ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Προσφέρουμε την αξιοπιστία που χρειάζεστε

Οι υπηρεσίες Οδικών μεταφορών προσφέρουν υψηλής ποιότητας οδικές μεταφορές, από τις τυπικές υπηρεσίες για Αποστολές τμηματικών φορτίων (LTL), μερικών φορτίων (PTL) ή πλήρων φορτίων φορτηγού (FTL) έως και μεταφορές ελεγχόμενης και συνεχώς καταγραφόμενης θερμοκρασίας (GDP compliant), καθώς και υπηρεσίες με αυξημένα πρότυπα ασφάλειας για φορτία υψηλής αξίας.

Όλα τα προϊόντα περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση
 • Καθορισμένοι χρόνοι παράδοσης
 • Παράδοση από πόρτα σε πόρτα
 • Προαιρετικές υπηρεσίες εκτελωνισμού
 • Προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη φορτίου
Υπόμνημα: Περιλαμβάνεται Δεν περιλαμβάνεται
Μέγιστο βάρος ανά Αποστολή
Μέγιστο βάρος ανά τεμάχιο
Μέγιστες διαστάσεις ανά τεμάχιο (Μήκος x Πλάτος x Ύψος σε cm)
Χρόνος μεταφοράς (5)
Ταχύτερος χρόνος παραλαβής
Ελεγχόμενης θερμοκρασίας
Βελτιωμένη ορατότητα και ασφάλεια
Επικίνδυνα αγαθά (2)
Προγραμματισμένες αναχωρήσεις
Δεσμευτικές ημερήσιες συνδέσεις
Δεσμευτικές ημέρες άφιξης
Απευθείας μεταφορά από σημείο σε σημείο (point-to-point)
Λιγότερο από φορτίο φορτηγού (LTL)
Tμηματικά φορτία οδικών μεταφορών (PTL)
Πλήρες φορτίο φορτηγού (FTL)
Online παρακολούθηση (3)
DHL Freight EuroConnect Αξιοπιστία και οικονομική αποδοτικότητα για προϊόντα LTL
Μέγιστο βάρος ανά Αποστολή

2.500 kg

Μέγιστο βάρος ανά τεμάχιο

1.500 kg

Μέγιστες διαστάσεις ανά τεμάχιο (Μήκος x Πλάτος x Ύψος σε cm) 240 x 220 x 220 (6)
Χρόνος μεταφοράς (5) Τυπική
Ταχύτερος χρόνος παραλαβής
Ελεγχόμενης θερμοκρασίας
Βελτιωμένη ορατότητα και ασφάλεια Δεν περιλαμβάνεται
Επικίνδυνα αγαθά (2) Περιλαμβάνεται
Προγραμματισμένες αναχωρήσεις Περιλαμβάνεται
Δεσμευτικές ημερήσιες συνδέσεις Δεν περιλαμβάνεται
Δεσμευτικές ημέρες άφιξης Δεν περιλαμβάνεται
Απευθείας μεταφορά από σημείο σε σημείο (point-to-point) Δεν περιλαμβάνεται
Λιγότερο από φορτίο φορτηγού (LTL) Περιλαμβάνεται
Tμηματικά φορτία οδικών μεταφορών (PTL) Δεν περιλαμβάνεται
Πλήρες φορτίο φορτηγού (FTL) Δεν περιλαμβάνεται
Online παρακολούθηση (3) Περιλαμβάνεται
Κάτω βέλος
Εμφάνιση λεπτομερειών Εμφάνιση λεπτομερειών Απόκρυψη λεπτομερειών

