ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Αν δεν είστε βέβαιοι ποιο σύστημα παρακολούθησης να επιλέξετε, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για περισσότερες πληροφορίες.


Τι είναι ο αριθμός παρακολούθησης και πού μπορώ να τον βρω;

Ο αριθμός ή το αναγνωριστικό παρακολούθησης είναι ένας συνδυασμός αριθμών και πιθανώς γραμμάτων που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο την αποστολή σας για παρακολούθηση σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.  

Συνήθως, ο αποστολέας ή το online κατάστημα μπορούν να σας παρέχουν τον αριθμό ή το αναγνωριστικό παρακολούθησης. Αν παραγγείλατε ένα προϊόν σε ένα online κατάστημα, το email επιβεβαίωσης ή η ειδοποίηση παρακολούθησης της αποστολής περιέχουν συχνά τον αριθμό ή το αναγνωριστικό παρακολούθησης.
Σε αντίθεση περίπτωση, επικοινωνήστε με τον αποστολέα ή το online κατάστημα.

Για τα παραδείγματα των αριθμών παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στις αποστολές της DHL, κάντε κλικ εδώγια να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να βρείτε παραδείγματα και περιγραφές των αριθμών παρακολούθησης παρακάτω.

DHL Express

 • Μόνο 10 αριθμητικά ψηφία ή ξεκινά με τους χαρακτήρες 000, JJD01, JJD00, JVGL ή παρόμοιους.
  Παραδείγματα: 1234567890 ή JJD0099999999

 Μετάβαση στην Παρακολούθηση φορτωτικής DHL Express

DHL Parcel

 • Ξεκινά με τους χαρακτήρες 3S, JVGL ή JJD.
  Παραδείγματα: 3SBCC000123456 ή JVGL9999999999

Μετάβαση στην Παρακολούθηση DHL Parcel

DHL eCommerce

 • Συνήθως ξεκινά με τους χαρακτήρες GM, LX, RX ή περιλαμβάνει έως πέντε γράμματα. Το μήκος του αναγνωριστικού μπορεί να κυμαίνεται από 10 έως 39 χαρακτήρες.
  Παραδείγματα: GM99999999999 ή 999999999999999999

Μετάβαση στην Παρακολούθηση DHL eCommerceundefined

DHL Global Forwarding

 • Μόνο 7 αριθμητικά ψηφία.
  Παράδειγμα: 1234567
 • Ξεκινά με 1 αριθμό που ακολουθείται από 2 γράμματα και 4 έως 6 αριθμούς.
  Παράδειγμα: 1AB12345
 • Ξεκινά με 3 έως 4 γράμματα.
  Παράδειγμα: ABC123456
 • Ξεκινά με έναν 3ψήφιο κωδικό μεταφορέα που ακολουθείται από παύλα (-) και τον 8ψήφιο αριθμό της κύριας φορτωτικής.
  Παράδειγμα: 123-12345678

Μετάβαση στην Παρακολούθηση φορτίων DHL Global Forwarding

DHL Freight

 • Κωδικός παραγγελίας: ξεκινά με 2 έως 3 γράμματα και ακολουθούν μια παύλα (-), 2 έως 3 γράμματα, μια παύλα (-) και 7 αριθμοί.
  Παράδειγμα: ABC-DE-1234567
 • Ξεκινά με 4 αριθμούς και ακολουθούν μια παύλα (-) και 5 αριθμοί.
  Παράδειγμα: 1234-12345
 • Μόνο αριθμητικοί χαρακτήρες με μήκος 9, 10 ή 14 ψηφίων.
  Παράδειγμα: 123456789

Μετάβαση στην Παρακολούθηση DHL Freight


Συχνές Ερωτήσεις

για την Παρακολούθηση και τον Εντοπισμό αποστολής

Συχνές Ερωτήσεις

για την Παρακολούθηση και τον Εντοπισμό αποστολής