РЕШЕНИЯ ЗА СКЛАДИРАНЕ

Решенията за складиране на DHL подобряват ефективността на складовата наличност и ускоряват отговора ви на променящото се търсене от клиенти. Нашите експерти проектират, внедряват и прилагат гъвкави решения за складиране и дистрибуция, съобразени с нуждите на вашия бизнес. Те анализират всяка точка от вашата верига на доставките, за да определят оптималното решение.

DHL Transport Related Warehousing

За съхранение по време на транзит
  • Цялостно решение за транспорт и складиране с единна, специализирана точка за контакт
  • Широк набор от дейности с добавена стойност, включително етикетиране, комплектуване, опаковане, повторно опаковане, температурен контрол и документация
Показване на подробностите Скриване на подробностите

За да отговорят на вашите изисквания за съхранение по време на транзит, нашите продукти за въздушен, морски, сухопътен и ЖП транспорт са свързани с услуги по складиране.

Те включват съхранение, услуги за входящи/изходящи потоци и управление на наличности, които да подпомогнат намаляването на разходите и наличностите, като същевременно се повиши ефективността и се подобри обслужването на клиентите.

  • Складове за множество клиенти и споделено оборудване за доставка
  • Доказан опит и познания както в областта на складирането, така и в областта на местните дистрибуторски услуги
  • Обработка на веригата на доставките с най-съвременни технологии (RFID, онлайн наличност, уеб страница, проследяване по заявка и по партида, връзки EDI)

Премисляте нещата или не знаете кой продукт да изберете?

Свържете се с наш експерт по превоз на товари, за да обсъдите Вашите изисквания или да получите бърза оферта, докато мислите за това!

Другите ни решения и услуги

Transport Solutions

A range of multimodal Transport Solutions that balance cost efficiency and improved transit times

Integrated Solutions

Comprehensive, bespoke, holistic solutions covering transport, warehousing & management services.

Management Services

Optimize your supply chain and maximize compliance

Транспортни връзки

Открийте връзките, които DHL може да създаде за Вас...

Абонирайте се за нашия бюлетин