Kuljetusalan tukitoimet laajenevat

2019-11-25: Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn sopimuskiistassa ei valitettavasti edelleenkään ole päästy sopuun, ja useiden kuljetusalan liittojen tukitoimia PAUlle on käynnissä tai laajenemassa.

Tällä hetkellä käynnissä / tulossa olevia tukitoimenpiteitä ovat mm.:

  • Ulkomaanliikenteessä olevat lasti-, ropax- ja matkustaja-alukset, jotka ovat Suomen lipun alla ja saapuvat Suomen satamiin 25.11. klo 6 jälkeen, jäävät satamiin Suomen Merimies-Unioni SMU tukitoimenpiteiden vuoksi. SMU:n tiedotteen mukaan tukitoimet ovat voimassa siihen asti kunnes PAUn kiistassa saavutetaan ratkaisu.
  • Ilmailualan Unioni IAUn työnseisaus alkoi tänään 25.11. klo 6 aamulla ja päättyy IAU:n jäsenten palatessa 26.11. alkaviin työvuoroihinsa. Työnseisaus vaikuttaa mm. lentoyhtiöiden maapalveluihin, tekniikkaan, rahtiin ja lentoasemien turvatarkastuksiin.
  • Mm. kuorma-autoalan, ahtausalan sekä huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöiden työehtosopimusten piirissä työskentelevät Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n jäsenet ovat ylityö- ja työvuorojen vaihtokiellossa 8.12. asti, mikäli PAUn työnseisaukset jatkuvat
  • Tänään AKT ilmoitti laajentavansa myötätuntotyötaisteluaan myös ahtausalalle. Ahtaajat pidättäytyisivät työstä torstaista 28.11. klo 6 lauantaihin 30.11. klo 6 saakka, mikäli PAUn työnseisaukset jatkuvat.

Tukitoimilla on eriasteisia vaikutuksia kaikkien Suomen DHL-yhtiöiden toiminnalle. Alla tarkempaa tietoa niistä.

 

DHL Express

AKT:n käynnistämien tukitoimien johdosta viiveet DHL Expressin kuljetuksille ovat mahdollisia. SMU:n ja AKT:n satamiin ja merenkulkuun vaikuttavista tukitoimista aiheutuu viiveitä kansainvälisille maantiepikakuljetuksille. Suosittelemme harkitsemaan kiireellisten lähetysten siirtämistä lentopikakuljetuksiin.

Lisätietoa saat DHL Expressistä asiakaspalvelun tai myynnin yhteyshenkilöltäsi.

 

DHL Freight

AKT:n tukitoimenpiteet aiheuttavat viiveitä DHL Freightin lähetyksille: kansainvälisille maantiekuljetuksille (tuonti/vienti) sekä myös kotimaankuljetuksille. AKT:n ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta mm. Vuosaaren ja Hangon satamissa ei sunnuntaina 24.11. purettu kuljetusyksiköitä laivoista. Purku alkoi vasta tänä aamuna, mistä aiheutuu ruuhkaa terminaaleihin ja viiveitä lähetyksille.

SMU:n tukitoimien johdosta kuljetuskapasiteetti meriteitse Suomesta / Suomeen supistuu voimakkaasti. Rajallinen määrä kuljetuksia pyritään hoitamaan erikoisjärjestelyin kulloinkin tarjolla olevia reittejä käyttäen, ja niistä veloitetaan erilliset lakkolisät (ks. tiedotteemme 20.11.2019). Normaaleja kuljetusaikatauluja ei voida soveltaa.

Mikäli AKT:n uudet ahtaajia koskevat tukitoimenpiteet alkavat 28.11., satamien toiminta seisahtuisi eikä mm. trailereita lastattaisi laivoihin / purettaisi laivoista työnseisauksen aikana.

Lisätietoja saat tarvittaessa yhteyshenkilöltäsi DHL Freightissä.

  

DHL Global Forwarding

Lentorahti

Niille lentorahtilähetyksille, jotka normaalisti reititettäisiin Euroopan gateway-asemien kautta, joudutaan hakemaan vaihtoehtoisia reitityksiä. Näihin lähetyksiin DHL Global Forwarding soveltaa toistaiseksi lakkolisää, joka on 0,35€/kg veloituspainosta.

IAU:n tämänpäiväisen työnseisauksen johdosta lentoyhtiöt ovat peruneet suurimman osan lentojaan, eikä maapalveluyrityksissä pureta/lastata koneita. Lentorahdille aiheutuu viiveitä, ja tilanteen palaaminen normaaliksi kestää todennäköisesti koko alkuviikon ajan.

Merirahti

Käynnissä olevista tukitoimista aiheutuu tällä hetkellä viiveitä DHL Global Forwardingin merirahtikuljetuksille. Mikäli AKT:n uudet ahtaajia koskevat tukitoimenpiteet alkavat 28.11., satamien toiminta seisahtuisi eikä kontteja tai muuta lastia käsiteltäisi työnseisauksen aikana lainkaan.

Lisätietoja saat tarvittaessa yhteyshenkilöltäsi DHL Global Forwardingissa.

 

DHL Supply Chain – sopimuslogistiikka, kansainväliset riippukuljetukset

SMU:n ja AKT:n merenkulkuun ja satamiin vaikuttavat tukitoimet aiheuttavat viiveitä DHL Supply Chainin kansainvälisille vaatteiden riippukuljetuksille Suomen ja muun Euroopan välillä.

AKT:n ylityö- ja vuoronvaihtokiellot saattavat aiheuttaa viiveitä tavarankäsittelylle ja kuljetuksille.

Lisätietoja antaa tarvittaessa oma yhteyshenkilösi DHL Supply Chainissa.

 

Pahoittelemme kuljetusalan tukitoimenpiteistä aiheutuvia häiriöitä ja teemme parhaamme minimoidaksemme vaikutukset asiakkaillemme.

Liittojen tukitoimien eteneminen tai peruuntuminen riippuu käynnissä olevien PAUn ja Paltan välisten neuvottelujen etenemisestä. Neuvottelutilanteen kehittymisestä saa nopeimmin tietoa tiedotusvälineiden kautta. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme aiheesta tarpeen mukaan lisää mm. nettisivujemme palvelu-uutisissa.