СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Имам въпрос по отношение на...
Проследяване на пратка
Обслужване на клиентите
Продажби
Преса и кариери
Какъв вид пратка искахте да проследите?
DHL Express
DHL Parcel/DHL eCommerce
DHL Global Forwarding
DHL Freight
Не знам

DHL Express

Номерата за проследяване на DHL Express обикновено изглеждат така:

 • 10 знака, само цифри 
  Пример: 1234567890
 • Започва с 000, JJD01, JJD00, JVGL или нещо подобно
  Примери: JVGL9999999999

 

DHL Parcel

Номерата за проследяване на DHL Parcel обикновено изглеждат така:

 • Започва с 3S
  Примери: 3SBCC000123456
 • Или започва с JVGL или JJD
  Примери: JVGL9999999999

 

DHL eCommerce

Номерата за проследяване на DHL eCommerce обикновено изглеждат така:

 • Обикновено започва с GM, LX, RX или до пет знака
  Пример: GM99999999999
 • ИД може да бъде с дължина от 10 до 39 знака
  Пример: 999999999999999999

 

DHL Global Forwarding

Номерата за проследяване на DHL Global Forwarding обикновено изглеждат така:

 • 7 знака, само цифри
  Пример: 1234567
 • Започва с 1 цифра, последвана от 2 букви и 4 до 6 цифри
  Пример: 1AB12345
 • Започва с 3 до 4 букви
  Пример: ABC123456
 • Започва с 3-цифрен код на превозвача, следва тире (-), последвано от 8-цифрения номер на товарителницата
  Пример: 123-12345678

 

DHL Freight

Номерата за проследяване на DHL Freight обикновено изглеждат така:

 • Код на поръчката: Започва с 2 до 3 букви, следва тире (-), 2 или 3 букви, тире (-) и 7 цифри
  Пример: ABC-DE-1234567
 • Започва с 4 цифри, последвани от тире (-) и 5 цифри
  Пример: 1234-12345
 • Изцяло цифров с дължина 9, 10 или 14
  Пример: 123456789

 

Намерете правилното лице за връзка в DHL конкретно за Вашата пратка

Дръжте своя номер за проследяване подръка, за да откриете правилното лице за връзка в DHL.

 1. Намерете своя номер за проследяване. Обикновено изпращачът или онлайн магазинът може да Ви предостави номера за проследяване или ИД. Ако сте поръчали даден продукт от онлайн магазин, в потвърждението по имейл или известието за проследяване на пратката често е посочен номерът или ИД за проследяване. В противен случай, моля, свържете се със изпращача или онлайн магазина.
 2. Изберете точното подразделение за Вашата пратка с помощта на нашата страница с примерни номера за проследяване
 3. Свържете се с нашите експерти, които могат да отговорят на конкретни въпроси за Вашата пратка.

Знам с кое подразделение искам да говоря...
Запитването ми за продажбите е по отношение на...
Колети или документи
Товар/навло Над 31,5 кг
Решения и специална експертиза
Единична пратка или регулярни пратки?

Нашите колеги от DHL Express ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Регулярни пратки

Включително различни отправни точки & и дестинации

Аз съм...
Бизнес клиент
Частно лице
Експедиране с/със...
Въздушен транспорт
Морски транспорт
Сухопътен транспорт
ЖП транспорт
Не знам
Единична пратка или регулярни пратки?

Нашите колеги от DHL Express ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Регулярни пратки

Включително различни отправни точки & и дестинации

Единична пратка или регулярни пратки?

Нашите отговарящи за Въздушен транспорт колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Единична пратка

Една отправна точка & и крайна дестинация

Регулярни пратки

Включително различни отправни точки & и дестинации

Или се обадете в нашия офис на DHL Global Forwarding в България:

София: +359 8 88454785

Единична пратка или регулярни пратки?

Нашите колеги, отговарящи за морски транспорт, от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Единична пратка

Една отправна точка & и крайна дестинация

Регулярни пратки

Включително различни отправни точки & и дестинации

Или се обадете в нашия офис на DHL Global Forwarding в България:

София: +359 8 88454785

Единична пратка или регулярни пратки?

Нашите колеги, отговарящи за  ЖП транспорт , от DHL Freight , ще се свържат с вас след подаване на формуляра.

Единична пратка

Една отправна точка & и крайна дестинация

Регулярни пратки

Включително различни отправни точки & и дестинации

Или се обадете в нашия офис на DHL Freight в България на +35929708010

Единична пратка или регулярни пратки?

Нашите колеги, отговарящи за  ЖП транспорт , от DHL Freight , ще се свържат с вас след подаване на формуляра.

