta ar reguliarios siuntos?

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų jūrų transporto specialistai iš „DHL Global Forwarding“ .

Pavienis krovinys

Viena paėmimo ir pristatymo vieta

Reguliarūs kroviniai

Įskaitant kelias paėmimo ir pristatymo vietas

Arba skambinkite į mūsų  „DHL Global Forwarding“  biurą Lietuvoje :

Vilnius  +37052360759  or  +37069824430

Pavienė siunta ar reguliarios siuntos?

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kelių transporto paslaugų kolegos iš  „DHL Freight“ .

Pavienis krovinys

Viena paėmimo ir pristatymo vieta

Reguliarūs kroviniai

Įskaitant kelias paėmimo ir pristatymo vietas

Arba skambinkite į mūsų  „DHL Freight“ biurą Lietuvoje numeriu +37052000200

Pavienė siunta ar reguliarios siuntos?

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų geležinkelių transporto paslaugų kolegos iš  „DHL Freight“ .

Pavienis krovinys

Viena paėmimo ir pristatymo vieta

Reguliarūs kroviniai

Įskaitant kelias paėmimo ir pristatymo vietas

Arba paskambinkite mūsų  „DHL Freight“ biurui Lietuvoje numeriu +37052000200

Susisiekite su mumis, kad sužinotumėte daugiau

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš „DHL Global Forwarding“ .

Arba skambinkite į mūsų „DHL Global Forwarding“ biurą Lietuvoje:

Oro transportui:+37052360759 or +37062071712
Jūrų transportui: +37052360759 or +37069824430
Geležinkelių transportui:+37052050657 or +37069811119
Muitinė:+37068863744

Ar esate...
Maža arba vidutinė įmonė (MVĮ) Mažiau nei 250 žmonių
Didelė įmonė Daugiau nei 250 žmonių
Pasirinkite savo sprendimą
Sandėliavimas
Transportavimas ir pristatymas
Integruota logistika
Muitinė, saugumas ir draudimas
Ekologiška logistika
Rinkitės sandėliavimo sprendimą
DHL Warehousing Bendrasis ir specialusis sandėliavimas ir prekių pristatymas
DHL Warehousing

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

Rinkitės transportavimo ir pristatymo sprendimą
Tarpžemyninis multimodalinis transportas
Europoje
Rinkitės tarpžemyninio multimodalinio transporto sprendimą
DHL SeAir Multimodalinis oro ir jūrų transportas
DHL Door-to-More Tiesioginio pristatymo sprendimai
DHL SeAir

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Door-to-More

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

Rinkitės sprendimą Europoje
DHL Freight Euronet Kelių transporto valdymas Europoje
DHL Freight Special Transports Europos didžiagabaričiai arba sunkūs kroviniai
DHL Freight Euronet

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš  DHL Freight .

DHL Freight Special Transports

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš  DHL Freight .

Rinkitės integruotos logistikos sprendimą
DHL Lead Logistics Partner Visos tiekimo grandinės ir jos operacijų priežiūra
DHL International Supply Chain (ISC) Išsiuntimo vietos siuntų konsolidavimas ir priėmimo vietos siuntų valdymo paslaugos
DHL Industrial Projects Projekto logistika didžiagabaričiams kroviniams
DHL Trade Fairs & Events Visiškai integruota renginių logistika
„DHL Wine & Spirits Logistics“ Specializuota vyno ir stipriųjų gėrimų transportavimo industrija
„DHL Food Logistics“ Europos maisto, vaisių, daržovių ir sandėliavimo logistika
„DHL Perishable Logistics“ Optimalios transportavimo sąlygos ir greitai gendančių prekių laikymas
„DHL LifeConEx“ Aukščiausios kokybės ir individualios kontroliuojamos temperatūros siuntos
„DHL Lead Logistics Partner“

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos.

DHL International Supply Chain (ISC)

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Industrial Projects

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Trade Fairs & Events

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš  DHL Freight .

„DHL Wine & Spirits Logistics“

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

„DHL Food Logistics“

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš  DHL Freight .

„DHL Perishable Logistics“

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

„DHL LifeConEx“

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

Rinkitės muitinės, saugumo ar draudimo sprendimą
DHL Customs Services Tarpininkavimas muitinėje
DHL Customs Consulting Konsultacijos, rizikos vertinimas ir veiklos muitinėje gerinimas
DHL Cargo Insurance Visapusis krovinių draudimas
DHL Security Services Kompleksinis saugumo rizikos vertinimo sprendimas
DHL Resilience360 Tiekimo grandinės rizikos vertinimo įrankiai
DHL Customs Services
Oro ir jūrų transporto paslaugos

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

Kelių ar geležinkelių transporto paslaugos

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš  DHL Freight .

