ТЕХНОЛОГИИ

Динамични. Ориентирани към клиента.

Разбираме вашите потребности и тревоги и предлагаме безопасни и съответстващи на изискванията качествени решения, като помагаме на технологичните компании да увеличат своята производителност и да намалят разходите си.

Логистичните решения за технологичния отрасъл трябва да са разнообразни като самия него. DHL Freight винаги познава текущите тенденции и предизвикателства благодарение на специфичния фокус в следните области:

 • Производител на потребителски електронни стоки, EMS & ODM
 • Производител на фирмени компютърни системи, персонални и преносими компютри
 • Производител на мобилни телефони и мрежови устройства
 • Производител на машини и устройства за изображения и печат
 • Производители на полупроводници
 • Дистрибуторите на горепосочените стоки позволяват на DHL Freight да познава всички тенденции и предизвикателства.

Дори при стоките с най-висока стойност или при изискване да се покрие дистрибуцията в Европа на сегментите B2B и B2C, можем да предоставим желаната услуга и да гарантираме удовлетворяване на високите изисквания на технологичния бранш 

Какво предлагаме на технологичния бранш

 • Като технологична компания вие ще работите с нашите специализирани експерти в технологичния отрасъл.

  Комбинирайки компетентността във вашия отрасъл и експертния опит в логистиката, те се стремят да намерят решения за конкретните ви нужди.

  Ние се грижим за вашите стоки с висока стойност , като осигуряваме: 

  • Камиони с двама водачи
  • Денонощен проактивен Център за управление на сигурността, поддържащ GPS
  • Планиране на маршрут с решения за охраняеми паркинги
  • Контрол на отварянето на вратите чрез алармени системи
  • Незабавно докладване при инцидент
 • Вашите изисквания по отношение на здравето, безопасността, сигурността и опазването на околната среда са също толкова важни, колкото и безпроблемният транспорт, ето защо се отнасяме сериозно към тях и едновременно с това защитаваме нашите служители, бизнес партньори, съседи и активи, както и природата.

  Цел – нула: Нула наранявания, нула злополуки и нула значими инциденти!

 • Нашата специална услуга за сигурен, гъвкав & и достъпен паневропейски транспорт с подобрена видимост и активни функции.

  • Европейска мрежа за групажни услуги и услуги с директно натоварване
  • Регулярни отпътувания и фиксирани срокове на доставка за всички терминали
  • Максимално тегло на парче – 1500 кг за групажни пратки и 24000 кг за услуги с директно натоварване
  • Максимални габарити на парче за групажни пратки: 400 см (Д) x 220 см (Ш) x 220 см (В)
  • Определени срокове на доставка според отправна точка/дестинация
  • Характеристики за сигурност на транспорта при директни натоварвания на камион: фургон или устойчиво на скъсване платнище, заключване на камиона, денонощна връзка с водача по мобилен телефон, подбрани и обучени служители, определен паркинг
  • Допълнителни характеристики при директни натоварвания на камион: двама водачи, GPS и застраховка на товара
  • Характеристики за сигурност на терминала за пратки в мрежата от терминали, включително защитни клетки, охраняем контрол на достъпа и видеонаблюдение в разпределителните центрове
  • Електронна разписка за доставка на следващия ден
  • Проследяване & и следене с потвърждение на доставката на същия ден
  • Висока проактивност за управление на изключения
 • Нашата широка гама от услуги за митническо посредничество осигурява безпроблемно и своевременно преминаване на пратките през граница – без административни тежести, закъснения или неустойки.

  Премахваме сложността от митниците.

  • Обширно портфолио от митнически услуги, включително:

                      – Внос и износ
                      – Подаване на декларации
                      – Подаване на данни за сигурност
                      - Мита и такси
                      – Придвижване
                      – Други държавни
                      – Представителство
                      – Транзитно преминаване
                      – Разрешения и лицензи
                      – Услуги по заявяване

  • Присъствие в над 200 държави по целия свят
  • Обработка на повече от 7 милиона митнически декларации годишно
  • Специализиран екип от митнически експерти
  • Глобални, регионални и национални екипи осигуряват оперативна съгласуваност и съвместими търговски дейности
  • Работа в съответствие със структурата на управление, кодекса на поведение и стандартите за съответствие
  • Стабилни връзки с държавните митнически служби и органи по сигурността
  • Превъзходно ниво на доставка на услуги в световен мащаб, използвайки най-новите технологии за митническо освобождаване
 • Трансформирайте своята верига на доставките с помощта на DHL като водещ партньор в логистиката, прилагайки нашата компетентност в следните области:

  • Проектиране – Уверете се, че процесите по транспорт и веригата на доставките протичат възможно най-ефективно с помощта на експертните познания на DHL и иновативните инструменти за анализ
  • Услуги за управление – Ангажиране на доставчици на логистични услуги, управление на доставчиците и работата в точката на контакт с клиентите, което включва фактуриране на транспортни разходи, одит и митнически услуги
  • Операции – Осигуряване на прозрачност, синхронизиране на транспорта и свеждане до минимум на ежедневните оперативни рискове чрез нашето уникално предложение за управление Control Tower
  • Непрекъснато усъвършенстване – Насърчаване на цялостна прозрачност с нашия подход Total Logistics Cost Management (Общо управление на логистичните разходи), който ви помага да сведете до минимум разходите чрез текущ анализ на променящите се пазарни изисквания, обеми и тенденции при управлението на веригата на доставките
 • Транспортните решения на DHL помагат на бизнеса ви да поддържа високо качество на обслужване и гарантират надеждност, като осигуряват пълна прозрачност по отношение на движението на продуктите. Същевременно намаляваме вашите транспортни разходи. Нашият екип ще създаде идеалната комбинация от системи, превозвачи и ресурси, които да удовлетворят конкретните ви потребности.

  Прегледайте пълната гама от Транспортни решения

Sector Experts at Your Doorstep

No matter what your sector is, we understand your specific industry sector needs

Транспортни връзки

Открийте връзките, които DHL може да създаде за Вас...

Абонирайте се за нашия бюлетин