ВЗЕМЕТЕ ОФЕРТА

За да Ви насочим към правилния експертен екип или приложение на DHL, трябва да Ви зададем няколко бързи въпроса. По този начин ще получите офертата си още по-бързо.

Изпращам...
Колети или документи
Товар/навло Над 31,5 кг
Единична пратка или регулярни пратки?

Нашите колеги от DHL Express ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Регулярни пратки

Включително различни отправни точки & и дестинации

Аз съм...
Бизнес клиент
Частно лице
Експедиране с/със...
Въздушен транспорт
Морски транспорт
Сухопътен транспорт
ЖП транспорт
Не знам
Единична пратка или регулярни пратки?

Нашите колеги от DHL Express ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Регулярни пратки

Включително различни отправни точки & и дестинации

Единична пратка или регулярни пратки?

Нашите отговарящи за Въздушен транспорт колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Единична пратка

Една отправна точка & и крайна дестинация

Регулярни пратки

Включително различни отправни точки & и дестинации

Или се обадете в нашия офис на DHL Global Forwarding в България:

София: +359 8 88454785

Единична пратка или регулярни пратки?

Нашите колеги, отговарящи за морски транспорт, от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Единична пратка

Една отправна точка & и крайна дестинация

Регулярни пратки

Включително различни отправни точки & и дестинации

Или се обадете в нашия офис на DHL Global Forwarding в България:

София: +359 8 88454785

Единична пратка или регулярни пратки?

Отговарящите за Сухопътен транспорт колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Единична пратка

Една отправна точка & и крайна дестинация

Регулярни пратки

Включително различни отправни точки & и дестинации

Или се обадете в нашия офис на DHL Freight в България на: +35929708010

 

Единична пратка или регулярни пратки?

Отговарящите за ЖП транспорт колеги от DHL Freight ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Единична пратка

Една отправна точка & и крайна дестинация

Регулярни пратки

Включително различни отправни точки & и дестинации

Или се обадете в нашия офис на Freight в България на: +35929708010

 

Свържете се с нас, за да научите повече

Нашите колеги от DHL Global Forwarding ще се свържат с Вас след подаване на формуляра.

Или се обадете в нашия офис DHL Global Forwarding в България: 

София: +359 8 88454785

ИЗПРАЩАНЕ НА КОЛЕТИ ИЛИ ДОКУМЕНТИ – ДО 31,5 КГ?


БИЗНЕС КЛИЕНТИ, С ТОВАРИ – НАД 31,5 КГ?

Вземете оферта за…

 

Свържете се с нашите експерти за...