DHL Customs Consulting

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Cargo Insurance
Oro ir jūrų transporto paslaugos

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

Kelių ar geležinkelių transporto paslaugos

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš  DHL Freight .

DHL Security Services

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Resilience360

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš „DHL Resilience360“ .

Rinkitės ekologiškos logistikos sprendimą
Anglies dioksido išmetimo į aplinką ataskaitų teikimas
Poveikio aplinkai optimizavimas
Anglies dioksido kompensacinė sistema
Rinkitės anglies dioksido išmetimo į aplinką ataskaitų teikimo sprendimą
DHL Carbon Calculator Transporto išmetamų teršalų skaičiuotuvas
DHL Carbon Report Transporto ir logistikos poveikio aplinkai ataskaita
DHL Carbon Dashboard Visos jūsų tiekimo grandinės grafinis modeliavimas
DHL Quick Scan Trumpai apie anglies dioksido išmetimą
DHL Carbon Calculator

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Carbon Report

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Carbon Dashboard

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Quick Scan

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

Rinkitės sprendimą, kaip optimizuoti savo poveikį aplinkai
DHL Green Danmar Jūrų transporto anglies dioksido išmetimas
DHL Freight EuroLine Anglies dioksido išmetimas gabenant visiškai pilnus (FTL) ir dalinius (PTL) sunkvežimių krovinius Europoje
DHL Logistics Consulting Tinklo optimizavimas siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą
DHL Green Danmar

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Freight EuroLine

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš  DHL Freight .

DHL Logistics Consulting

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos.

Rinkitės anglies dioksido kompensacinės sistemos sprendimą
Express siuntinių siuntoms
Krovinių siuntoms
Express siuntinių siuntoms

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Express .

Krovinių siuntoms

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

Pasirinkite savo sprendimą
Sandėliavimas
Transportavimas ir pristatymas
Konsultavimo ir valdymo paslaugos
Integruota logistika
Muitinė, saugumas ir draudimas
Ekologiška logistika
Rinkitės sandėliavimo sprendimą
DHL Warehousing Bendrasis ir specialusis sandėliavimas ir prekių pristatymas
DHL Warehousing

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

Rinkitės transportavimo ir pristatymo sprendimą
Tarpžemyninis multimodalinis transportas
Europoje
Rinkitės tarpžemyninio multimodalinio transporto sprendimą
DHL SeAir Multimodalinis oro ir jūrų transportas
DHL Door-to-More Tiesioginio pristatymo sprendimai
DHL SeAir

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Door-to-More

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

Rinkitės sprendimą Europoje
DHL Freight Euronet Kelių transporto valdymas Europoje
DHL Freight Special Transports Europos didžiagabaričiai arba sunkūs kroviniai
DHL Freight Euronet

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš  DHL Freight .

DHL Freight Special Transports

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš  DHL Freight .

Rinkitės konsultavimo ir valdymo paslaugas
DHL Logistics Consulting Tiekimo grandinės kūrimo ir našumo optimizavimo strateginės gairės
DHL Logistics Consulting

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos.

Rinkitės integruotos logistikos sprendimą
DHL Lead Logistics Partner Visos tiekimo grandinės ir jos operacijų priežiūra
DHL International Supply Chain (ISC) Išsiuntimo vietos siuntų konsolidavimas ir priėmimo vietos siuntų valdymo paslaugos
DHL Industrial Projects Projekto logistika didžiagabaričiams kroviniams
DHL Trade Fairs & Events Visiškai integruota renginių logistika
„DHL Wine & Spirits Logistics“ Specializuota vyno ir stipriųjų gėrimų transportavimo industrija
„DHL Food Logistics“ Europos maisto, vaisių, daržovių ir sandėliavimo logistika
„DHL Perishable Logistics“ Optimalios transportavimo sąlygos ir greitai gendančių prekių laikymas
„DHL LifeConEx“ Aukščiausios kokybės ir individualios kontroliuojamos temperatūros siuntos
„DHL Lead Logistics Partner“

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos.

DHL International Supply Chain (ISC)

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Industrial Projects

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Trade Fairs & Events

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš  DHL Freight .

„DHL Wine & Spirits Logistics“

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

„DHL Food Logistics“

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš  DHL Freight .