DHL Freight EuroConnect

Αξιοπιστία και οικονομική αποδοτικότητα για προϊόντα LTL


Το προϊόν «Less-than-Truck Load (LTL)» του δικτύου μας για Αποστολές παλετοποιημένων και μη παλετοποιημένων συσκευασιών σε κιβώτια προσφέρει κορυφαία ποιότητα, υψηλή αξιοπιστία και οικονομικά αποδοτικές συνδέσεις από πόρτα σε πόρτα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 • Αποστολές έως και 2.500 kg
 • Μέγιστο βάρος ανά τεμάχιο: 1.500 kg
 • Μέγιστες διαστάσεις ανά τεμάχιο: 240 cm (Μ) x 220 cm (Π) x 220 cm (Υ) Για τεμάχια που υπερβαίνουν αυτές τις διαστάσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Ευθύνη κατά CMR
 • Καθορισμένοι χρόνοι παράδοσης, ανάλογα τον τόπο προέλευσης ή/και προορισμού των προϊόντων σας
 • Καθημερινές διασυνδέσεις των μεγάλων Επιχειρηματικών κέντρων της Ευρώπης. 
 • Παρακολούθηση και Αναζήτηση αποστολών online με ειδοποιήσεις συμβάντων και πληροφορίες παράδοσης
 • Εύκολη διαδικασία ανάθεσης μεταφοράς με ηλεκτρονικά μέσα
 • Παραλαβή και παράδοση με όχημα

DHL Freight Coldchain Ελεγχόμενη θερμοκρασία για προϊόντα βιοεπιστημών και υγειονομικής περίθαλψης
Μέγιστο βάρος ανά Αποστολή

22.500 kg

Μέγιστο βάρος ανά τεμάχιο

1.500 kg

Μέγιστες διαστάσεις ανά τεμάχιο (Μήκος x Πλάτος x Ύψος σε cm) 240 x 220 x 220
Χρόνος μεταφοράς (5) Τυπική
Ταχύτερος χρόνος παραλαβής
Ελεγχόμενης θερμοκρασίας
Βελτιωμένη ορατότητα και ασφάλεια Περιλαμβάνεται
Επικίνδυνα αγαθά (2) Περιλαμβάνεται
Προγραμματισμένες αναχωρήσεις Περιλαμβάνεται
Δεσμευτικές ημερήσιες συνδέσεις Δεν περιλαμβάνεται
Δεσμευτικές ημέρες άφιξης Δεν περιλαμβάνεται
Απευθείας μεταφορά από σημείο σε σημείο (point-to-point) Περιλαμβάνεται
Λιγότερο από φορτίο φορτηγού (LTL) Περιλαμβάνεται
Tμηματικά φορτία οδικών μεταφορών (PTL) Περιλαμβάνεται
Πλήρες φορτίο φορτηγού (FTL) Περιλαμβάνεται
Online παρακολούθηση (3) Δεν περιλαμβάνεται
Κάτω βέλος
Εμφάνιση λεπτομερειών Εμφάνιση λεπτομερειών Απόκρυψη λεπτομερειών

DHL Freight Coldchain

Ελεγχόμενη θερμοκρασία για προϊόντα βιοεπιστημών και υγειονομικής περίθαλψης


Ειδική, πλήρως παρακολουθούμενη υπηρεσία μεταφορών ελεγχόμενης θερμοκρασίας που αφορά Αποστολές παλετοποιημένων φορτίων, συσκευασιών σε κιβώτια, μη πλήρους και πλήρους φορτίου για προϊόντα από τον φαρμακευτικό κλάδο, τις βιοεπιστήμες & την υγειονομική περίθαλψη.

Υπηρεσίες ελεγχόμενης θερμοκρασίας: με ψύξη (+2°C έως +8°C) ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (+15°C έως +25°C).

Αποτελεσματικότητα, ευελιξία και πλήρης παρακολούθηση σε ολόκληρη τη διαδρομή της αλυσίδας μεταφοράς.

 • Υπηρεσίες ενοποίησης προϊόντων «Less-than-Truck Load (LTL)» και «Full-Truck Load (FTL)»
 • Συμμόρφωση με την πιστοποίηση Ορθών πρακτικών διανομής (Good Distribution Practices, GDP) (1)
 • Κέντρα cross docking για φαρμακευτικά προϊόντα
 • Πλήρως ελεγχόμενη θερμοκρασία και παρακολούθηση (+2°C έως +8°C και +15°C έως +25°C)
 • Προγραμματισμένες αναχωρήσεις και παραδόσεις σε περισσότερες από 30 Ευρωπαϊκές χώρες, με αξιόπιστους χρόνους παράδοσης
 • Παρακολούθηση θερμοκρασίας και εποπτεία ασφαλείας βάσει GPS 
 • Εγγραφή και αποθήκευση δεδομένων θερμοκρασίας
 • Κεντρικός προγραμματισμός Αποστολής, Εξυπηρέτηση Πελατών και διαχείριση
 • Παρακολούθηση και Αναζήτηση με ειδοποιήσεις συμβάντων και πληροφορίες παράδοσης
 • Δυνατότητες προσωρινής αποθήκευσης  (+2°C έως +8°C και +15°C έως +25°C)

