ЕНЕРГЕТИКА

Предоставяме разнообразието, от което се нуждаете

Разбираме вашите нужди и тревоги и предлагаме безопасни и съответстващи на изискванията качествени решения, които помагат на компаниите от енергетиката да увеличат производителността си и да намалят своите разходи.

DHL Energy Solutions се фокусира върху нуждите на веригата на доставките на компаниите от отрасъла на енергетиката ( вкл . петрол, газ, минодобив и възобновяеми източници), като същевременно винаги гарантира съответствието с най-новите разпоредби за безопасност и опазване на околната среда.

Логистичните решения за енергетиката трябва да са разнообразни като самия отрасъл. DHL Freight винаги познава текущите тенденции и предизвикателства благодарение на специфичния фокус в следните области:

 • Добив на петрол и газ
 • Доставка на петрол и газ
 • Химическа и нефтохимическа промишленост
 • Добив на енергийни ресурси
 • Управление в областта на комуналните услуги, възобновяемите източници и енергетиката

 Осигуряваме желаната услуга дори в най-отдалечените и труднодостъпни места и гарантираме, че се спазват високите ви изисквания по отношение на здравето, безопасността, сигурността и опазването на околната среда.

Какво предлагаме за енергетиката

 • Нашите специализирани експерти в областта на енергетиката ще бъдат на ваше разположение, предлагайки своята компетентност в отрасъла, както и в света на логистиката, като винаги се стремят да намерят възможно най-добрите решения за конкретните ви потребности.

 • Здравето, безопасността, сигурността и опазването на околната среда са точно толкова важни, колкото и безпроблемният транспорт. Ето защо винаги се стремим да предоставим най-високото ниво на защита за

  Цел – нула: Нула наранявания, нула злополуки и нула значими инциденти!

 • Нашата широка гама от услуги за митническо посредничество осигурява безпроблемно и своевременно преминаване на пратките през граница – без административни тежести, закъснения или неустойки.

  Премахваме сложността от митниците.

  • Обширно портфолио от митнически услуги, включително:
   – Внос и износ
   – Подаване на декларации
   – Подаване на данни за сигурност
   - Мита и такси
   – Придвижване
   – Други държавни
   – Представителство
   – Транзитно преминаване
   – Разрешения и лицензи
   – Услуги по заявяване
  • Присъствие в над 200 държави по целия свят
  • Обработка на повече от 7 милиона митнически декларации годишно
  • Специализиран екип от митнически експерти
  • Глобални, регионални и национални екипи осигуряват оперативна съгласуваност и съвместими търговски дейности
  • Работа в съответствие със структурата на управление, кодекса на поведение и стандартите за съответствие
  • Стабилни връзки с държавните митнически служби и органи по сигурността
  • Превъзходно ниво на доставка на услуги в световен мащаб, използвайки най-новите технологии за митническо освобождаване
 • Трансформирайте своята верига на доставките с помощта на DHL като водещ партньор в логистиката, прилагайки нашата компетентност в следните области:

  • Проектиране – Уверете се, че процесите по транспорт и веригата на доставките протичат възможно най-ефективно с помощта на експертните познания на DHL и иновативните инструменти за анализ
  • Услуги за управление – Ангажиране на доставчици на логистични услуги, управление на доставчиците и работата в точката на контакт с клиентите, което включва фактуриране на транспортни разходи, одит и митнически услуги
  • Операции – Осигуряване на прозрачност, синхронизиране на транспорта и свеждане до минимум на ежедневните оперативни рискове чрез нашето уникално предложение за управление Control Tower
  • Непрекъснато усъвършенстване – Насърчаване на цялостна прозрачност с нашия подход Total Logistics Cost Management (Общо управление на логистичните разходи), който ви помага да сведете до минимум разходите чрез текущ анализ на променящите се пазарни изисквания, обеми и тенденции при управлението на веригата на доставките
 • Нашата услуга за сухопътен, паневропейски превоз на извънгабаритни и тежки товари.

  Изцяло персонализирана услуга, предоставяна от опитен и професионален логистичен партньор.

  • Индивидуални, персонализирани решения за извънгабаритни и тежки товари
  • Цялостни решения, включително застраховка на товари, разрешения от съответните органи, следващи автомобили и полицейски ескорт
  • Голямо разнообразие от видове ремаркета, подходящи за конкретните нужди
  • Експедиране по проект (големи обеми, бърза реакция, организация и планиране на транспорта)
  • Товарене, разтоварване и товаро-разтоварни дейности
  • Специални процедури за безопасност, напр. сертифициране от TüV Nord
 • Транспортните решения на DHL помагат на бизнеса ви да поддържа високо качество на обслужване и гарантират надеждност, като осигуряват пълна прозрачност по отношение на движението на продуктите. Същевременно намаляваме вашите транспортни разходи. Нашият екип ще създаде идеалната комбинация от системи, превозвачи и ресурси, които да удовлетворят конкретните ви потребности.

  Прегледайте пълната гама от Транспортни решения

Sector Experts at Your Doorstep

No matter what your sector is, we understand your specific industry sector needs

Транспортни връзки

Открийте връзките, които DHL може да създаде за Вас...

Абонирайте се за нашия бюлетин