ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΜΑΤΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τι περιλαμβάνεται: Περιλαμβάνεται Δεν περιλαμβάνεται
Επίπεδο Υπηρεσιών
Μέγιστο Βάρος
Αποστολές για Εταιρικούς Πελάτες
Αποστολές για Ιδιώτες
Διεθνείς
Εσωτερικού
Μεμονωμένη Αποστολή
Τακτικές Αποστολές
Express
Επίπεδο Υπηρεσιών

Επόμενη δυνατή εργάσιμη ημέρα

Μέγιστο Βάρος

70 kg 

Αποστολές για Εταιρικούς Πελάτες
Αποστολές για Ιδιώτες
Διεθνείς
Εσωτερικού
Μεμονωμένη Αποστολή Περιλαμβάνεται
Τακτικές Αποστολές Περιλαμβάνεται
Κάτω βέλος
Διεθνής αλληλογραφία
Επίπεδο Υπηρεσιών

2 – 5 ημέρες στη Δυτική Ευρώπη
5 – 12 παγκοσμίως

Μέγιστο Βάρος

2 kg

Αποστολές για Εταιρικούς Πελάτες
Αποστολές για Ιδιώτες
Διεθνείς
Εσωτερικού
Μεμονωμένη Αποστολή Δεν περιλαμβάνεται
Τακτικές Αποστολές Περιλαμβάνεται
Κάτω βέλος
Δείτε λεπτομέρειες

Διεθνής αλληλογραφία


Διεθνής αλληλογραφία