DHL Freight Highvalue Εξαιρετικά ασφαλή προϊόντα LTL, FTL και PTL
Μέγιστο βάρος ανά Αποστολή

24.000 kg

Μέγιστο βάρος ανά τεμάχιο

1.500 kg

Μέγιστες διαστάσεις ανά τεμάχιο (Μήκος x Πλάτος x Ύψος σε cm) 400 x 220 x 220
Χρόνος μεταφοράς (5) Τυπική
Ταχύτερος χρόνος παραλαβής
Ελεγχόμενης θερμοκρασίας
Βελτιωμένη ορατότητα και ασφάλεια Περιλαμβάνεται
Επικίνδυνα αγαθά (2) Περιλαμβάνεται
Προγραμματισμένες αναχωρήσεις Περιλαμβάνεται
Δεσμευτικές ημερήσιες συνδέσεις Δεν περιλαμβάνεται
Δεσμευτικές ημέρες άφιξης Δεν περιλαμβάνεται
Απευθείας μεταφορά από σημείο σε σημείο (point-to-point) Περιλαμβάνεται
Λιγότερο από φορτίο φορτηγού (LTL) Περιλαμβάνεται
Tμηματικά φορτία οδικών μεταφορών (PTL) Περιλαμβάνεται
Πλήρες φορτίο φορτηγού (FTL) Περιλαμβάνεται
Online παρακολούθηση (3) Περιλαμβάνεται
Κάτω βέλος
Εμφάνιση λεπτομερειών Εμφάνιση λεπτομερειών Απόκρυψη λεπτομερειών

DHL Freight Highvalue

Εξαιρετικά ασφαλή προϊόντα LTL, FTL και PTL


Η ειδική μας υπηρεσία για ασφαλείς, ευέλικτες & προσιτές πανευρωπαϊκές μεταφορές, με βελτιωμένες δυνατότητες ορατότητας και πρόληψης.

 • Ευρωπαϊκό δίκτυο για Αποστολή συσκευασιών σε κιβώτια και υπηρεσίες απευθείας φορτίων
 • Τακτικές αναχωρήσεις και σταθεροί χρόνοι παράδοσης για όλους τους τερματικούς σταθμούς
 • Μέγιστο βάρος ανά τεμάχιο: 1500 kg για Αποστολές συσκευασιών σε κιβώτια και 24.000 kg για υπηρεσίες απευθείας φορτίων
 • Μέγιστες διαστάσεις ανά τεμάχιο για Αποστολές συσκευασιών σε κιβώτια: 400 cm (Μ) x 220 cm (Π) x 220 cm (Υ)
 • Καθορισμένοι χρόνοι παράδοσης βάσει προέλευσης/προορισμού
 • Χαρακτηριστικά ασφάλειας μεταφορών για απευθείας φορτία φορτηγών: ρυμουλκούμενα κλειστού τύπου ή με μουσαμά ανθεκτικό στο σκίσιμο, κλείδωμα φορτηγών, επικοινωνία με τον οδηγό μέσω κινητού τηλεφώνου 24 ώρες το 24ωρο, επιλεγμένοι και εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι, σταθεροί χώροι στάθμευσης
 • Πρόσθετα χαρακτηριστικά για απευθείας φορτία φορτηγών: δύο οδηγοί, GPS και ασφαλιστική κάλυψη φορτίου
 • Χαρακτηριστικά ασφάλειας τερματικών σταθμών για Αποστολές σε σταθμούς εντός του δικτύου, όπως κλωβοί ασφαλείας, έλεγχος ασφαλούς πρόσβασης και βιντεοεπιτήρηση σε κέντρα cross docking
 • Ηλεκτρονική απόδειξη παράδοσης την επόμενη ημέρα
 • Παρακολούθηση & Αναζήτηση με επιβεβαίωση παράδοσης την ίδια ημέρα
 • Έμφαση στην πρόληψη για τη διαχείριση εξαιρέσεων