Единична пратка

Една отправна точка & и крайна дестинация

Регулярни пратки

Включително различни отправни точки & и дестинации

Или се обадете в нашия офис на DHL Freight в България на +35929708010

Свържете се с нас, за да научите повече

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Или се обадете в нашия офис DHL Global Forwarding в България: 

София: +359 8 88454785

Вие сте...
Малко или средно предприятие (МСП) По-малко от 250 души
Голямо предприятие Повече от 250 души
Изберете Вашето решение
Складиране
Транспорт и дистрибуция
Интегрирана логистика
Митници, сигурност и застраховане
Зелена логистика
Изберете решение за складиране
DHL Warehousing Споделено или специализирано складиране и дистрибуция на стоки

DHL Warehousing

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете решение за транспорт и дистрибуция
Междуконтинентален мултимодален
Паневропейски
Изберете Междуконтинентално мултимодално решение
DHL SeAir Мултимодален въздушен и морски транспорт
DHL Door-to-More Решения за директна дистрибуция

DHL SeAir

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Door-to-More

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете Паневропейски решения
DHL Freight Euronet Европейски управляван сухопътен транспорт
DHL Freight Special Transports Европейски извънгабаритни или тежки товари

DHL Freight Euronet

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Freight Special Transports

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете интегрирано логистично решение
DHL Lead Logistics Partner Управление на цялата верига на доставките и нейната работа
DHL International Supply Chain (ISC) Услуги за консолидиране на товари в началната точка и за управление на превоза на товарите до дестинацията
DHL Industrial Projects Логистика на проекти за извънгабаритни товари
DHL Trade Fairs & Events Напълно интегрирана логистика на събития
DHL Wine & Spirits Logistics Специализиран транспорт за сектора на виното и спиртните напитки
DHL Food Logistics Европейска логистика за храни, плодове, зеленчуци и търговия на едро
DHL Perishable Logistics Оптимални условия за транспорт и съответствие на малотрайни стоки
DHL LifeConEx Висококачествени и персонализирани, температурно контролирани превози на товари

DHL Lead Logistics Partner

Нашите колеги ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL International Supply Chain (ISC)

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Industrial Projects

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Trade Fairs & Events

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Wine & Spirits Logistics

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Food Logistics

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Perishable Logistics

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL LifeConEx

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете решение за митници, сигурност или застраховане
DHL Customs Services Митническо посредничество
DHL Customs Consulting Консултации, оценка на риска и подобряване на Вашата митническа дейност
DHL Cargo Insurance Обширна застраховка на товари
DHL Security Services Цялостна оценка на риска за сигурността
DHL Resilience360 Инструменти за оценка на риска във веригата на доставките
DHL Customs Services

Въздушен или морски транспорт

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Сухопътен или ЖП транспорт

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Customs Consulting

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Cargo Insurance

Въздушен или морски транспорт

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Сухопътен или ЖП транспорт

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Security Services

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Resilience360

Нашите колеги от екипа на DHL Resilience360 ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете решение за зелена логистика
Отчитане на въглеродните емисии
Оптимизиране на Вашия отпечатък върху околната среда
Компенсация на въглеродните емисии
Изберете решение за отчитане на въглеродните емисии
DHL Carbon Calculator Калкулатор за свързаните с транспорта емисии
DHL Carbon Report Отчет за отпечатъка на транспорта и логистиката върху околната среда
DHL Carbon Dashboard Графичен модел на цялата Ви верига на доставките
DHL Quick Scan Въглеродната ефективност накратко

DHL Carbon Calculator

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Carbon Report

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Carbon Dashboard

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Quick Scan

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете решение за оптимизиране на Вашия отпечатък върху околната среда
DHL Green Danmar Въглеродноефективен морски транспорт
DHL Freight EuroLine Въглеродноефективно европейско пълно (FTL) и частично (PTL) натоварване на камион
DHL Logistics Consulting Оптимизация на мрежата с цел намаляване на емисиите на парникови газове

DHL Green Danmar

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Freight EuroLine

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Logistics Consulting

Нашите колеги ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете решение за компенсация на въглеродните емисии
За експресни колетни пратки
За превоз на пратки и товари

За експресни колетни пратки

Нашите колеги от DHL Express ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

За превоз на пратки и товари

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете Вашето решение
Складиране
Транспорт и дистрибуция
Услуги за консултации и управление
Интегрирана логистика
Митници, сигурност и застраховане
Зелена логистика
Изберете решение за складиране
DHL Warehousing Споделено или специализирано складиране и дистрибуция на стоки

DHL Warehousing

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете решение за транспорт и дистрибуция
Междуконтинентален мултимодален
Паневропейски
Изберете Междуконтинентално мултимодално решение
DHL SeAir Мултимодален въздушен и морски транспорт
DHL Door-to-More Решения за директна дистрибуция

DHL SeAir

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Door-to-More

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете Паневропейски решения
DHL Freight Euronet Европейски управляван сухопътен транспорт
DHL Freight Special Transports Европейски извънгабаритни или тежки товари

