УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Услугите за управление на DHL ви дават увереност, че всяка от изнесените дейности ще бъде изпълнена от истински специалисти. Услуги за управление и консултации се предлагат самостоятелно или като допълнение към нашите решения за транспорт или складиране. Която и дейност да изнесете, вашият бизнес ще се възползва от силното глобално присъствие и добрите практики на DHL.

DHL Logistics Consulting

Стратегически указания за оптимизиране на структурата и работата на веригата на доставките
 • Задълбочен анализ и сравнителни показатели за мрежовите потоци и процеси във веригата на доставките
 • Стратегия за верига на доставките
 • Стратегическо проектиране на мрежа
Показване на подробностите Скриване на подробностите

Издигнете вашия бизнес до следващото ниво на успеха, като се обърнете към специалистите по стратегическа логистика на DHL, които ще оптимизират модела и ефективността на вашата верига на доставките. Ще повишите оперативната си ефективност, ще намалите разходите, ще ограничите въздействието върху околната среда и ще постигнете подобрена рентабилност благодарение на нашите задълбочени познания и компетентност в следните области:

 • Анализ на мрежовия поток и на веригата на доставките
 • Преструктуриране и разработване на оптимизирани вериги на доставките
 • Контрол на ефективността и сравнителен анализ на верига на доставките
 • Стратегия, създаване и управление на верига на доставките
 • Оптимална трансформация
 • По-екологични вериги на доставките

DHL Customs Consulting

Консултации, оценка на риска и подобряване на Вашата митническа дейност

Нашите митнически консултанти могат да преразгледат вашата верига на доставките, за да подпомогнат подобряването на митническите дейности, да оптимизират задълженията ви, да идентифицират потенциалните рискови области и да оптимизират вътрешния контрол и процедури, за да увеличат максимално вътрешното съответствие.

Показване на подробностите Скриване на подробностите
 • Глобална мрежа от опитни митнически консултанти
 • Установени методологии и умения за управление на проекти, които да гарантират, че проектите се изпълняват навреме, в рамките на обема и бюджета
 • Целта на предоставените решения е да се постигнат три основни предимства: митническо съответствие, ефективност на разходите и пестене на време
 • Доказани решения, основаващи се на опита на DHL при обработването на повече от 7 милиона митнически записи на година
 • Обширно портфолио от консултантски услуги, включително:
  - Управление на митници
  - Интерпретация на нормативи и консултации
  - Оценка на съответствие и одити
  - Митническо обучение и образование
  - Програми за данъци и такси
  - Ресурси на място (командироване)

Нашите решения

Transport Solutions

A range of multimodal Transport Solutions that balance cost efficiency and improved transit times

Integrated Solutions

Comprehensive, bespoke, holistic solutions covering transport, warehousing & management services.

Warehousing Solutions

For your in-transit storage requirements

Премисляте нещата или не знаете кой продукт да изберете?

Свържете се с наш експерт по превоз на товари, за да обсъдите Вашите изисквания или да получите бърза оферта, докато мислите за това!

Транспортни връзки

Открийте връзките, които DHL може да създаде за Вас...

Абонирайте се за нашия бюлетин