MES GYVENAME ATSAKINGAI

Kaip pirmaujanti pasaulyje logistikos bendrovė, mes vykdome misiją sujungti žmones ir pagerinti jų gyvenimą. Dėl mūsų dydžio ir svarbos pasaulinėje prekyboje mums tenka ypatinga atsakomybė. Atsakomybė prieš savo darbuotojus, visuomenę ir aplinką.

Todėl mūsų 2020 m. strategijoje įmonės atsakomybė yra labai svarbi bendrai mūsų verslo strategijai. Vadiname tai „gyvenimu atsakingai“. Vadovaudamiesi šiuo požiūriu kuriame ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę vertę mūsų akcininkams ir mūsų planetai. Šis požiūris padeda mums siekiant tapti atsakingos verslo praktikos etalonu. Mūsų įsipareigojimą šiai vizijai atspindi toliau aprašyti trys pagrindiniai ramsčiai.

 

2 MLRD

Klimato kaitos atžvilgiu neutralių paslaugų pagrindu gabenamos siuntos

22,508

Efektyvumą didinančios technologijos mūsų kelių transporto parke

62%

Elektra iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių

Mūsų įsipareigojimų įgyvendinimas

Esame įsipareigoję veikti kaip pilietiška įmonė, atsakingai vystyti verslą ir įgyvendinti mūsų bendros vertės pasiūlymą. Todėl pristatėme savo aplinkos apsaugos programą „GoGreen“. Ir mūsų pastangos tuo nesibaigia.

Mes vykdome pasaulinius mokslinius tyrimus ir turime atstovybių praktiškai kiekvienoje šalyje, todėl kaip niekas kitas galime padėti patenkinti visuomenės poreikius. Vykdydami savo „GoTeach“ programą, bendradarbiaujame su pirmaujančiomis tarptautinėmis organizacijomis, kad pagerintume vaikų ir jaunimo švietimą. O su „GoHelp“ remiame JT nelaimių valdymo pastangas taikant visapusiškas prevencijos priemones. Padedame oro uostams pasirengti gaivalinėms nelaimėms vykdydami savo GARD programą ir siūlome skubią ir efektyvią logistinę pagalbą nelaimės atveju.

„GoGreen“

Įgyvendindami savo „GoGreen“ programą, siekiame ekologiškesnės ir tvaresnės ateities.

„GoHelp“

Per „GoHelp“ programą teikiame Jungtinėms Tautoms kvalifikuotą ir veiksmingą nelaimių valdymo pagalbą.

„GoTeach“

Kartu su ilgalaikiais partneriais siekiame tobulinti jaunimo švietimą ir perspektyvas.

Dr. Frank Appel, „Deutsche Post DHL Group“ generalinis direktorius

2050 m. misija

Siekiame, kad iki 2050 m. su logistika susijęs išmetamų teršalų kiekis būtų lygus nuliui – tai labai plačių užmojų tikslas. Šiam tikslui pasiekti nusistatėme keturis tarpinius tikslus, kuriuos turime pasiekti iki 2025 m.

Programa „GoGreen“

Įsipareigojame sumažinti ne tik savo, bet ir jūsų poveikį aplinkai. Kaip ekologiškos logistikos ekspertai, mes siekiame išvengti taršos mūsų veikloje visame pasaulyje ir padėti jums rasti būdų vykdyti ekologiškesnį ir tvaresnį verslą. Sužinokite, kaip veikia mūsų ekologiškai tvarus ir efektyvus logistikos tinklas ir kodėl mūsų „GoGreen“ sprendimai yra geri ir aplinkai, ir verslui.

DHL anglies dioksido skaičiuotuvas

Išmetamo anglies dioksido kiekis – svarbus rodiklis, parodantis mūsų poveikį aplinkai. Pasinaudokite mūsų anglies dioksido skaičiuotuvu, kad paprastai apskaičiuotumėte savo su transportu susijusios taršos kiekį. Tai visiškai nemokamas įrankis, kuris greitai parodys, kiek šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetama dėl jūsų siuntų.

Mūsų išmetamo anglies dioksido kiekis

Mūsų įsipareigojimų pagrindas

Atsakinga verslo praktika

Siekdami tapti atsakingos verslo praktikos etalonu, užtikriname, kad visos mūsų įmonės veiktų pagal galiojančius teisės aktus, etikos normas ir tarptautines gaires.


Pilietiška įmonė

Mūsų pilietiškos įmonės programos tikslas – teigiamas indėlis į visuomenę ir aplinką, vadovaujantis mūsų įmonės pagrindiniais gebėjimais ir mūsų darbuotojų patirtimi.

Bendra vertė

Bendros vertės pasiūlymu grindžiamos visos mūsų pastangos padėti visuomenei ir aplinkai bei kartu sėkmingai vystyti mūsų verslą.

Pilietiška įmonė: pasaulinė savanorių diena

Rengdami pasaulinę savanorių dieną, skatiname savo darbuotojus skirti laiko ir pastangų prisidėti prie savo bendruomenės gerovės. 2015 m. daugiau kaip 110 000 DPDHL darbuotojų pasiraitojo rankoves ir paaukojo savanoriškai veiklai daugiau kaip 260 000 valandų savo laiko.

Atsakinga verslo praktika: darbuotojų sveikata ir sauga

Darbuotojų apsauga ir sauga mums yra visų svarbiausia. Todėl pristatėme naują strategiją „Sveikata, sauga ir gerovė“. Nes net ir vieno nelaimingo atsitikimo darbe yra per daug.

Bendra vertė Bonoje – siuntų pristatymo neišmetant anglies dioksido pavyzdys

Bonoje ir aplinkiniuose regionuose pradedame naudoti elektrinius siuntų pristatymo automobilius. Naudodami 141 anglies dioksido neišmetantį automobilį, planuojame per metus sumažinti išmetamo CO2 kiekį 500 tonų.

Susisiekti su mumis

Reikalingas jūsų verslo vertinimo ar pardavimo susitikimas?