DHL Freight Euronet

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Freight Special Transports

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете услуга за консултации и управление
DHL Logistics Consulting Стратегически указания за оптимизиране на структурата и работата на веригата на доставките

DHL Logistics Consulting

Нашите колеги ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете интегрирано логистично решение
DHL Lead Logistics Partner Управление на цялата верига на доставките и нейната работа
DHL International Supply Chain (ISC) Услуги за консолидиране на товари в началната точка и за управление на превоза на товарите до дестинацията
DHL Industrial Projects Логистика на проекти за извънгабаритни товари
DHL Trade Fairs & Events Напълно интегрирана логистика на събития
DHL Wine & Spirits Logistics Специализиран транспорт за сектора на виното и спиртните напитки
DHL Food Logistics Европейска логистика за храни, плодове, зеленчуци и търговия на едро
DHL Perishable Logistics Оптимални условия за транспорт и съответствие на малотрайни стоки
DHL LifeConEx Висококачествени и персонализирани, температурно контролирани превози на товари

DHL Lead Logistics Partner

Нашите колеги ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL International Supply Chain (ISC)

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Industrial Projects

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Trade Fairs & Events

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Wine & Spirits Logistics

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Food Logistics

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Perishable Logistics

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL LifeConEx

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете решение за митници, сигурност или застраховане
DHL Customs Services Митническо посредничество
DHL Customs Consulting Консултации, оценка на риска и подобряване на Вашата митническа дейност
DHL Cargo Insurance Обширна застраховка на товари
DHL Security Services Цялостна оценка на риска за сигурността
DHL Resilience360 Инструменти за оценка на риска във веригата на доставките
DHL Customs Services

Въздушен или морски транспорт

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Сухопътен или ЖП транспорт

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Customs Consulting

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Cargo Insurance

Въздушен или морски транспорт

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Сухопътен или ЖП транспорт

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Security Services

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Resilience360

Нашите колеги от екипа на DHL Resilience360 ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете решение за зелена логистика
Отчитане на въглеродните емисии
Оптимизиране на Вашия отпечатък върху околната среда
Компенсация на въглеродните емисии
Изберете решение за отчитане на въглеродните емисии
DHL Carbon Calculator Калкулатор за свързаните с транспорта емисии
DHL Carbon Report Отчет за отпечатъка на транспорта и логистиката върху околната среда
DHL Carbon Dashboard Графичен модел на цялата Ви верига на доставките
DHL Quick Scan Въглеродната ефективност накратко

DHL Carbon Calculator

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Carbon Report

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Carbon Dashboard

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Quick Scan

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете решение за оптимизиране на Вашия отпечатък върху околната среда
DHL Green Danmar Въглеродноефективен морски транспорт
DHL Freight EuroLine Въглеродноефективно европейско пълно (FTL) и частично (PTL) натоварване на камион
DHL Warehousing Новаторски технологии за зелено складиране
DHL Logistics Consulting Оптимизация на мрежата с цел намаляване на емисиите на парникови газове

DHL Green Danmar

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Freight EuroLine

Нашите колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Warehousing

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

DHL Logistics Consulting

Нашите колеги ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Изберете решение за компенсация на въглеродните емисии
За експресни колетни пратки
За превоз на пратки и товари

За експресни колетни пратки

Нашите колеги от DHL Express ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

За превоз на пратки и товари

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

ПРЕСА

Ако сте журналист или друг медиен специалист, нашите говорители с удоволствие ще Ви помогнат за Вашите медийни запитвания и информационни потребности.

КАРИЕРИ

Възможностите за кариери в Deutsche Post DHL Group са толкова разнообразни, колкото са екипите ни по света. С над 550 000 служители в над 220 държави и територии ние свързваме хората и подобряваме техния живот.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРАТКА 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ОТДЕЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

 

ИЗПРАЩАНЕ НА КОЛЕТИ ИЛИ ДОКУМЕНТИ – ДО 31,5 КГ?


БИЗНЕС КЛИЕНТИ, С ТОВАРИ – НАД 31,5 КГ?

Вземете оферта  за…

 

Свържете се с нашите експерти за...

 

Логистични решения и & специална експертиза

Вие сте...

Малко предприятие – изберете Вашето решение:

Научете повече относноНаучете повече относноскладирането

Научете повече относнотранспорта и & дистрибуцията

Научете повече относноинтегрираната логистика

Научете повече относномитниците, сигурността или застраховането

Научете повече относнозелената логистика

Голямо предприятие – изберете Вашето решение:

Научете повече относноскладирането

Научете повече относнотранспорта и дистрибуцията

Научете повече относноконсултациите и & управлението

Научете повече относно

Научете повече относноинтегрираната логистика

Митници, сигурност или застрахованеНаучете повече относно

Зелена логистикаНаучете повече относно

или Свържете се с нашите експертиЗа повече информация за повече информация

 

ПРЕСА И & КАРИЕРИ