„DHL Perishable Logistics“

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

„DHL LifeConEx“

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

Rinkitės muitinės, saugumo ar draudimo sprendimą
DHL Customs Services Tarpininkavimas muitinėje
DHL Customs Consulting Konsultacijos, rizikos vertinimas ir veiklos muitinėje gerinimas
DHL Cargo Insurance Visapusis krovinių draudimas
DHL Security Services Kompleksinis saugumo rizikos vertinimo sprendimas
DHL Resilience360 Tiekimo grandinės rizikos vertinimo įrankiai
DHL Customs Services
Oro ir jūrų transporto paslaugos

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

Kelių ar geležinkelių transporto paslaugos

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš  DHL Freight .

DHL Customs Consulting

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Cargo Insurance
Oro ir jūrų transporto paslaugos

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

Kelių ar geležinkelių transporto paslaugos

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš  DHL Freight .

DHL Security Services

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Resilience360

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Resilience360 komandos .

Rinkitės ekologiškos logistikos sprendimą
Anglies dioksido išmetimo į aplinką ataskaitų teikimas
Poveikio aplinkai optimizavimas
Anglies dioksido kompensacinė sistema
Rinkitės anglies dioksido išmetimo į aplinką ataskaitų teikimo sprendimą
DHL Carbon Calculator Transporto išmetamų teršalų skaičiuotuvas
DHL Carbon Report Transporto ir logistikos poveikio aplinkai ataskaita
DHL Carbon Dashboard Visos jūsų tiekimo grandinės grafinis modeliavimas
DHL Quick Scan Trumpai apie anglies dioksido išmetimą
DHL Carbon Calculator

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Carbon Report

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Carbon Dashboard

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Quick Scan

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

Rinkitės sprendimą, kaip optimizuoti savo poveikį aplinkai
DHL Green Danmar Jūrų transporto anglies dioksido išmetimas
DHL Freight EuroLine Anglies dioksido išmetimas gabenant visiškai pilnus (FTL) ir dalinius (PTL) sunkvežimių krovinius Europoje
DHL Warehousing Inovatyvios ekologiško sandėliavimo technologijos
DHL Logistics Consulting Tinklo optimizavimas siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą
DHL Green Danmar

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Freight EuroLine

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš  DHL Freight .

DHL Warehousing

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Global Forwarding .

DHL Logistics Consulting

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos.

Rinkitės anglies dioksido kompensacinės sistemos sprendimą
Express siuntinių siuntoms
Krovinių siuntoms
Express siuntinių siuntoms

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš DHL Express .

Krovinių siuntoms

Pateikus formą su jumis susisieks mūsų kolegos iš „DHL Global Forwarding“ .

SPAUDOS CENTRAS

Jei esate žurnalistai ar žiniasklaidos profesionalai, mūsų atstovai spaudai mielai atsakys į jūsų užklausas ir suteiks reikiamą informaciją.

KARJERA

Karjeros galimybės „Deutsche Post DHL Group“ yra tokios pat skirtingos, kaip ir mūsų komandos visame pasaulyje. Pasitelkę daugiau nei 520 tūkst. darbuotojų daugiau nei 220 šalių ir teritorijų, sujungiame žmones, gerindami jų gyvenimo kokybę.

SIUNTOS SEKIMAS 

SUSISIEKTI SU KLIENTŲ APTARNAVIMO KOMANDA

DIDELIŲ SIUNTINIŲ PERVEŽIMAS TARPTAUTINIU PAŠTU – IKI 2 KG?

Verslo klientai

Privatūs klientai

SIUNTINIŲ ARBA DOKUMENTŲ PERVEŽIMAS – IKI 31,5 KG?

VERSLO KLIENTŲ KROVINIŲ / SIUNTŲ PERVEŽIMAS – DAUGIAU NEI 31,5 KG?

Gauti pasiūlymą dėl 

Susisiekti su mūsų specialistu  dėl...

Logistikos sprendimai ir specialistų paslaugos

Ar esate...

Maža įmonė – rinkitės savo sprendimą:

Sužinokite daugiau apieSužinokite daugiau apiesandėliavimą

Sužinokite daugiau apietransportą ir pristatymą

Sužinokite daugiau apieintegruotą logistiką

Sužinokite daugiau apiemuitinę, saugumą ir draudimą

Sužinokite daugiau apieekologišką logistiką

Didelė įmonė – rinkitės savo sprendimą:

Sužinokite daugiau apiesandėliavimą

Sužinokite daugiau apietransportą ir pristatymą

Sužinokite daugiau apiekonsultavimą ir valdymą

Sužinokite daugiau apie

Sužinokite daugiau apieintegruotą logistiką

Muitinė, saugumas ar draudimasSužinokite daugiau apie

Ekologiška logistikaSužinokite daugiau apie

arba susisiekite su mūsų specialistu irgaukite daugiau informacijos gaukite daugiau informacijos

SPAUDOS CENTRAS IR KARJERA