РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Местна компетентност. Глобален обхват.

Ние в DHL разбираме основните тенденции и предизвикателствата, с които се сблъсквате в отрасъла на разработването и производството и как вашата верига на доставките може да реагира на тези промени. Което смятаме, че ни прави ваш идеален партньор.

В отрасъл, като разработването и производството, с широка гама от изисквания за транспортиране на товари с различни размери – от единични палети до изключително големи товари – услугите на DHL Freight в отрасъла на разработването и производството обхващат всички размери на тези товари.

За извънгабаритни и изключително тежки товари, като обемисти конструкции и авиокосмическo оборудване, предлагаме портфолио от специализирани решения. Пакетът от услуги включва застраховка на товара, разрешителни от властите, следващи автомобили и полицейски ескорт при необходимост. За самия транспорт е на разположение широка гама от регулируеми ремаркета, както и услуги по проектни доставки, товарене и разтоварване.

За „обичайни“ пратки нашите клиенти използват основните продукти на DHL Freight, които включват пълно натоварване на камион (FTL), частично натоварване на камион (PTL) и непълно натоварване на камион (LTL). В допълнение по заявка се предлага специализирано управление на веригата на доставките.

Какво предлагаме на бранша за разработване и производство

 • Нашите акаунт мениджъри се поставят на ваше място. Те комбинират своята компетентност в отрасъла и експертните си познания за логистиката, като се стремят да намерят решения за конкретните ви потребности.

 • Нашата широка гама от услуги за митническо посредничество осигурява безпроблемно и своевременно преминаване на пратките през граница – без административни тежести, закъснения или неустойки.

  Премахваме сложността от митниците.

  • Обширно портфолио от митнически услуги, включително:
   – Внос и износ
   – Подаване на декларации
   – Подаване на данни за сигурност
   - Мита и такси
   – Придвижване
   – Други държавни
   – Представителство
   – Транзитно преминаване
   – Разрешения и лицензи
   – Услуги по заявяване
  • Присъствие в над 200 държави по целия свят
  • Обработка на повече от 7 милиона митнически декларации годишно
  • Специализиран екип от митнически експерти
  • Глобални, регионални и национални екипи осигуряват оперативна съгласуваност и съвместими търговски дейности
  • Работа в съответствие със структурата на управление, кодекса на поведение и стандартите за съответствие
  • Стабилни връзки с държавните митнически служби и органи по сигурността
  • Превъзходно ниво на доставка на услуги в световен мащаб, използвайки най-новите технологии за митническо освобождаване
 • Трансформирайте своята верига на доставките с помощта на DHL като водещ партньор в логистиката, прилагайки нашата компетентност в следните области:

  • Проектиране – Уверете се, че процесите по транспорт и веригата на доставките протичат възможно най-ефективно с помощта на експертните познания на DHL и иновативните инструменти за анализ
  • Услуги за управление – Ангажиране на доставчици на логистични услуги, управление на доставчиците и работата в точката на контакт с клиентите, което включва фактуриране на транспортни разходи, одит и митнически услуги
  • Операции – Осигуряване на прозрачност, синхронизиране на транспорта и свеждане до минимум на ежедневните оперативни рискове чрез нашето уникално предложение за управление Control Tower
  • Непрекъснато усъвършенстване – Насърчаване на цялостна прозрачност с нашия подход Total Logistics Cost Management (Общо управление на логистичните разходи), който ви помага да сведете до минимум разходите чрез текущ анализ на променящите се пазарни изисквания, обеми и тенденции при управлението на веригата на доставките
 • Нашата услуга за сухопътен, паневропейски превоз на извънгабаритни и тежки товари.

  Изцяло персонализирана услуга, предоставяна от опитен и професионален логистичен партньор.

  • Индивидуални, персонализирани решения за извънгабаритни и тежки товари
  • Цялостни решения, включително застраховка на товари, разрешения от съответните органи, следващи автомобили и полицейски ескорт
  • Голямо разнообразие от видове ремаркета, подходящи за конкретните нужди
  • Експедиране по проект (големи обеми, бърза реакция, организация и планиране на транспорта)
  • Товарене, разтоварване и товаро-разтоварни дейности
  • Специални процедури за безопасност, напр. сертифициране от TüV Nord
 • Транспортните решения на DHL помагат на бизнеса ви да поддържа високо качество на обслужване и гарантират надеждност, като осигуряват пълна прозрачност по отношение на движението на продуктите. Същевременно намаляваме вашите транспортни разходи. Нашият екип ще създаде идеалната комбинация от системи, превозвачи и ресурси, които да удовлетворят конкретните ви потребности.

  Прегледайте пълната гама от Транспортни решения

Sector Experts at Your Doorstep

No matter what your sector is, we understand your specific industry sector needs

Транспортни връзки

Открийте връзките, които DHL може да създаде за Вас...

Абонирайте се за нашия бюлетин