ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНДУСТРИЯ

Доверен партньор. Решения за предизвикателствата, свързани с потребителите.

Тенденциите, определяни от потребителите, разрастващата се глобална средна класа и търсенето на устойчиви и достъпни продукти означава, че промените в света на производителите на потребителски стоки се случват бързо.

Вследствие на това, веригите на доставките трябва да са гъвкави. Ние в DHL се изправяме лице в лице с тези предизвикателства, като създаваме съвместни и иновативни решения в партньорство с вас.

Производителите на потребителски стоки се сблъскват с редица глобални тенденции и предизвикателства, с които сме добре запознати. Като вземат предвид аспекти, като глобализацията, урбанизацията, суровините и устойчивото развитие, нашите потребителски експерти ви помагат да организирате всички свързани подотрасли в съответствие с конкретните нужди.

 • Бързооборотни потребителски стоки (FMCG)
 • Печат
 • Медия/Забавления
 • Малотрайни продукти
 • Потребителски стоки за дълготрайна употреба

Изискванията в рамките на подотраслите са изключително разнообразни. Докато за бързооборотните потребителски стоки бързината при достигане до пазара и многоканалната дистрибуция са задължителни, производителите на малотрайни продукти предпочитат интелигентна логистика с хладилно съхранение и транспорт. Предизвикателството е да се удовлетворят и двете очаквания – и DHL Freight със сигурност ще направи точно това.   

Какво предлагаме на бранша за потребителски стоки

 • Като компания от бранша за потребителски стоки вие ще работите с нашите специализирани експерти в тази област. Комбинирайки компетентността във вашия отрасъл и експертния опит в логистиката, те се стремят да намерят решения за конкретните ви нужди.

 • Нашата широка гама от услуги за митническо посредничество осигурява безпроблемно и своевременно преминаване на пратките през граница – без административни тежести, закъснения или неустойки.

  Премахваме сложността от митниците.

  • Обширно портфолио от митнически услуги, включително:
   – Внос и износ
   – Подаване на декларации
   – Подаване на данни за сигурност
   - Мита и такси
   – Придвижване
   – Други държавни
   – Представителство
   – Транзитно преминаване
   – Разрешения и лицензи
   – Услуги по заявяване
  • Присъствие в над 200 държави по целия свят
  • Обработка на повече от 7 милиона митнически декларации годишно
  • Специализиран екип от митнически експерти
  • Глобални, регионални и национални екипи осигуряват оперативна съгласуваност и съвместими търговски дейности
  • Работа в съответствие със структурата на управление, кодекса на поведение и стандартите за съответствие
  • Стабилни връзки с държавните митнически служби и органи по сигурността
  • Превъзходно ниво на доставка на услуги в световен мащаб, използвайки най-новите технологии за митническо освобождаване
 • Трансформирайте своята верига на доставките с помощта на DHL като Водещ партньор в логистиката, прилагайки нашата компетентност в следните области:

  • Проектиране – Уверете се, че процесите по транспорт и веригата на доставките протичат възможно най-ефективно с помощта на експертните познания на DHL и иновативните инструменти за анализ
  • Услуги за управление – Ангажиране на доставчици на логистични услуги, управление на доставчиците и работата в точката на контакт с клиентите, което включва фактуриране на транспортни разходи, одит и митнически услуги
  • Операции – Осигуряване на прозрачност, синхронизиране на транспорта и свеждане до минимум на ежедневните оперативни рискове чрез нашето уникално предложение за управление Control Tower
  • Непрекъснато усъвършенстване – Насърчаване на цялостна прозрачност с нашия подход Total Logistics Cost Management (Общо управление на логистичните разходи), който ви помага да сведете до минимум разходите чрез текущ анализ на променящите се пазарни изисквания, обеми и тенденции при управлението на веригата на доставките
 • Транспортните решения на DHL помагат на бизнеса ви да поддържа високо качество на обслужване и гарантират надеждност, като осигуряват пълна прозрачност по отношение на движението на продуктите. Същевременно намаляваме вашите транспортни разходи. Нашият екип ще създаде идеалната комбинация от системи, превозвачи и ресурси, които да удовлетворят конкретните ви потребности.

  Прегледайте пълната гама от Транспортни решения

Sector Experts at Your Doorstep

No matter what your sector is, we understand your specific industry sector needs

Транспортни връзки

Открийте връзките, които DHL може да създаде за Вас...

Абонирайте се за нашия бюлетин