DHL Freight EuroLine Απευθείας πλήρη (FTL) και τμηματικά (PTL) φορτία οδικών μεταφορών
Μέγιστο βάρος ανά Αποστολή

Ανάλογα με την εκάστοτε χώρα/διαδρομή 4

Μέγιστο βάρος ανά τεμάχιο

Ανάλογα με τους κανονισμούς της χώρας για τα όρια βάρους ανά άξονα του ρυμουλκούμενου 4

Μέγιστες διαστάσεις ανά τεμάχιο (Μήκος x Πλάτος x Ύψος σε cm) Ανάλογα με το ρυμουλκούμενο/τον εξοπλισμό
Χρόνος μεταφοράς (5) Ταχεία
Ταχύτερος χρόνος παραλαβής
Ελεγχόμενης θερμοκρασίας
Βελτιωμένη ορατότητα και ασφάλεια Περιλαμβάνεται
Επικίνδυνα αγαθά (2) Περιλαμβάνεται
Προγραμματισμένες αναχωρήσεις Δεν περιλαμβάνεται
Δεσμευτικές ημερήσιες συνδέσεις Δεν περιλαμβάνεται
Δεσμευτικές ημέρες άφιξης Δεν περιλαμβάνεται
Απευθείας μεταφορά από σημείο σε σημείο (point-to-point) Περιλαμβάνεται
Λιγότερο από φορτίο φορτηγού (LTL) Δεν περιλαμβάνεται
Tμηματικά φορτία οδικών μεταφορών (PTL) Περιλαμβάνεται
Πλήρες φορτίο φορτηγού (FTL) Περιλαμβάνεται
Online παρακολούθηση (3) Περιλαμβάνεται
Κάτω βέλος
Εμφάνιση λεπτομερειών Εμφάνιση λεπτομερειών Απόκρυψη λεπτομερειών

DHL Freight EuroLine

Απευθείας πλήρη (FTL) και τμηματικά (PTL) φορτία οδικών μεταφορών


Η υπηρεσία μας Part-Truck Load (PTL) και Full-Truck Load (FTL) από πόρτα σε πόρτα, για μετακινήσεις Αποστολών εμπορευμάτων από σημείο σε σημείο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 • Υπηρεσία απευθείας παραλαβής και παράδοσης με τη χρήση ενός οχήματος, ειδικά για την Αποστολή σας
 • Διαχείριση και έλεγχος ποιότητας του στόλου μεταφοράς από την DHL Freight
 • Ενσωματωμένη υπηρεσία στο διεθνές δίκτυο της DHL Freight, με 208 τερματικούς σταθμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη
 • Καθορισμένοι χρόνοι παράδοσης βάσει προέλευσης/προορισμού
 • Εξειδικευμένοι χρόνοι παράδοσης που καλύπτουν τις απαιτήσεις των Πελατών
 • Υπερσύγχρονα εργαλεία επεξεργασίας Αποστολών και παραγγελιών με υποστήριξη από το τμήμα IT
 • Παροχή υποστήριξης μέσω απευθείας επικοινωνίας με τους ειδικούς της DHL Freight στην περιοχή σας
 • Ενημερώσεις κατάστασης Αποστολής και Πληροφόρηση για την Παράδοση (IOD)
 • Υπαγωγή μεταφορικών εταιρειών σε πρόγραμμα προμηθειών και διαχείρισης
 • Οικολογικότερες μεταφορές μέσω εξοικονόμησης καυσίμου ή βιώσιμων καυσίμων

DHL Freight Special Transports Μεταφορές για υπερμεγέθη ή μεγάλου βάρους φορτία στην Ευρώπη
Μέγιστο βάρος ανά Αποστολή

Κανένα όριο

Μέγιστο βάρος ανά τεμάχιο

Κανένα όριο

Μέγιστες διαστάσεις ανά τεμάχιο (Μήκος x Πλάτος x Ύψος σε cm) Κανένα όριο
Χρόνος μεταφοράς (5) Κατόπιν αιτήματος
Ταχύτερος χρόνος παραλαβής
Ελεγχόμενης θερμοκρασίας
Βελτιωμένη ορατότητα και ασφάλεια Περιλαμβάνεται
Επικίνδυνα αγαθά (2) Περιλαμβάνεται
Προγραμματισμένες αναχωρήσεις Περιλαμβάνεται
Δεσμευτικές ημερήσιες συνδέσεις Δεν περιλαμβάνεται
Δεσμευτικές ημέρες άφιξης Δεν περιλαμβάνεται
Απευθείας μεταφορά από σημείο σε σημείο (point-to-point) Περιλαμβάνεται
Λιγότερο από φορτίο φορτηγού (LTL) Δεν περιλαμβάνεται
Tμηματικά φορτία οδικών μεταφορών (PTL) Περιλαμβάνεται
Πλήρες φορτίο φορτηγού (FTL) Περιλαμβάνεται
Online παρακολούθηση (3) Περιλαμβάνεται
Κάτω βέλος
Εμφάνιση λεπτομερειών Εμφάνιση λεπτομερειών Απόκρυψη λεπτομερειών

DHL Freight Special Transports

Μεταφορές για υπερμεγέθη ή μεγάλου βάρους φορτία στην Ευρώπη


Η υπηρεσία μας για χερσαίες, πανευρωπαϊκές μεταφορές υπερμεγέθων και μεγάλου βάρους φορτίων.

Πλήρως εξατομικευμένη υπηρεσία, η οποία παρέχεται από έναν έμπειρο, επαγγελματία συνεργάτη υπηρεσιών logistics. 

 • Μεμονωμένες, εξατομικευμένες λύσεις για υπερμεγέθη και μεγάλου βάρους φορτία
 • Ολοκληρωμένες λύσεις, όπως ασφαλιστική κάλυψη φορτίου, άδειες από τις αρμόδιες αρχές, αυτοκίνητα παρακολούθησης και αστυνομική συνοδεία
 • Ευρεία γκάμα τύπων ρυμουλκούμενων με διατάξεις που καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας
 • Αποστολές έργων (μεγάλοι όγκοι, γρήγορη αντίδραση, οργάνωση και προγραμματισμός μεταφορών)
 • Υπηρεσίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και φορτοεκφόρτωσης
 • Ειδικές διαδικασίες ασφαλείας, π.χ. πιστοποίηση TüV Nord

1 Συμμόρφωση με την πιστοποίηση Ορθών πρακτικών διανομής  (Good Distribution Practices, GDP)

2 Ανατρέξτε στη σελίδα μας σχετικά με τα Επικίνδυνα Αγαθά και τα απαγορευμένα είδη (Διατίθεται για τα DHL Freight Highvalue, DHL Freight Coldchain, DHL Freight EuroLine και DHL Freight Special Transports κατόπιν αιτήματος).

3 Online παρακολούθηση (Διατίθεται για τα DHL Freight Coldchain, DHL Freight EuroLine και DHL Freight Special Transports κατόπιν αιτήματος)

4 Ανατρέξτε στα μέγιστα ωφέλιμα φορτία και στα βάρη ανά άξονα σύμφωνα με τη χώρα

Χρόνος μεταφοράς για την DHL Freight EuroLine που καθορίζεται από τον Πελάτη κατά τον προγραμματισμό της Αποστολής

6 Για τεμάχια που υπερβαίνουν αυτές τις διαστάσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Το σκέφτεστε ακόμα ή δεν είστε βέβαιοι ποιο προϊόν να επιλέξετε;

Επικοινωνήστε με έναν από τους ειδικούς μας για να συζητήσετε τις ανάγκες σας ή να λάβετε μια γρήγορη προσφορά ενώ έχετε ακόμα πρόσφατα όλα τα στοιχεία στο μυαλό σας!

Freight Connections

Ανακαλύψτε τις συνδέσεις που μπορεί να κάνει η DHL για εσάς...

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας